Egyptské sochy a skrytá poselství

19869x 08. 07. 2013 1 čtenář

Pokud se podíváte téměř na jakoukoliv sochu významné osobnosti starého Egypta, všimněte si jednoho detailu: Co to drží v ruce?

Je to válcovitý předmět, který se jeví, že není o moc větší než-li je šířka lidské dlaně.

V žertu mne párkrát problesklo hlavou, že je to jako kdyby za sebou táhl trakař ze stavby… Realita bude bezesporu jiná. Bohužel egyptologové pro to nemají smysluplné vysvětlení – vyjma snad oné okřídlené fráze: „…slouží k náboženským účelům“, což je vlastně totéž, jako když vám otevřeně řeknou: „Nevím(e) o tom vůbec nic.“.

Další zvláštností je samotný postoj vyobrazených osob. Vždy mají nakročeno levou nohou. Jedno z vysvětlení říká, že je to vyjádření hluboké úcty k ženskému principu. Jistým způsobem tato myšlenka koresponduje i s dalšími atributy, které lze na sochách a nástěnných reliéfech spatřit. Zena vždy objímá muže způsobem, který v řeči těla říká, že ona je tu dominantní.

Vrcholem všeho jsou pak vyobrazení lidí na stěnách chrámů, kde většina postav má levé ruce. (Nutno podotknout, že nikoliv na práci. :) Speciálně na tento jev mne kdysi upozornil jeden průvodce v Sakkarském zádušním chrámu. Když jsem se ho ptal, proč to tak je, trval na tom, že se autor spletl a udělal panovníkovi obě ruce levé. Naštěstí je jisté, že levý byl spíše ten průvodce, protože si nestihl za svou jistě dlouholetou praxi všimnout, že je to jev naprosto běžný ve všech chrámech.


A proč to tedy je? Staří Egypťané měli v úctě matriarchát, ale nikoliv ve smyslu, že by ženy vládly mužům, ale jako způsob uvažování, cítění, prožívání a fungování společnosti. Žena je původcem života, podobně jako Matka Země. Spíše než matriarchátu by se dalo mluvit o kultu ženského tvořivého principu.

Zdroj inspirace: Facebook

 

 

 

Podobné články

Jeden komentář k "Egyptské sochy a skrytá poselství"

Napsat komentář