ET: projekt Aquarius. Dokumenty potvrzují přítomnost mimozemšťanů

15102x 05. 04. 2018 1 čtenář

Steven Greer: 21. května 2014 jsme obdrželi složku přísně tajných dokumentů vztahující se k „Projektu Aquarius“ – domnělému skrytému projektu Majestic 12 (MJ – 12) zabývající se mimozemským civilizacemi.

Dříve se na internetu již objevily různá shrnutí těchto dokumentů. Nicméně nyní jsme obdrželi fotografie dokumentů samotných. Z toho co víme je toto poprvé, kdy byly tyto tajné dokumenty, ne jen jejich přepisy, skutečně zveřejněny. Můžete si je prohlédnout, spolu s jejich transkripcí, níže.

Není známo, jestli jsou to skutečně legitimní dokumenty americké vlády. Zaznamenali jsme několik překlepů a dalších chyb. Tyto však neznevažují dokumenty, protože se objevují často zejména ve vládních spisech.

Je třeba si všimnout, že informace v těchto dokumentech odpovídají dalším známým důkazům a událostem a jsou značně správné.

Osoba, která nám zaslala tyto dokumenty je důvěryhodným a spolehlivým zdrojem a má nespočet legitimních kontaktů v utajených leteckých a vojenských projektech, které jsou spojeny s UFO.

Zveřejňujeme tyto dokumenty rychle, kvůli bezpečnostním důvodům, protože cítíme, že není moudré nechat uběhnout mnoho času mezi obdržením a zveřejněním. Pokud jsou legitimní, jsou potencionálně historické.

[hr]

Obdrželi jsme informace týkající se fontu, typu tiskárny atd., ze které tyto dokumenty pocházejí. Tato data jsou shodná s rokem 1970, kdy se konal Briefing.

Také jsme obdrželi další dokumenty týkající se vyšetřování FBI a DSI ohledně těch, kteří publikovali první transkripce (William Moore, Le Graham atd.). Toto potvrzuje, že existuje vážný oficiální zájem o tyto dokumenty, což by nebylo pravděpodobné, kdyby se jednalo o hoax vytvořený nějakým šprýmařem.

Rovněž jsme obdrželi informace od Spolku přátel Air Force, že Projekt Aquarius skutečně existoval, stejně jako Grudge a další projekty.

Zatímco jádro dokumentů je považováno v podstatě za správné, shrnutí může vynechat, nebo dokonce nahradit, klíčová data a informace. Nevíme, kdo byl cílem Briefingu, a tak je možné, že některé informace byly záměrné desinformace nebo šité na míru konkrétnímu individuu. Víme, že nejméně jedno datum je nesprávné.

Samozřejmě dokud neobdržíme potvrzení z první ruky od zúčastněných lidí, zůstane tento případ otevřený a nejasný. Mnoho lidí vyjádřilo své názory, nás však zajímají jen ty přímé.

Projekty zabývající se mimozemskou civilizací nebyly spravovány pod ústavním dohledem a kontrolou nejméně od 50. let 20. století. Proto se nyní ti, kteří mají nějaké informace o těchto projektech, nemusí bát případné pokuty za otevřené vystoupení. Je základním pravidlem, že žádný projekt, který operuje skrytě a nelegálně si nemůže nárokovat národní bezpečnostní právo a ustanovení. Zkrátka to nejde dohromady.

Od roku 1993 jsem se potkal s nespočtem bývalých amerických vládních úředníků, senátorů z Výboru Senátu pro zpravodajské služby a s dalšími klíčovými senátory, s bývalými úředníky z Pentagonu z Ředitelství zpravodajské služby ministerstva obrany (DIA – Director of the Defense Intelligence Agency) a Ředitelství zpravodajství (J-2) pro Společný štáb, z Ředitelství CIA a mnoha dalšími. Těm všem byly odepřeny informace a přístup k projektům spojeným s mimozemskými civilizacemi.

Pokud by byly tyto projekty vykonávány v mezích zákona, jistě by o jejich existenci tito bývalí vedoucí pracovníci něco věděli. Avšak oni nevěděli. I když se konkrétně tázali, přístup jim byl odepřen. Z toho lze usoudit, že MJ-12, Majic, Majestic, „vládní“ projekty a letecké a technické projekty operují ilegálně. Ti, kteří mohou poskytnout nějaké informace o těchto operacích, by měli veřejně vystoupit. Jsou osvobozeni od veškerých národních bezpečnostních závazků a povinností.

