EnKi a NinTu: Stvoření člověka

6368x 22. 01. 2018 1 čtenář

Elektronický přepis příběhu ze sumerské literatury je uložen na Oxfordské univerzitě. Našim cílem je zpřístupnit přes webové stránky více než 400 literárních děl napsaných v sumerském jazyce ve starověké Mezopotámii během pozdního třetího a počátku druhého tisíciletí př.n.l.

V těch dnech, kdy byla stvořena nebea Země, a v těch nocích, kdy byly vytvořeny nebe a Země, a v těch letech, kdy byly určeny osudy, když byli zrozeni bohové Anuna, když bohyně vstoupily do manželství, když bohyně rozdělily sféry nebe a země, když bohyně….. otěhotněly a porodily, když bohové museli (?)……pro jejich potravu……starší bohové dohlíželi na práci, zatímco mladší bohové namáhavě pracovali. Bohové kopali kanály a hromadili bahno v Harali. Bohové kopající hlínu si začali stěžovat na tento život.

Sumerský text (ilustrační obrázek)

V té době jeden velmi moudrý bůh, tvůrce všech nejstarších bohů, Enki, ležel na své posteli, neprobudil se ze spánku, byl v hlubokém transu, v tekoucí vodě, v místě uvnitř, které žádný jiný bůh nezná. Bohové řekli plačíce: „On je příčinou našeho nářku!“ Namma, pravěká matka, která porodila starší bohy, sebrala slzy bohů pro toho, který ležel a spal, aby se neprobudil, a řekla svému synovi: „Opravdu tam spíš, a… nejsi vzhůru? Bohové, tvoje stvoření, jsou tak fantastičtí…. Můj synu, probuď se a vstaň z postele!  Použij svoji dovednost plynoucí ze tvé moudrosti a vytvoř náhradníka za bohy, aby Bohové mohli být osvobozeni od své dřiny!“

Při slovech své matky Namma vstal Enki z postele. V Hal-an-kug, jeho místnosti pro meditace, se rozmrzele plácl do stehna. Já, moudrý a inteligentní, opatrný…..dovedný návrhář všeho, co oživil bohyni zrození (?). Enki nad nimi natáhl ruku a obrátil k nim svou pozornost. A potom Enki, sám návrhář vzorů, se zamyslel a řekl své matce Namma: „Moje matko, takové stvoření bude opravdu muset vzniknout. Uložte mu, aby nosil koše. Měla bys hníst jíl z vrcholu Abzu; (Ty) bohyně zrození, uštípneš kousek jílu a vytvoříš z něj tvar bytosti. Nechť Ninmah působí jako tvůj asistent a Ninimma, Cu-zi –ana, Ninmada, Ninbarag, Ninmug,….. a Ninguna přihlíží, jak budeš rodit. Moje matka poté rozhodne o jeho osudu, nechť Ninmah mu uloží práci nošení košů.“ (Dále je 6 řádků útržkovitých)

Enki …… přinesl radost jejich srdci. Připravil hostinu pro svoji matku Namma a pro Ninmah. Všechny nádherné bohyně zrození  (?)….. jedly jemnou třtinu (?) a chléb. An, Enlil a vznešená Nudimmud pekli svaté děti. Všichni starší bohové ho chválili: „Ó bože širokého porozumění, kdo je tak moudrý jako ty, Enki, velký pane, kdo se Ti může rovnat svými činy? Jako fyzický otec jsi ten, kdo má rozhodovat o mém osudu, ve skutečnosti jsi mé Já.“

Enki a Ninmah pili pivo, jejich srdce bylo v povznesené náladě, a pak Ninmah řekla Enkimu:

„Mužské tělo může být buď dobré nebo špatné a bude-li mít osud příznivý či nepříznivý, bude záležet na mé vůli.“

Enki odpověděl Ninmah: „Budu protiváhou každého osudu, dobrého nebo špatného, stane se podle mého rozhodnutí.“ Ninmah vzala hrst jílu z vrcholu Abzu (Abzu = podzemní svět. Pozn. překl.) do ruky a vyrobila z něj prvního člověka, který nemohl ohýbat svoji napřaženou ruku. Enki pohlédl na muže, který nemohl ohýbat svou napřaženou slabou ruku, a určil jeho osud; bude jako královský sluha.

Druhý člověk, kterého udělala, otáčel oči od (?) světla, protože měl neustále otevřené oči (?). Enki se na něho podíval, když se obracel od (?) světla a měl neustále otevřené oči (?), proto mu určil osud hudebníka, jeho hlavní….. v králově přítomnosti..

Jako třetího vyrobila člověka s oběma nohama zlomenýma a jednoho s ochrnutou nohou. Enki pohlédl na toho s oběma zlomenýma nohama a toho s ochrnutou nohou a….. určil jim práci……stříbrotepce a……. (Vyrobila jednoho dalšího, který se narodil jako idiot. Enki se na něho podíval a řekl: „Tomu, který se narodil jako idiot nařizuji jeho osud a určil ho jako sluhu krále.)

