ET: Přejete si, abychom se vám ukázali?

14794x 16. 01. 2018 1 čtenář

Původním zdrojem těchto informací je Jean Ederman, nyní stár 49 let, který pracuje v oblasti letectví. Tvrdí o sobě, že byl vojenským pilotem, řídícím letového provozu a manažerem letiště, na magistrátu pracoval v ekonomickém odboru. Tvrdí také, že od šesti let měl řadu anomálních zážitků, které později zahrnovaly řadu pozorování UFO a kontaktů s mimozemšťany.

Píše: „…poté, co jsem se naučil, jak se psychicky projevovat na místě, za přítomnosti laskavých mimozemšťanů, jsem dostal následující zprávu…“

(Z francouzštiny do angličtiny přeložil jeho text Dan Drasin, filmař a výzkumník.)

Edermanova zpráva:

Každý z vás si přeje uplatňovat svobodnou vůli a prožívat štěstí. Vaše svobodná vůle závisí na znalostech vašich možností. Vaše štěstí závisí na lásce, kterou dáváte a přijímáte.

Jako všechny uvědomělé rasy v této fázi vývoje, se můžete na vaší planetě cítit izolováni. Tento dojem poskytuje určitý pohled na váš osud. Přesto jste na pokraji velkých změn, které si uvědomuje jen menšina z vás. Není naší zodpovědností měnit vaši budoucnost bez vaší volby. Takže považujte tuto zprávu za celosvětové referendum a odpovídejte jako u voleb.

Ani vaši vědci, ani vaši náboženští představitelé nevědomky nehovoří o jistých nevysvětlelných vzdušných a nebeských jevech, které lidstvo zažívá již tisíce let. Abyste znali pravdu, musíte ji přijmout bez filtru vlastního přesvědčení nebo dogmat, jakkoli seriózní mohou být.

Rostoucí počet vašich anonymních vědců zkoumá nové cesty poznání a blíží se realitě. Dnes je vaše civilizace zaplavena oceánem informací, které vzrušují jen maličkou část z vás. Mějte na paměti, že to, co se ve vaší historii zdá směšné nebo nepravděpodobné, bylo mnohdy možné a uskutečnilo se to zejména v posledních padesáti letech.

Uvědomte si, že budoucnost bude ještě překvapivější. Objevíte to nejhorší i to nejlepší.

Mnoho z těch, kteří se zabývají naší přítomností, poukazují na noční světla, ale bez vysvětlení. Často přemýšlejí o těchto objektech, zda tam jsou vědomé bytosti.

Kdo jsme?

Podobně jako miliardy dalších tvorů v této galaxii, jsme vědomé bytosti, které někteří z vás nazývají „mimozemšťané“, ačkoli realita je ve skutečnosti ještě jemnější. Neexistuje žádný zásadní rozdíl mezi vámi a námi, kromě toho, že jsme zkušenější v určité fázi vývoje. Stejně jako u jakékoli jiné organizované společnosti, existuje v našich vnitřních vztazích hierarchie. Naše je nicméně založena na moudrosti několika ras. S jejich souhlasem se na vás obracíme.

Stejně jako většina z vás, hledáme „Nejvyšší bytost“. Protože nejsme Bůh ani menší bohové, jsme prakticky členové Kosmického bratrstva. Fyzicky jsme poněkud odlišní od vás, ale většina z nás jsou humanoidní rasy.

Nejsme nějaké přízraky, jsme stejné vědomé bytosti, jako vy. Naše existence je realitou, ale většina z vás ji ještě nevidí, protože jsme po většinu času pro vaše smysly a přístroje neviditelní. V této chvíli chceme ve vaší historii tuto prázdnotu vyplnit. Toto kolektivní rozhodnutí jsme učinili z naší strany, ale to nám nestačí – potřebujeme také vaše schválení.

Prostřednictvím této zprávy se můžete stát těmi, co o tom osobně rozhodnou. Na Zemi nemáme žádného zástupce mezi vámi, který by mohl vést vaše rozhodnutí.

