Egyptská bohyně Isis nalezená v Indii

6321x 25. 09. 2016 1 čtenář

Jeden z velkých, ale převážně nevyprávěných dobrodružných příběhů starověku, je cesta na Východ, z přístavů egyptského Rudého moře, přes otevřené moře po 40 dní a 40 nocí, do legendárního překladiště Muziris, na pobřeží jihozápadní Indie či Malabaru, kde dnes najdeme stát Kerala.  Bylo to velké umění navigace, technologický skok srovnatelný s objevením Ameriky či Drakeovým obeplutím Země. 

 Záhadný Musiris

Tento námořní obchod byl na vrcholu v dobách Ježíše, a bylo kvůli němu třeba vybudovat malou řecko – římskou obchodnickou kolonii, která by zvládala rozšiřující se obchod mezi Indií a Římskou říší.  Tato kolonie byla dostatečně velká na to, aby v ní byl vystavěn i Římský chrám, který je jasně vidět na starověkých mapách.  Přesná poloha Muzirisu je dosud jednou ze záhad klasického světa.

Náboženství je zvláštním předmětem námořního obchodu.  Tato oblast Indie je velmi kosmopolitní.  Byl to bod, kde se vyloďovali křesťané, židové, muslimové a další z východoasijských národů, které měly v Indii významné zastoupení.  Egyptská bohyně Isis proslula jako patronka moře, ochránkyně námořníků.  Řečtí kapitáni římských obchodních galeon ji bezpochyby uctívali.

Odhalení bohyně Isis v indické kultuře je společnou prací několika významných učenců.   Na počátku byla identifikace Pattini jako bohyně se závojem, jediné v hindské mytologii, což vedlo učence jako Dr.Richarda Fynese k hypotézám o spojení s Blízkým Východem.  Isis vlastně nebyla zahalená většinu své historie, to až když se její kult dostal do Indie.

Profesor Kamil Zvelebil také obejvil mnoho ohledně námořního obchodu mezi starověkým Blízkým Východem a jižní Indií.  Můj výzkum Isis, bohyně Egypta a Indie, dále odhaluje podobnosti mezi klasickým mystickým kultem a mytologií buddhistické/džinistické bohyně Pattini.

Významný antropolog z Princetonu Gunanath Obeyesekere provedl rozsáhlý terénní výzkum a zaznamenal písně a mýty dané oblasti.  Téměř okamžitě si všiml že skoro všechny obsahují v Indii ojedinělou mytologii, kde je mrtvý bůh vzkříšen magickou mocí své manželky, zahalené bohyně.

Isis a vzkříšení Osirise

Egyptská verze mýtu je o bratrovražedném boji o moc v jeho nejdůležitější božské rodině.  Máme tu pět slavných dětí Nebe-matky Nuit a Země-otce Geba: Isis, Osiris, Seth, Nepthys a Horus.  Jako bibličtí Kain a Ábel, Seth zabije svého bratra Osirise v žárlivém hněvu a pak rozčtvrtí jeho tělo a části uschová.  Protože Osiris nemá dospělého následníka, jeho bratr Seth může obsadit jeho trůn.  V dramatu Isis hledá a nakonec najde rozčtvrcené tělo svého muže.  Oživí Osirise, což nám dává archetypální a nejranější verzi mýtu o umírajícím a následně vzkříšeném bohu.

Ale výsledek jejího úsilí nemá dlouhého trvání, oživení Osirise je dočasný stav, je čas tak akorát na zplození magického syna, který později vyroste, chráněn svou matkou, aby pomstil svého otce a ujal se své právoplatné role na egyptském trůnu.

 

 

Podobné články

Napsat komentář