V 90. letech jsme napsali dopis hlavním představeným všech relevantních vládních agentur, ve kterém jsme vyjádřili náš konstituční a legální názor. Dále jsme uvedli, že každý, kdo podepsal národní bezpečnostní přísahu, byl od ní osvobozen a mohl vystoupit bez jakéhokoliv právního postihu. Tomuto názoru nikdy neodporoval žádný americký vládní úředník. V roce 2014 se na tom stále nic nemění.

Také bych měl zmínit, že J-2 – Ředitel zpravodajství pro Společný štáb – mi v dubnu roku 1997 uvedl, že mu byl odepřen veškerý přístup nebo informace k těmto projektům a že co se jeho týče, měly bychom veřejně vystoupit se všemi vojenskými, vládními a zpravodajskými svědky, které máme a také se všemi informacemi. Tento admirál měl pravdu tehdy i dnes, když říkal, že veškeré tyto projekty byly zcela tajné a nelegální.

[hr]

Dokumenty projektu Aquarius

Přísně tajné – Soukromá korespondence – Soukromé informační zasedání – Předmět zasedání: Projekt Aquarius

Upozornění
Tento dokument byl sepsán MJ12. Za tuto záležitost je výhradně zodpovědná MJ12.

Klasifikace a zveřejnění
Veškeré informace v tomto dokumentu jsou klasifikovány jako přísně tajné. Pouze původce může tyto informace zveřejnit. Jen MJ12 má přístup k Projektu Aquarius. Žádná další vládní agentura, včetně armády, nemá přístup k informacím, které obsahuje tento dokument. Existují pouze dvě kopie Projektu Aquarius a jejich lokace je známá pouze MJ12. Tento dokument bude po ukončení briefingu zničen. Veškeré poznámky, fotografie a audio nahrávky jsou zakázány.

Projekt Aquarius
Obsahuje 16 svazků zdokumentovaných informací od doby, co Spojené státy vyšetřují neidentifikovatelné létající objekty (UFO) a identifikovatelné mimozemské lodě (IAC). Tento projekt byl původně založen roku 1953 z nařízení prezidenta Eisenhowera a byl pod kontrolou Národní bezpečnostní rady (NSC) a MJ12. V roce 1966 bylo jeho jméno změněno z Projektu Gleem na Projekt Aquarius.

Projekt byl financován z tajných zdrojů CIA. Projekt byl původně klasifikován pouze jako tajný, ale poté co byl v prosinci 1969 uzavřen Projekt Blue Book, byl povýšen na status přísně tajný. Cílem Projektu Aquarius bylo shromažďovat veškeré vědecké, technologické, lékařské a intelektuální informace z pozorování UFO/IAC a z kontaktů s mimozemskými formami života. Tato složka nasbíraných informací byla použita, aby přispěla k pokroku Vesmírného projektu Spojených států.

Tento briefing má historickou úlohu ve vládním vyšetřování leteckých fenoménů, v objevech mimozemských lodí a v kontaktech s bytostmi mimozemského druhu.

Soukromé zasedání
V červnu 1947 zaznamenal civilní pilot nad Kaskádovým pohořím ve Washingtonu devět létajících disků (ty byly později známé jako UFO). Velitelé Vzdušného technického zpravodajského centra a Air Force byli znepokojeni a zahájili vyšetřování. Tímto ve Spojených státech odstartovala éra vyšetřování UFO. V roce 1947 havarovalo letadlo mimozemského původu na poušti v Novém Mexiku. Zde bylo objeveno armádou. Čtyři těla mimozemšťanů (ne homo-sapiens) byla objevena v troskách. Bylo zjištěno, že se tyto bytosti nepodobají lidem.

Ke konci roku 1949 havarovalo ve Spojených státech další mimozemské letadlo a bylo zčásti neporušeno objeveno armádou. Jedna neznámá bytost mimozemského původu havárii přežila. Přeživší mimozemšťan byl mužského pohlaví a sám sebe nazýval jako „EBE“. Mimozemšťan byl pečlivě vyslýchán vojenským a zpravodajským personálem na základně v Novém Mexiku. Jeho jazyk byl překládán prostřednictvím obrazových grafů. Zjistilo se, že mimozemšťan pocházel z planety hvězdného systému Zeta Riticuli, přibližně 40 světelných let od Země. EBE žil do června 1952, kdy zemřel na nevysvětlitelnou nemoc. Během doby, kdy EBE žil, poskytl cenné informace ohledně technologie, vzniku vesmíru a exobiologických záležitostí.

