Egypťané dopluli do Austrálie

105699x 24. 03. 2016 1 čtenář

Glyfy z Gosfordu je skupina přibližně 300 Egyptských hieroglyfů, které se nacházejí v oblasti známé jako petroglyfy aboriginců (Západní pobřeží dnešní Austrálie). Nápisy se nacházejí na dvou paralelních proti sobě umístěných stěnách z pískovce, které jsou vysoké přibližně 15 metrů.

Na stěnách můžeme vidět symboly, které vypadají jako lodě, kuřata, psi, vzpřímení lidé, kosti psů a dvě jména králů, z nich jen jedno lze interpretovat jako Chufu (Cheops). Je zde i nápis označující Egyptského boha Anubise (bůh podsvětí).

Text byl objeven v roce 1975 Alanem Dashem, který danou oblast zkoumal přes sedm let. Profesor Ocking tvrdí, že je zde hodně důvodů, proč tyto hieroglyfy nejsou brány za autentické. Jako důvody uvádí: Je tu problém s tvary symbolů, které byly použity. Neodpovídají tomu, co bylo známo v době Cheopse okolo roku 2500 př. n. l. On sám se spíše domnívá, že texty mohly vzniknout v roce 1920 díky australským vojákům, kteří sloužili v Egyptě. Australský profesor egyptologie Naguib Kanawati je též názoru, že nápisy nejsou autentické a říká, že hieroglyfy, použité na daném místě, pocházejí z časově velmi vzdálených period Egypta a některé jsou zapsány obráceně.

Yousef Awyan a jeho přítel Mohamed Ibrahim se narodili v současném Egypťě. Yousef pochází rodiny, kde se dědí moudrost Kemet (původní označení pro Egypt) z generace na generaci v ústním podání. Lze jej považovat za Egypťana v pravém slova smyslu. Mohamed Ibrahim je expertem na hieroglyfické texty. Oba dva se podíleli na rozsáhlém průzkumu glyfů z Gosfordu. Mohamed zmiňuje, že při analýze textů vycházel ze tří vědecky uznávaných zdrojů pro současný výklad egyptských hieroglyfů. Plus ve spolupráci s Yousefem využili bohaté zkušenosti dlouhodobého studia textů na zdi chrámů a hrobek.

Téměř tříhodinová prezentace podrobně popisuje kroky, které pomohly oběma k rozluštění zprávy, již nám dávní předkové zanechali. Zpráva má dvě části. V první se píše o cestě lodí, která ztroskotala u pobřeží neznámé země (dnešní pobřeží západní Austrálie). Z celé posádky, přežilo jen velmi málo jedinců. Ve druhé části se píše o cestě na západ, což byl termín označující cestu do podsvětí (do posmrtného života). Yousef s Mohamedem uvádějí, že šlo nejspíše o pokus formulovat zádušní text za mrtvé, tak jak bylo v tehdejší Egyptské tradici zvykem.

Co se týče datace, kdy k nešťastné události došlo, zmiňují kartuš faraona Chufu (Cheopse). Nicméně poukazují na to, že by bylo velmi nešťastné automaticky prohlásit, že k incidentu došlo za vlády Chufu (cca kolem roku 2600 před n. l.), což odpovídá 4. dynastii, neboť jméno Chufu bylo běžně užíváno již ve 26. dynastii – tedy dávno před vládou faraona Chufu. Upozorňují též na to, že samotná 5 cm soška Chufu ze slonoviny nemůže být dle Yousefa autentickým vyobrazením panovníka 4. dynastine, neboť byla nalezena v hrobce z Abydosu datované do období 26. dynastie.

Mohamed dále vyvrací chybné závěry australských egyptologických konspirátorů. Naopak poukazuje na to, že pisatel musel být rodilým mluvčím (znalcem písma), neboť používal (zjednodušeně řečeno) dialektické formy zápisu, které se v 20. století učebnicích nenajdou. (Text měl být zfalšován kolem roku 1920.)

Yousef a Mohamed též poukazují na to, že text byl zapsán takříkajíc z patra bez předchozí přípravy. Symboly nejsou zapsány v souvislých řádcích nebo sloupcích, tak jak je v Egyptských textech zvykem. Pokud by šlo o novodobý plagiát, autor by vycházel z nějaké předlohy a měl by tedy předem jasnou vizi, co bude psát. Snažil by se napodobit formu (styl) běžně známých textů, což není tento případ.

Podobné články

10 komentářů k "Egypťané dopluli do Austrálie"

Napsat komentář