Egyptský vesmír a jeho tajemství

27128x 12. 06. 2018 1 čtenář

Egyptský vesmír je rozdělen na dvě části, horní a spodní oblast.

Egyptský vesmír a horní oblast

Horní oblast se skládá ze země (Geb), atmosféry (Shu) a nebe (Nut). Nut a Geb jsou milenci, ale Shu je musí držet od sebe, aby mohli mít ostatní Bohové svobodu pohybovat se vesmírem.

Nejdůležitější z těchto nebeských dětí je Ra, bůh slunce, který se ve dne plaví po obloze a v noci až do podsvětí. Zatímco nebeská těla představují boží řád vesmíru, podsvětí představuje čistý chaos. „Duat“, jak je známo, je temná propast, která prospívá hadům, příšerám a zlým duchům.

Egyptský vesmír a spodní oblast

Spodní oblast představuje podsvětí.

Aby byl do tohoto chaosu vnesen nějaký pořádek, několik bohů si vytvořilo své domovy v podsvětí, aby pomáhali vést mrtvé přes zrádný terén. Je to Ra, bůh slunce, který pomáhá přinést rovnováhu do vesmíru s pomocí svých bližních. Během dne pluje přes „řeku oblohy“ a odpočívá na lodi známé jako Mandjet (denní člun). Během večera vstupuje do podsvětí a loď přijme jméno Mesketet (loď milionů).

Když sestoupí do podsvětí, tělo Ra zahyne a přivádí temnotu do horní části Země. Posádka menších božstev střeží jeho tělo a kormidlují loď přes nebezpečné podsvětí v naději, že ho znovu přivedou k životu.

cesta posvětím (ilustrační obrázek)

První zastávka lodi je v Abydos, kde jsou na palubě duše bezpočtu lidí. Budou souzeni Osirisem, který určí jejich místo v posmrtném životě. Mesketet pak vyrazí na cestu do podsvětí, kde bude procházet dvanácti branami a každá komora nabízí výzvu, která musí být překonána předtím, než Ra může znovu povstanout.

Cesta podsvětím

Hodina 1: Na „řečiště Ra“, otevírač cest otevře první bránu a umožní Ra přístup do podsvětí. Loď proplouvá kolem šesti hadů, které drží v zálivu bohyně Ba.

Hodina 2: Je to v „Ur Nes“, kde světlo Ra vyživuje ducha kukuřice tak, aby mohla v horním světě vzkvétat a přinášet zdraví a hojnost lidu.

Hodina 3: V „království Osiris“ jsou srdce smrtelníků posuzovány dle hmotnosti peří. Pokud váha jejích hříchů způsobí, že váhy klesnou až na dno, jsou snězeni Amemtem, hltounem duší.

Hodina 4: „Living One of Forms“ je ponuré pouštní království, řízené Sokarem, lordem tajemna. Loď se tiše vznáší nad pískem, aby nerozbouřila hydru, která chrání říši.

Hodina 5: Loď Ra projde do údolí, známém jako „Skryté“. Cesta ven je chráněna dvěma sfingami, jejichž hádanky musí být vyřešeny předtím, než se člun může pohybovat dál. Je to Sokar, bůh mrtvých, který jim pomáhá vyřešit tajemství ochránců.

Hodina 6: V „Propasti vod“ se loď vrhá do velké řeky. Obrovský lev se prohání po březích a dále se k nim připojí Khepera, bůh vzkříšení, který později pomůže oživit tělo Ra.

Hodina 7: „Tajná jeskyně“ je nebezpečná oblast, protože tam pobývá Apep, panovník zmatku. Velký had se pokouší loď spolknout, ale Isis, bohyně kouzel, používá své síly, aby vyhnala šelmu zpátky do propasti.

Hodina 8: „Sarkofág bohů“ je místem odpočinku minulých božstev. Když loď Ra propluje kolem, vykřikují a salutují bohovi slunce, neboť čas jeho povstání se blíží.

Hodina 9: Když loď vstoupí do „Průvodu obrazů“, řeka se stává divokou a nezkrotnou. Dvanáctičlenná skupina bohovů pomáhá odhánět loď od hadů chrlících oheň zpět k bezpečnějším břehům.

Hodina 10: Nyní loď dorazí na „Lofty of Banks“. Skupina božských válečníků chrání Ra, když velký jestřáb, známý jako „Vůdce nebes“, je vede k světlu. Khepera se připojí k Ra, v přípravě na jeho vzkříšení.

Hodina 11: „Ústí jeskyně“ je země života a smrti. Ti smrtelníci, kteří byli odsouzeni za chříchy v třetí hodině jsou odhozeni do jámy, střeženi bohyní ohně dokud nezahynou. Shedu, jako okřídlený had, s sebou přináší slib nového dne.

Hodina 12: „The Birth Shines Forth“ je konečná komnata, kde Khepera vzkřísí velkého krále Ra. Jeho probouzení klouže ústy velkého hada známého jako „Život bohů“.

Ra je znovuzrozený a nádhera ranního slunce způsobí, že všichni lidé se budou probouzet, zatímco se jeho světlo vrací do horní oblasti Egypta.

Podobné články

2 komentářů k "Egyptský vesmír a jeho tajemství"

Napsat komentář