Objevení mimozemské lodě vedlo Spojené státy k rozsáhlému investigativnímu programu, který měl zjistit, zda mimozemšťané představují nějakou hrozbou pro naši národní bezpečnost. V roce 1947 uvedla nově vzniklá Air Force program, který vyšetřoval incidenty zahrnující neidentifikovatelné létací objekty. Program vystupoval pod třemi odlišnými krycími jmény: Grudge, Sign a nakonec Blue Book. Původním cílem tohoto programu byl sběr a analýza všech zdokumentovaných pozorování nebo incidentů zahrnujících UFO a zjistit, zda mohou mít nějaký dopad na bezpečnost Spojených států.

Některé informace byly posuzovány z hlediska použití získaných dat k vylepšení naší vlastní vesmírné technologie a budoucích vesmírných projektů. 90 % z 12.000 analyzovaných zpráv bylo považováno za výmysly, vysvětlené letecké fenomény nebo přírodní astronomické objekty. Ostatních 10 % bylo považováno za legitimní pozorování UFO a/nebo incidentů s mini spojených. Nicméně ne všechna pozorování a všechny incidenty zahrnující UFO byly zaznamenány pod hlavičkou Air Force.

V roce 1953 byl iniciován Projekt Gleem z nařízení prezidenta Eisenhowera, který věřil, že UFO představovalo hrozbu národní bezpečnosti Spojených států. Projekt Gleem, z něhož v roce 1966 se stal Projekt Aquarius, byl paralelou pro pozorování UFO a jejich nehod. Zprávy, sesbírané pod hlavičkou projektu Aquarius, byly považovány za skutečné pozorování mimozemských lodí a kontaktů s mimozemskými formami života. Většina zpráv byla učiněna spolehlivými vojenskými osobami a civilním personálem ministerstva obrany.

V roce 1958 Spojené státy objevily další mimozemské letadlo na poušti v Utahu. Letadlo bylo v perfektní letecké kondici. Bylo zjevně z nevysvětlitelných důvodů opuštěno, protože vně ani kolem nebyly nalezeny žádné formy mimozemského života. Toto letadlo bylo označeno vědci ze Spojených států za technologický zázrak. Nicméně provozní přístroje letadla byly tak složité, že je naši vědci nemohly zprovoznit. Mimozemské letadlo bylo uskladněno v přísně tajné oblasti a zde bylo našimi nejlepšími leteckými vědci analyzováno. Spojené státy získali z objevené mimozemské lodě veliké množství technologických dat.

Na žádost Air Force a CIA bylo v průběhu éry projektu Blue Book zahájeno několik nezávislých vědeckých vyšetřování. MJ12 rozhodlo, že by Air Force mělo oficiálně ukončit vyšetřován UFO. K tomuto rozhodnutí se dospělo na zasedání v roce 1966. Důvod by dvojnásobný. Za prvé, Spojené státy zahájili komunikaci s mimozemšťany a byly se relativně jisté tím, že mimozemšťané nepředstavují pro Zemi hrozbu a nepřátelství. Dále bylo také ustanoveno, že přítomnost mimozemšťanů neohrožuje bezpečnost Spojených států. Za druhé, veřejnost se začínala domnívat, že jsou mimozemšťané skuteční. Národní bezpečnostní rada (NSC) cítila, že tento názor veřejnosti začíná vést k celonárodní panice.

Spojené státy byly v této době zapojeny do několika důvěrných projektů. Byl zastáván názor, že lidské podvědomí o těchto projektech by ohrozilo budoucí vesmírný program Spojených států. Proto se MJ12 rozhodla, že bude potřeba nezávislá studie fenoménu UFO, která by uspokojila zvědavost veřejnosti. Poslední oficiální studie fenoménu UFO byla dokončena Univerzitou Colorado pod smlouvou Air Force. Studie dospěla k závěru, že neexistují dostatečná data, která by potvrdila, že UFO ohrožuje bezpečnost Spojených států. Tento poslední závěr uspokojil vládu a dovolil, aby Air Force oficiálně odstoupila od vyšetřování UFO.