Proč nás nevidíte?

V určitých fázích evoluce objevují „humanitní vědy“ o vesmíru určité vědecké principy, týkající se hmoty. Strukturovaná dematerializace a materializace jsou mezi nimi. Lidstvo to již dosáhlo v několika laboratořích, v úzké spolupráci s dalšími mimozemskými bytostmi, za cenu nebezpečných kompromisů, které někteří z vašich představitelů záměrně před vámi skrývají. Kromě leteckých nebo vesmírných objektů, nebo jevů známých vaší vědecké komunitě, jako jsou fyzická „UFO“, existují v podstatě vícerozměrné kosmické lodě, které mají tyto rozšířené vlastnosti.

Mnoho lidí bylo ve vizuálním, sluchovém, hmatovém nebo duševním styku s těmito loděmi, z nichž některé by měly být obezřetně označeny, neboť jsou řízeny skrytými mocnostmi, které vás ovlivňují, které často označujeme jako „třetí stranu“.

Relativní nedostatek vašich pozorování je způsoben dematerializovaným stavem těchto lodí. Nedovedete je vnímat smysly, nemůžete tedy potvrdit jejich existenci. Tomu plně rozumíme.

Většina pozorování co se vyskytuje, je uspořádána individuálně tak, aby se dotýkala mysli jednotlivců a neovlivňovala ani nepostihovala žádné organizované společenské systémy.

Ze strany různých ras, které vás obklopují, je to z různých důvodů a následků záměrně. Pro negativní multidimenzionální bytosti, které hrají stínovou roli v uplatnění moci u lidské oligarchie, je diskrétnost motivována jejich touhou udržet svoji existenci utajenou. Pro nás je diskrétnost motivována respektem k lidské svobodné vůli, kterou mohou lidé využívat, aby spravovali své záležitosti, a aby mohli sami o sobě dosáhnout technické a duchovní zralosti.

Přijetí lidstva do rodiny galaktických civilizací je velmi očekáváno.

Můžeme se objevit za jasného denního světla, abychom vám pomohli dosáhnout tohoto sjednocení, ale dosud jsme to neudělali, protože jen málo z vás si to skutečně přálo, kvůli neznalosti, lhostejnosti nebo strachu a protože naléhavost situace to neospravedlňovala.

Kdo jste?

Jste potomci mnoha tradic, které se po celou dobu vaší existence vzájemně obohacují, jedna od druhé. Vaším úkolem je sjednotit se, při respektování těchto různorodých kořenů, k dosažení společného cíle, sjednoceného plánu. Charakteristiku vašich kultur si můžete udržet oddělenou, protože jí dáváte mnohem větší důraz, než dáváte svým vnitřním bytostem.

Tvar nebo formu považujete za důležitější než podstatu jemné duše. Pokud jde o pravomoc kontroly, tento důraz na rozdíly ve formě představuje překážku proti jakékoliv formě pozitivní změny. Nyní jste vyzváni, abyste překonali vaši identifikaci s formou, a současně respektovali vaši bohatost a krásu. Pochopení převahy vědomí nad formou nám umožňuje milovat všechny lidi v jejich rozmanitosti. Mír neznamená jednoduše odstranění válek, ale spočívá v tom, že se stáváte tím, čím jste sami, kolektivem, ale ve skutečnosti bratři a sestry.

Řešení k dosažení tohoto cíle jsou vzdálená, ale to, co by to ještě mohlo ovlivnit, by byl otevřený kontakt s jinou rasou, která by byla obrazem toho, co jste sami v hlubší realitě.

Kromě výjimečných příležitostí, naše zásahy v minulosti, úmyslně velmi ovlivnily vaši schopnost činit kolektivní a individuální rozhodnutí o vaší budoucnosti.

