Éter - čistá esence a pátý kosmický prvek

18448x 13. 07. 2018 1 čtenář

Ve starověku a středověku věřili, že éter je tajemný prvek, který vyplňuje vesmír nad pozemskou sférou. Koncept tohoto mysteriózního prvku byl používán k popisu řady přírodních jevů jako světla a jeho šíření, nebo gravitace.

Éter – jeden ze základních prvků vesmíru

V minulosti se věřilo, že je éter jedním ze základních prvků vesmíru. Ještě na konci devatenáctého století vědci tvrdili, že éter prostupuje celým prostorem, čímž je umožněn pohyb světla ve vakuu. Bohužel pozdějšími experimenty se toto prokázat nepodařilo.

Ve starověké řecké mytologii se uvádělo, že je éter čistá esence, která vyplňovala prostor, ve kterém žili a dýchali bohové, obdobně jako vzduch, který dýchají smrtelníci.

Platón

O éteru se zmiňuje ve své práci i Platón. V díle Timaios, v němž Platón zmiňuje existenci Atlantidy,  píše řecký filozof o vzduchu a vysvětluje, že „nejprůhlednější prvek je nazýván éter (αίθερ)“. Této termín se objevuje jak v aristotelské fyzice, tak v elektromagnetické teorii konce devatenáctého století.

Aristoteles

Pro Aristotela (384-322 př.n.l) byl éter prvkem, z něhož je tvořen takzvaný supralunární svět, zatímco sublunární svět se skládá ze čtyř známých prvků: země, voda, vzduch a oheň. Éter byl na rozdíl od nich jemnější a lehčí prvek, dokonalejší než zbývající čtyři. Jeho přirozený pohyb by měl být kruhový, zatímco přirozený pohyb zbývajících čtyř je přímočarý (Aristotelova fyzika je kvalitativní, nikoliv kvantitativní).

Aristoteles (©CC BY-SA 2.5)

Indie

Prvek je zmiňován také v antické hindské filozofii. V Indii je éter známý jako akasha. V kosmologii Sankhya se mluví o pañcha mahā bhūta (pět hlavních prvků), každý osmkrát jemnější než předchozí: Země (bhumi), voda (apu), oheň (agní), vzduch (vāyu), ether (ākāśa). Samkhya nebo Sankhya je jednou ze šesti astických hindských škol, které většinou představují hinduistické školy jógy.

Nikola Tesla

O éteru se také zmínil Nikola Tesla, jeden z největších myslitelů, který kdy žil na Zemi,: „Veškeré prvky pochází z primární látky, světélkujícího éteru“.

Široce rozšířený byl v Číně a Indii, kde je základem buddhismu i hinduismu.

Středověk

Během středověku začal být éter nazýván pátým prvkem, nebo také qüinta essentia, právě proto, že je to pátý materiálový prvek popsaný Aristotelem. Z toho pochází výraz kvintesence, který se v současné kosmologii používá k označení temné energie.

Isaac Newton

Éter byl také úzce spojován s gravitací. Isaac Newton tento výraz publikoval v jedné ze svých prvních gravitačních teorií (Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica – Principia), kdy v teoretickém zákoně dynamických interakcí na něm postavil celý popis planetárního pohybu. V „Newtonových pohledech na éter a gravitaci“ se Newton vzdal pokusů o vyčíslení této konkrétní formy interakce mezi vzdálenými tělesy zahrnutím vlivu šíření prostřednictvím ovlivňujícího média, a nazval toto médium éter.

Navíc Newton popisuje éter jako médium, které „proudí“ neustále směrem dolů k povrchu Země a je částečně absorbováno a částečně rozptýleno. Spojení „oběhu“ éteru s gravitační silou mělo pomoci k vysvětlení působení gravitace ne-mechanickým způsobem.

Podobné články

Jeden komentář k "Éter – čistá esence a pátý kosmický prvek"

Napsat komentář