Když Air Force oficiálně uzavřela Projekt Blue Book v prosince 1969, Projekt Aquarius pokračoval ve vyšetřování pod kontrolou Národní bezpečností rady/MJ12. Národní bezpečnostní rada se domnívala, že vyšetřování pozorování a incidentů UFO musí pokračovat v tajnosti, bez jakéhokoliv podvědomí veřejnosti. Odůvodnění tohoto rozhodnutí bylo následující: pokud by Air Force pokračovala s vyšetřováním UFO, časem by Ministerstvo obrany odhalilo fakta za Projektem Aquarius. Tohle očividně nemohlo být povoleno (kvůli provozním bezpečnostním důvodům.

Aby mohlo vyšetřován UFO pokračovat v tajnosti, vyšetřující z CIA a MJ12 byly přiřazeni k vojenským a dalším vládním agenturám s nařízením vyšetřovat všechny legitimní pozorování a nehody UFO. Tito agenti v současnosti operují v různých místech napříč Spojenými státy a Kanadou. Všechny záznamy jsou filtrovány buď přímo nebo nepřímo MJ12. Tito agenti sbírají záznamy o pozorování UFO vyskytující se blízko důvěrných vládních zařízení. (poznámka: mimozemšťané se velice zajímají o naše nukleární zbraně a nukleární výzkum). Mnoho vojenských pozorování a nehod se vyskytuje nad základnami nukleárních zbraní.

Zájem mimozemšťanů o naše nukleární zbraně může být přičítán jedině možné budoucí hrozbě nukleární války na Zemi. Air Force zahájila opatření k zajištění bezpečnosti nukleárních zbraní před krádeží nebo jejich zničením mimozemšťany. MJ12 je přesvědčena, že mimozemšťané jsou na průzkumu našeho solárního systému kvůli mírumilovným důvodům. Nicméně ve sledování mimozemšťanů musíme pokračovat až do té doby, dokud nebudeme schopni s jistotou říci, že jejich budoucí plány nejsou hrozbou pro naši národní bezpečnost a pro bezpečnost všech obyvatel Země.

EBE uvedl, že před 2 000 lety vysadili jeho předci lidskou bytost na Zemi, aby pomohli jejím obyvatelům ve vývoji civilizace. Tato informace byla jen vágní a přesná identita nebo skryté informace k tomuto homo-sapiens nebyly získány. Kdyby byly takovéto informace vypuštěny na veřejnost, způsobily by nepochybně celosvětovou náboženskou paniku. MJ3 vyvinula plán, který by dovolil zveřejnit Projekt Aquarius, svazek I až III. Program vyžaduje postupné uvolňování informaci za určité časové období a připravit tak veřejnost na budoucí odhalení.

V roce 1976 MJ3 uvedla, že odhaduje, že mimozemská technologie je mnoho tisíc let před technologií Spojených států. Naši vědci spekulují, že dokud se naše technologie nevyvine na stejnou úroveň s mimozemskou, tak nebudeme schopni pochopit obrovské množství vědeckých informací, které Spojené státy dosud od mimozemšťanů získaly. Tento pokrok může trvat stovky let.

Projekty spadající pod Projekt Aquarius:

  1. Project Bando: Původně založen v roce 1949. Jeho úkolem bylo sbírat a posoudit lékařské informace z přeživších mimozemšťanů a objevených mimozemských těl. Tento projekt lékařsky prohledával EBEho a poskytl Spojeným státům lékařský průzkum s určitými odpověďmi na teorii evoluce. Ukončen v roce 1974.
  2. Projekt Sigma: Původně založen jako část Projektu Gleem v roce 1954. Samostatným projektem se stal v roce 1976. Jeho misí bylo navázání komunikace s mimozemšťany. Tento projekt se setkal s úspěchem, když v roce 1959 navázaly Spojené státy primitivní komunikace s mimozemšťany. 25. dubna 1964 se americký zpravodajský úředník setkal na předem domluvené lokaci v poušti v Novém Mexiku s dvěma mimozemšťany. Kontakt trval zhruba tři hodiny. Na základě jazyka mimozemšťanů, který nám poskytl EBE, si úředník s mimozemšťany vyměnil základní informace. Tento projekt pokračuje na základně Air Force v Novém Mexiku.
  3. Projekt Snowbird: Původně založen v roce 1972. Jeho misí bylo testovat objevené mimozemské letecké lodě. Tento projekt pokračuje v Nevadě.
  4. Projekt Pounce: Původně založen v roce 1968. Jeho misí bylo posoudit veškeré mimozemské informace vztahující se k vesmírným technologiím. Projekt Pounce pokračuje.

Podobné články

Napsat komentář