ET a nová kosmologie (2. díl): Jablka, hrušky a hvězdný prach

6381x 17. 08. 2018 1 čtenář

Předcházející část je přehledem, který nás přivádí k hlavnímu zájmu – mimozemské přítomnosti. Tu také zkoumá kosmologie. Vesmír naplněný biologickými i nebiologickými inteligentními druhy představuje vzhledem k fenomenálnímu překrývání se zcela odlišných typů bytostí mimořádnou výzvu!

Výzvu pro každého, kdo se pokouší porozumět mimozemským národům, které v současné době navštěvují Zemi. Nebyla by snad holografická projekce v 17. století interpretována jako duch? Co jednoduchá baterka? Absolutní magie!

I z tohoto důvodu dominuje kosmologické krizi otázka ET/UFO. Toto podpořily úmyslné dezinformace a psychologická válka některých tajných skupin (více později). Výsledkem bylo smíchání jablek, hrušek a hvězdného prachu do jednoho. Připomíná to film „Bohové musí být šílení“, kdy láhev od koly vyhozená z malého letadla se ve vzdálené, primitivní Africe se stane předmětem velkého tajemství, konfliktu, nadpřirozeného významu a moci pro domorodce, kteří ji nalezli. Zatímco film je komedií, obsahuje důležitou a relevantní zprávu: Chováme se nyní jako hledači láhve koly?

Například pozorovatelé fenoménu ET / UFO mohou dospět k závěru, že mimozemská kosmická loď ve skutečnosti není vůbec fyzická nebo hmotná, protože může občas jednoduše „zmizet“. Magické? Interdimenzionální? Nebo mimozemská technologie jednoduše dovoluje plavidlu, aby se pohybovalo i nad rychlostí světla v okamžiku kvantového zrychlení? Neurální dráhy lidského oka nejsou schopny sledovat zrychlení tohoto rozsahu, a tak se zdá, že objekt prostě zmizí.

Technologie CAT a TAC

Za prvé, přirozená povaha pokročilých mimozemských technologií je tak pokročilá, že se zdá být spíše „nadpřirozenou“  než jen super technologií. Z tohoto důvodu (a z dobré staromódní vědecké arogance) dokonce i tvrdošíjní vědci mají sklon odmítat určité aspekty mimozemského projevu, nebo je považovat za nereálné, nadpřirozené nebo pověru. Uvažujte o vývoji vědomím podporované technologie (CAT). Například místo vkládání klávesových zkratek do počítače by si člověk jednoduše pomyslel příkaz. Počítač by byl naprogramován tak, aby rozpoznal a přijal váš myšlenkový podpis. Řada svědků viděla mimozemšťany dělat právě to na palubě kosmické lodi. Nemožné? Kouzlo? Nesmysl? Važte svá slova! Vědec UNLV Dean Radin pracuje na takzvaném „psychickém spínači“, který odpovídá výše uvedenému popisu. Kam až mohli dojít mnohem pokročilejší mimozemšťané?

Na druhé straně je technologií podporované vědomí (TAC). Specializované stroje napomáhají myšlenkovým funkcím, myšlení, nebo vědomí. Jednoduchým příkladem jsou Hemisynch tóny z institutu Monroe, které pomáhají k rozvoji hlubokých stavů relaxace, rozšířeného vědomí a zvýšení síly a schopností. Pokročilejší využití, možná pro moderní vědce bizarní, je schopnost ET používat určité technologie k vzájemné telepatické komunikaci s lidmi. Existují doslova stovky různých věrohodných případů po celém světě, které tuto skutečnost popisují.

Myšlení je nejlepší způsob, jak cestovat

V případě mimozemských civilizací se stává schopnost komunikovat rychlostí převyšující rychlost světla nezbytnou technologií. Moody Blues citoval, „Myšlení je nejlepší způsob, jak cestovat“. Proč? Protože je to okamžité. Takže by nemělo být překvapením, že hvězdní lidé by rozvinuli spíše komunikaci myšlenkami než pomocí rádiových vln. Existuje mnoho případů svědků, kteří si při spatření kosmické lodě pomysleli cosi jako: „Přeji si, aby se ta věc vrátila, abych se mohl lépe podívat!“ Loď pak náhle změnila směr a přilétla přímo k dané osobě. Vysoká přesnost těchto dvoustranných výměn by mohla znamenat, že tyto lodě a jejich obyvatelé mají technologii, která skutečně propojuje jejich myšlenky s myšlenkami jiných forem života.

TAC mohou být také využívány mimozemšťany při teleportaci, telekinezi, vzdáleném sledování a dokonce při vyšší úrovni vědomí. Jakmile pochopíme souvislost mezi myslí a hmotou a myslí a časoprostorem, budou potenciální aplikace téměř neomezené a za hranicí představivosti. Je zřejmé, proč je otázka vyspělé mimozemské technologie tak důležitá pro tuto diskusi o kosmologickém zmatku. Velmi pokročilé technologie mimozemských civilizací  se mohou podobat, nebo být identické s jinými takzvanými paranormálními jevy. Odlišit jedno od druhého vyžaduje pochopení, znalosti, trpělivost a především zkušenosti.

Lidé s „klasickými mimozemskými zkušenostmi s únosy“, kteří podstupují hypnotickou regresi, mohou podrobnostmi v podvědomí velmi potěšit hypnotizéry s předsudky k mimozemským únosům. Takže – je to skutečné nebo je to Memorex? Při práci s lidskou myslí je třeba věnovat velkou pozornost odfiltrování nové kosmologie od těchto aspektů, zejména v překrývající se oblasti, jako jsou nebiologické inteligentní formy života, lidé a mimozemšťané.