To bylo motivováno našimi znalostmi vašich hlubokých psychologických mechanismů. Dospěli jsme k závěru, že svobodu budujete každý den, jako bytosti si uvědomuje sebe a své životní prostředí, čímž se postupně zbavujete omezení a setrvačných hodnot, ať už jsou čímkoliv. Nicméně, navzdory činům mnoha statečných a ochotných lidských duší, jsou tyto setrvačnosti úspěšně udržovány ve prospěch rostoucí, centralizované moci.

Jaká je vaše situace?

Donedávna lidstvo žilo s uspokojivou kontrolou svých rozhodnutí. Stále však ztrácí kontrolu nad svým vlastním osudem, částečně kvůli rostoucímu využívání pokrokových technologií, které ovlivňují vaše tělo stejně jako vaši mysl, a nakonec budou mít nevratné smrtící následky pro pozemské lidské ekosystémy.

Nezávisle na vaší vůli se vaše odolnost uměle snižuje a pomalu, ale jistě ztratíte svou mimořádnou schopnost činit život žádoucí. Taková budoucnost se kvapem blíží. Pokud se nepodaří kolektivní reakce velkého rozsahu, tato civilizace je odsouzena k tomu, aby zmizela. Doba, která přichází, bude jedna z nejhorších.

Tento zlom však může být pozitivním rozloučením s minulostí, dokud si zachováte ve vás tvůrčí sílu, pokud se však současně nespojí s temnými úmysly vašich potenciálních pánů. Co teď? Měli byste čekat na poslední chvíli, abyste našli řešení? Máte předvídat nebo trpět? Vaše historie nikdy nepřestala být poznamenána setkáním s lidmi, jejichž vlivem nastaly vzájemné konflikty a dobývání.

Země se nyní stala vesničkou, kde všichni znají všechny ostatní, přesto přetrvávají konflikty a hrozby všeho druhu, se zhoršující se intenzitou a trváním. Jednotlivci, kteří mají mnoho potenciálních schopností, je však nemohou důstojně uplatnit. To platí pro většinu z vás, z důvodů, které jsou v zásadě geopolitické.

Je vás několik miliard, ale vzdělání vašich dětí a vaše životní podmínky, stejně jako životní podmínky mnoha zvířat a mnoha rostlin, jsou pod tlakem malého počtu vašich politických, finančních, vojenských a náboženských představitelů. Vaše myšlenky a přesvědčení jsou modelovány podle stranických zájmů a současně vám dávají pocit, že jste zcela pod kontrolou vašeho osudu – což je v podstatě realita, ale existuje dlouhá cesta mezi přáním a skutečností. Pravidla hry jsou ponechávána skrytá.

Tentokrát nejste dobyvateli. Šíření zkreslených informací je efektivní strategie pro manipulaci s lidmi. Vštěpování myšlenek a emocí, nebo dokonce vytváření fiktivních bytostí, které k vám nepatří, je ještě starší strategií.

Na horizontu je nová velká vlna. Zahrnuje velmi pozitivní, ale i velmi negativní potenciál. V tomto okamžiku stojí bok po boku úžasné možnosti pokroku, společně s hrozbami zničení.

Můžete však vnímat pouze to, co se vám předkládá. Vyčerpání množství přírodních zdrojů je nevyhnutelné a nebyl zahájen žádný dlouhodobý společný projekt k nápravě. Mechanismy vyčerpání ekosystémů překročily nevratné limity.

Nedostatek zdrojů, jejichž vstupní cena se bude každodenně zvyšovat a jejich nespravedlivá distribuce, způsobí ve velkém měřítku bratrovražedné boje, od vašich měst až po krajinu.

To je důvod, proč vaše dnešní rozhodnutí, více než kdy jindy ve vaší historii, přímo a významně ovlivní vaše zítřejší přežití.

Nenávist narůstá…ale stejně tak láska. To vás udrží ve vaší schopnosti nalézt řešení.