Jako čtvrtého vyrobila člověka, který nemohl zadržet moč. Enki se podíval na toho, který nedokázal zadržet moč a vykoupal ho v čarovné vodě a vyhnal z jeho těla nemrtvého démona.

Jako pátého stvořila ženu, která nemohla rodit. Enki pohlédl na ženu, která nedokázala rodit, a určil její osud: Budeš (?) zabezpečovat královninu domácnost. (nebo… jako tkadlec, který bude patřit do královniny domácnosti.)

Jako šestého vyrobila bytost bez penisu, či bez vagíny v těle. Enki na něho pohlédl a dál mu jméno „Nibru eunuch (?)“, a určil mu či jí ten osud, aby stál před králem.

Ninmah hodila zmačkaný jíl z ruky na zem a rozhostilo se ticho. Velký pán Enki řekl, Ninmah: „Vyhlásil jsem osudy tvých stvoření a ty jim poskytneš jejich denní chléb. Teď stvořím někoho pro tebe, a jeho osud bude jako osud novorozence.“

Enki vytvořil bytost s hlavou… v jejím středu ústa a řekl Ninmah: „Nalijme sperma do ženského lůna, a žena porodí z jejího lůna plod.“ Ninmah stála u prvorodičky… a ta žena porodila….. v….. (?), byl to Umul: jeho hlava byla postižena, místo ní…. byla nakažena., jeho oči byly postižené, jeho krk byl postižen. Nemohl dýchat, jeho žebra se viklala, jeho plíce byly postižené, jeho srdce bylo postižené, jeho vnitřnosti byly postižené. Jeho rukama a s jeho visící hlavou nemohl dát ani chléb do úst, jeho páteř a hlava byly vykloubené. Slabé boky a roztřesené nohy ho nemohly unést. Enki ho vyrobil takto.

Enki řekl Ninmah: „Pro vaše zvířata jsem určil osud a dal jsem jim jejich denní chléb. Teď bys měla vynést rozsudek a určit osud pro mé stvoření, dej mu jeho denní chléb.

„Ninmah pohlédla na Umul a obrátila se k němu. Šla blíže k Umul a kladla mu otázky, ale on nemohl mluvit. Nabídla mu chléb, ale on ho nemohl dosáhnout. Nemohl ležet na……., nemohl… Ze stoje si nemohl sednout, nemohl si lehnout, nemohl….. dům., nemohl jíst chléb. Ninmah odpověděla Enkimu: „Ten muž, co jsi ho vyrobil není ani živý, ani mrtvý, nemůže ani unést sám sebe (?).“

Enki odpovědět Ninmah: „Rozhodl jsem o osudu pro prvního muže se slabýma rukama, dal jsem mu chléb. Rozhodl jsem o osudu toho muže, který se otáčel zpět (?)od  světla, dal jsem mu chléb. Rozhodl jsem o osudu muže s postiženýma, ochrnutýma nohama, dal jsem mu chléb. Rozhodl jsem o osudu muže, který nemohl zadržet moč, a dal jsem mu chléb. Rozhodl jsem o osudu ženy, která nemohla rodit a dal jsem jí chléb. Rozhodl jsem o osudu toho, kdo neměl ani penis, ani vagínu jeho těla, dal jsem mu chléb. Moje sestra……. “ (2 další řádky jsou útržkovité)

Ninmah odpověděla Enkimu: (9 řádků útržkovitých)

(Odpověď Ninmah pokračuje)  „Ty jsi (?) vstoupil…. Podívej, nebudeš přebývat v nebi ani na Zemi, tak nevycházej ven, aby ses podíval na krajinu, kde nebudeš bydlet, ale kde stojí můj dům, tvoje slova nemohou být slyšet. Kde nežiješ, ale kde stojí mé město, já sama mlčím (?). Mé město je zničené, můj dům je zničený, mé dítě bylo zajato. Jsem uprchlík, který musel opustit E-kur, i já sama jsem nemohla uniknout ze tvé ruky.“

Enki odpověděl Ninmah: „Kdo by mohl změnit slova, která opustila tvá ústa? Vzal jí Umul z klína…. Ninmah, může to být tvoje práce……,….. pro mě je nedokonalá. Kdo může odporovat (?). Člověk, kterého jsem vytvořil… až po tobě……nechť se modlí! Dnes bude můj penis pochválen, tvoje moudrost je potvrzena (?)! Nechť Enkum a Ninkum …… vyhlašují tvou slávu… Moje sestra, hrdinná síla… píseň…. písmo (?)……. Bohové, kteří to slyšeli….. nechť Umul postaví (?) můj dům….“

Ninmah nemohla soupeřit s velkým Enkim. Otče Enki, tvoje chvála je sladká!

Toto je první vydání úryvku sumerského textu.. Podrobnější a druhé vydání je na stránce http://etcsl.orinst.ox.ac.uk.

Podobné články

Napsat komentář