Ufologové tak mohou nesprávně označit kontakt s duchem nebo hologramu podobnou astrální bytostí v bdělém stavu, snu nebo meditaci, za návštěvu mimozemšťana. Ovšem pozor. Výše zmíněná vyšší holistická kosmologie umožňuje uvažovat o tom, že se jedná o duchovního průvodce, anděla, jinou žijící osobu, která projeví své astrální tělo, zemřelého příbuzného, hypnogogickou halucinaci, nebo technologickou či mentální projekci mimozemšťanů v místnosti.

Rozlišování mezi mimozemskou technologií a duchem

Otázkou je: Pokud nepřipouštíte, nebo nemáte povědomí o různých možnostech, je špatná interpretace velmi pravděpodobná. Podobně, mnoho lidí zažívajících nesčetné množství neobvyklých jevů, je bude považovat za jediný jev. Výsledkem je míchání jablek s hruškama a hvězdným prachem. Přijetí a porozumění skutečně holistické kosmologie nám velmi pomůže vyhnout se tomuto zmatku. Ale i tak rozlišit překrývající se oblasti, kde jeden fenomén napodobuje jiný, vyžaduje obrovskou péči a velké zkušenosti. Jak jinak budeme rozlišovat mezi mimozemskou technologií a duchem, který je pokročilou interakcí mysli a hmoty? Nebo mezi lidskou technologií a zážitkem?

A to nás přivádí k třetímu přispěvateli kosmologického zmatku: tajné lidské programy, jejichž cílem je zmást a odvést společnost od mimozemské otázky.

Je třeba si uvědomit, že za 45 let dosáhly tajné lidské pokusy s kopírováním mimozemských technologií nemalého pokroku. Navíc některé tajné laboratoře uvnitř vojenských a zpravodajských agentur pracují na vysoce invazivních a účinných elektronických a psychických technologiích, mnohem pokročilejších, než si většina lidí dokáže představit. Za účelem dezinformace dokážeme napodobit mimozemskou technologii a události. Důvěryhodní členové armády nás obeznámili s „neusmrcující obranou“ a podobnými obory. Potvrdili nám, že existují psychoelektronické technologie, které se mohou zaměřit na jednotlivce nebo skupinu a vzdáleně je přimět k osobnímu rozhovoru s Bohem. Jejich přesvědčení o pravdivosti by dokázalo projít na detektoru lži.

Probuďme se

Probuďme se. Jednoduché dělení všech anomálních zkušeností je nejen nevědecké, ale i nesmírně nebezpečné. Existují zcela lidské technologie, které mohou vyvolat osobní i kolektivní zážitky související s ET / UFO. Stejně jako dřívější experimenty s plutoniem na lidech či bakteriologická válka jsou tyto „experimenty“ skutečné utajené aktivity posledních 30-40 let. Elektronické a implantační technologie, všechny lidské, mohou vyvolat velmi přesvědčivé zážitky „únosu“. Lokalizace únosů v okolí vojenských zařízení a přítomnost neoznačených, černých, elektronicky řízených vrtulníků v blízkosti domů obětí únosů není náhoda.

Veřejnost byla klamána a civilní výzkumná komunita UFO byla zcela obětována těmto speciálním projektům, které měly oklamat a především dezinformovat veřejnost v  mimozemském tématu. „Únosci těl“ opírající se o mimozemskou přítomnost jsou vedení komplexním plánem přesvědčit veřejnost, že existuje „… mimozemská hrozba, před kterou se musíme všichni spojit a bojovat …“
Nenechte se oklamat. Budoucnost života na zemi a naše počínající vztahy s mimozemskými civilizacemi mohou záviset na tom, že máme oči otevřené.

Význam skrytých lidských aktivit nesmí být v kosmologickém zmatku podceňován. Lidské povědomí o mimozemšťanech bylo manipulováno těmi, kteří by skryli skutečné zlato pod horou kočičího zlata. Události, které vypadají a zní jako mimozemské, mohou ve skutečnosti být součástí podvodu lidského původu. A pokud ve svém seznamu kosmologických možností alespoň nezvážíme úlohu skrytých dezinformačních programů, pak budeme odsouzeni k nesprávné identifikaci a nesprávné interpretaci mnoha těchto událostí.

Závěr

Lidský faktor přispívající ke kosmologickému zmatku, není limitován skrytými činnostmi. Existuje řada chybných představ, halucinací, bludů, falešných vzpomínek, podvodů, vědecké arogance a obecného lidského egotismu. To vše přispívá k totálnímu kolektivnímu kosmologickému bolehlavu. Připuštění si problému je prvním krokem k jeho uzdravení.

Mimozemské civilizace. Lidé. Nebiologické formy života. Vesmír je komplexní, rozmanité a fascinující místo. Nebo ne-místo? Na této cestě nás povede vzdělání a především zkušenosti. Neboť jestli se máme vydat po tomto obrovském oceánu, potřebujeme kormidlo, kompas a pro začátek několik cest u pobřeží.

Musíme spojit naše znalosti a zkušenosti a s odvahou a odhodláním vyplout kolem břehu, dále od břehu a pak do obrovského a neomezeného oceánu vnitřního i vnějšího prostoru. Nejsme na konci času, ani historie, ale stojíme na prahu neohraničených možností, v době, kdy se naplní společné sny.

ET a nová kosmologie

Další díly ze seriálu

Napsat komentář