Lidské chování, které vzniklo z minulých návyků a výuky, má velkou setrvačnost, která vede k neúspěchu. Kritická hodnota ještě nebyla dosažena, zatímco sabotážní práce probíhají chytře a efektivně. Svěřujete své problémy zástupcům, jejichž uvědomění o společném blahobytu neúprosně mizí před zájmy korporací. Tito údajní služebníci lidu mnohem častěji diskutují o formě než o obsahu. Právě v okamžiku akce se zpoždění nápravy nahromadí až do okamžiku, kdy už se musíte podrobit, nikoli si vybírat.

Tato setrvačnost je v mnoha ohledech typická pro každou civilizaci. Jaká událost by ji mohla radikálně změnit? Odkud z toho může plynout kolektivní a sjednocující povědomí, zastaví se tento slepý spěch kupředu?

Kmeny, populace a národy lidstva se vždy setkávaly a vzájemně se ovlivňovaly. Tváří v tvář hrozbám, které ohrožují lidskou rodinu, je možná čas, aby došlo k větší společné akci.

Existují dva způsoby, jak vytvořit kosmický kontakt s jinou civilizací: prostřednictvím stálých představitelů nebo přímo, s obyčejnými lidmi.

První způsob spočívá ve střetu zájmů, druhý způsob přináší uvědomění. První cesta byla vybrána skupinou ras motivovaných udržením lidstva v otroctví, čímž by ovládaly přírodní zdroje Země, její genetický fond a množství emoční energie lidstva. Druhou cestou zvolila skupina ras spojená s duchovní službou. Před několika lety jsme se představili zástupcům lidské moci, ale odmítli naši nataženou ruku, na základě zájmů neslučitelných s naší strategickou vizí.

To je důvod, proč dnes musíme tuto volbu uskutečňovat sami jednotlivě, aniž by do toho zasahovali vaši představitelé. To, co jsme v minulosti navrhli těm, o kterých jsme se domnívali, že jsou schopni přispět k vašemu štěstí, navrhujeme nyní přímo vám. Málokdo z vás si uvědomuje, že jiné než lidské bytosti se podílely na centralizaci moci ve vašem světě a na nenápadném ovládání. Tato stvoření nemusela nutně existovat na hmotné rovině, což je právě to, co by mohlo v blízké budoucnosti způsobit jejich extrémní děsivý vliv.

Uvědomte si, že několik vašich představitelů ve skutečnosti bojuje s tímto nebezpečím, a že ne všechny únosy mimozemšťany jsou vedeny s úctou k vám, a existují také rozpory mezi těmito dominantně orientovanými rasami.

Mír a sjednocení vašich národů by bylo prvním krokem k harmonickému vztahu s jinými civilizacemi. To je právě to, čemu se ti, kteří s vámi manipulují ze zákulisí, chtějí všemi způsoby vyhnout, protože chtějí vládnout rozděleným. Oni také vládnou nad těmi, kteří vás viditelně řídí. Jejich moc přichází od jejich schopnosti vnášet nedůvěru a strach. To značně poškozuje vaši kosmickou přirozenost.

Tato zpráva by nevzbudila žádný zájem, kdyby vliv těchto manipulátorů nedosahoval svého vrcholu a pokud by jejich zavádějící a vražedné plány neskončily během několika málo let.

Konec se blíží a lidstvo bude v příštích deseti letech procházet nebývalými potížemi. Abyste se bránili před touto agresí, která nemá žádnou tvář, musíte mít alespoň dostatek informací, které ukazují na řešení problémů.

Zde opět nebude vzhled a druh těla stačit k tomu, abyste rozeznali dominující spojence.

Při současném stavu psychického vývoje je pro vás nesmírně obtížné to rozlišit. Kromě vaší intuice bude nezbytné vaše poučení, až přijde čas. Uvědomujeme si neocenitelnou hodnotu svobodné vůle a předkládáme vám alternativy.

Co nabízíme?

Můžeme vám nabídnout holistickou vizi vesmíru a života, konstruktivní spojení, zkušenost se spravedlivými a bratrskými vztahy, osvobození pomocí technických vymožeností, vymýcení utrpení lidstva, řízené uplatňování moci jednotlivců, přístup k novým formám energie a konečně lepší vědomé porozumění.

Nemůžeme vám pomoci překonat vaše individuální a kolektivní obavy nebo vnutit zákony, které jste si nevybrali. Musíte také pracovat na sobě, uplatňovat individuální a kolektivní úsilí o vybudování světa, jaký si přejete a projevit vašeho ducha, ke hledání nových obzorů.

Co bychom za to chtěli?

Kdybyste se rozhodli, že k takovému kontaktu dojde, budeme se radovat nad ochranou bratrské stability v této oblasti vesmíru, s plodnými diplomatickými výměnami a intenzivní radostí z toho, že jste se sjednotili, abyste dosáhli toho, čeho jste schopni. Pocit radosti je ve vesmíru silně vyhledávaný, neboť jeho energie je božská. Na co se ptáme?

„Chtěli byste, abychom se vám ukázali?“

Jak můžete odpovědět na tuto otázku? Pravdivost vašich myšlenek můžeme číst telepaticky, takže se musíte jen jasně zaměřit na tuto otázku a dát na ni svou odpověď tak jasně jak můžete, buď samostatně nebo ve skupině, jak si přejete. Ať budete ve středu města nebo uprostřed pouště nemá to vliv na účinnost vaší odpovědi. Odpovězte jen ANO nebo NE.

Přejete si, abychom se ukázali?

Stačí to udělat tak, jako byste mluvili sami k sobě, ale přemýšleli o našem poselství. Toto je jednoznačná otázka a stačí jen málo slov, do ni vložených, přesto má zásadní význam.

To je důvod, proč byste o tom měli klidně a vědomě přemýšlet. Abyste dokonale spojili odpověď s otázkou, doporučujeme vám odpovědět po dalším pečlivém přečtení této zprávy.

Nespěchejte na odpověď. Dýchejte klidně a nechte proniknout veškerou moc vaší svobodné vůle. Buďte pyšní na to, co jste! Pak nebudete váhat s odpovědí.

Každodenní problémy, které můžete mít, vás mohou oslabit. Abyste byli sami sebou, zapomeňte na pár minut na ně. Cítíte sílu, která z vás pramení? Jste pod kontrolou!

Jediná myšlenka, jediná odpověď, může drasticky změnit vaši blízkou budoucnost, a to jak jedním způsobem, jako jiným. Vaše individuální rozhodnutí, zeptat se vašeho vnitřního já, až se objevíme ve vašem prostoru, za jasného denního světla, je pro nás cenné a nezbytné.

Přesto si můžete vybrat způsob, který vám nejlépe vyhovuje, žádné rituály samy o sobě, jsou zbytečné. Upřímný požadavek od srdce a z vaší vlastní vůle bude vždy vnímán těmi z nás, kterým ho posíláte. Ve vaší soukromé volbě, z vaší tajné vůle, určíte vaši budoucnost.

Jaký je důsledek vaší volby?

Toto rozhodnutí by mělo být provedeno co největším množstvím lidí, i když by se vám to mohlo zdát jako menšina. Doporučuje proto šířit tuto zprávu všemi možnými způsoby, v co největším množství jazyků, všem lidem kolem vás, bez ohledu na to, zda budou vnímaví k této nové vizi budoucnosti. Dělejte to humorným tónem nebo s úsměvem, pokud vám to pomůže.

Můžete se dokonce otevřeně a veřejně pobavit, jestli se budete cítit pohodlněji, ale nenechte se ovlivnit lhostejností, protože jste alespoň použili vaši svobodnou vůli. Zapomeňte na falešné proroky a pověry, které jste o nás slyšeli.

Tato žádost je jednou z nejdůvěrnějších, kterou vám můžeme dát. Rozhodněte se sami, jako jednotlivci, je to vaše právo, stejně jako vaše zodpovědnost. Pasivita povede pouze k absenci svobody. Podobně i nerozhodnost nebude nikdy účinná. Pokud se opravdu chcete držet vašeho přesvědčení, je to něco, co chápeme, pak rozhodně řekněte NE. Pokud nevíte, co si vybrat, neříkejte ANO jen kvůli pouhé zvědavosti. Toto není nějaká prezentace, je to skutečný každodenní život. My existujeme. Jsme živí. Vaše historie měla spoustu epizod, když muži a ženy, co rozhodovali, byli schopni ovlivnit běh událostí, navzdory svému malému počtu.

Stejně jako malé množství lidí stačí k tomu, aby na Zemi převzalo dočasnou moc a ovlivnilo budoucnost většiny, tak málo z vás může radikálně změnit váš osud, jako odpověď na neschopnost představitelů, v područí setrvačnosti a vymyšlených překážek. Můžete probudit lidstvo zrozením bratrství! Jeden z vašich myslitelů jednou řekl: „Dejte mi pevný bod a já pohnu Zemí.“

Šíření této zprávy bude posílením vašich rukou. Bude to světelná páka a pohnete jako řemeslníci Zemí, jako důsledek našeho objevení.

Jaké by byly důsledky vašeho pozitivního rozhodnutí? Pro nás je okamžitým důsledkem příznivého kolektivního rozhodnutí, materializace mnoha našich lodí, na obloze i na Zemi. Pro vás bude přímým efektem rychlé opuštění mnoha vašich jistot a přesvědčení. Jednoduchý a jednoznačný vizuální kontakt bude mít obrovské dopady na vaši budoucnost.

Mnoho vašich znalostí bude navždy změněno. Uspořádání vaší společností se navždy promění, a to ve všech oblastech činnosti. Vaše moc se stane individuální, protože uvidíte sami, že my existujeme jako živé bytosti, nepřijímáme ani neodmítáme tuto skutečnost na základě jakékoliv vnější autority. Konkrétně, změníte vaši stupnici hodnot.

Nejdůležitější věcí pro nás je to, aby lidstvo by vytvořilo jednu rodinu před tím, než toto neznámé představíme! Pomalu by se vytratilo z vašich domovů nebezpečí, protože byste nepřímo přinutili nežádoucí – ty, které nazýváme „třetí stranou“, aby se ukázali a pak navždy zmizeli. Všichni byste měli nést stejné označení a sdílet stejné kořeny: Lidstvo.

Později možná nastane klidná a úctyhodná výměna návštěv, pokud to bude vaše přání. Ten, kdo má hlad, se nemůže usmívat, a ten, kdo se bojí, nás nemůže vítat. Jsme smutní, že muži, ženy a děti utrpí takovou změnu ve svém těle a v srdci, když nosíte takové vnitřní světlo. Toto světlo může být vaší budoucností. Naše vztahy by se mohly postupně rozvíjet. Proběhne několik etap, po několik let nebo desetiletí: demonstrace vzhledu našich lodí, našeho fyzického vzhledu vedle lidských bytostí, spolupráce na vašem technickém a duchovním vývoji, objevy částí galaxie.

V každé fázi budou vám nabízeny nové možnosti. Potom se sami rozhodnete vstoupit do nových etap vývoje, pokud si myslíte, že budou nezbytné pro vaše vnější i vnitřní uspokojení. Žádný zásah by nebyl rozhodován jednostranně. Odejdeme, jakmile si společně budete přát, abychom to udělali.

V závislosti na rychlosti šíření této zprávy po celém světě, bude třeba vyčkat ještě několik týdnů nebo dokonce několik měsíců před naším „skvělým objevením“, dokud se tak nerozhodne většina těch, kteří využili svobodnou vůli, a pokud tato zpráva obdrží potřebnou podporu. Hlavní rozdíl mezi každodenními modlitbami subjektů přísně duchovní povahy a současným rozhodnutím je nesmírně jednoduchá: technicky jsme schopni se zhmotnit kdykoli.

Proč takové historické dilema?

Víme, že mimozemšťany považujete za nepřátele, pokud ztělesňují „neznámo“. V první fázi emoce, které ve vás vybudí náš vzhled, posílí v celosvětovém měřítku vaše vztahy. Jak byste mohli vědět, že náš příchod je důsledkem vašeho společného výběru? Z jednoduchého důvodu, ze kterého bychom se jinak objevili ve vaší civilizaci už dávno. Pokud zde ještě nejsme, je to proto, že jste taková rozhodnutí dosud výslovně neučinili.

Někteří z vás si možná budou myslet, že jsme uvěřili vaší volbě, abychom ospravedlnili náš příchod, i když by to nebyla pravda. Pokud by tomu tak bylo, jaký zájem bychom mohli mít v otevřeném přístupu k této příležitosti, ve prospěch většiny z vás?

Jak byste si mohli být jisti, že to není jen další jemný manévr „třetí strany“, aby vás lépe zotročila? Protože vždy někdo účinněji bojuje proti něčemu, co je identifikováno, než proti tomu, co je skryto. Není terorismus, který vás jako typický příklad násilí rozleptal? Ať jste cokoli, jste jediným soudcem ve svém vlastním srdci a vaší duši. Ať je vaše volba jakákoli, bude to slučitelné a respektované.

Při absenci představitelů lidstva, kteří by vás mohli potenciálně svádět k omylům, ignorujete o nás vše, stejně jako o těch, kteří s vámi bez vašeho souhlasu manipulují. Ve vaší současné situaci platí zásada předběžné opatrnosti, která spočívá v tom, že se nesnažíte odhalit, co je již zřejmé. Jste v „Pandořině skříňce,“ kterou kolem vás vytvořila „třetí strana“. Ať je vaše rozhodnutí jakékoli, musíte se z ní dostat.

Tváří v tvář takovému dilematu, jedné neznalosti vůči druhé, musíte se zeptat své intuice. Chceš nás vidět vlastním okem, nebo prostě věřit tomu, co říkají vaše „úřady“? To je skutečná otázka! Po tisících let, se jednou tato volba stane nevyhnutelnou: výběr mezi dvěma neznámými.

Proč šířit toto sdělení?

Překládejte a šiřte tuto zprávu široko daleko! Tato akce ovlivní vaši budoucnost nevratným a historickým způsobem v měřítku tisíciletí. V opačném případě zahodíte novou příležitost volby o několik let dopředu, možná alespoň o jednu generaci, pokud však tato současná generace přežije.

Nevybíráme postoj, který by mohl ovlivnit vaši jinou volbu. Neinformování ostatních znamená, že existuje riziko dosažení výsledku, který bude v rozporu s naším očekáváním. Zbývající lhostejnost znamená vzdát se vaší svobodné vůle. Je to všechno o vaší budoucnosti. Jedná se o vaši evoluci. Je možné, že tato pozvánka nedostane váš kolektivní souhlas a bude ignorována. Nicméně, žádná individuální touha není ve vesmíru bez rozdílů.

Představte si, že přijdeme zítra. Tisíce našich lodí. Bude to unikátní kulturní šok v současné historii lidstva. Pak bude příliš pozdě, abyste litovali, že jste nezvolili výzvu a šířili tuto zprávu, protože tato možnost je nevratná.

Trváme na tom, abyste na to nespěchali, ale přemýšleli o tom … A pak se rozhodněte! Velká masmédia se nemusí zajímat o šíření této zprávy. Je tudíž vašim úkolem, jako anonymních jednotlivců, a přesto mimořádně myslících a milujících bytostí, předat ji dále. Stále jste architekti vašeho osudu…

Chtěli byste, abychom se ukázali?

View Results

Nahrávání ... Nahrávání ...

[hr]

Pokud si říkáte, že se měli objevit už dávno, pak vám nabízíme knížku, která vnese trochu světla aktuálního stavu…

Unacknowledged: mimozemšťané – odhalení největšího světového tajemství

Podobné články

Napsat komentář