Evangelium podle Šimona Petra a Jidáše: Ježíš toužil být ukřižován

14512x 12. 06. 2019 1 čtenář

V Petrově evangelium vypráví, že Římané jsou překvapivě sympatičtí jedinci a Ježíš prý na kříži vůbec netrpěl. Nejzávažnější rozdíl oproti zaběhnuté interpretaci je v tom, jak on – co by přímý svědek události – líčí průběh samotného procesu zmrtvýchvstání.

Jeho výklad je svého druhu jedinečný, neboť všechny současné Bible hovoří pouze o výsledku, nikoliv o samotném procesu. Tedy oficiální verze říká: hrobka byla prázdná, ale o samotné události se vůbec nezmiňují.

Petrovo vyprávění začíná 3. den ráno po Ježíšově smrti, kdy římští vojáci hlídají hrobku padlého mesiáše.

Hrobka se otevřela a ti vojáci to viděli, neboť u ní drželi stráž. A zatím, co se snažili vysvětlit si, cože to vlastně viděli, spatřili vycházet z hrobky tři muže.

Dva muži podpírali toho třetího uprostřed. Pravděpodobně Ježíše. Po té se ozval hluboký hlas:

  • Kázali. Kázal jsi těm, kdož jsou spící?
  • Ano

Zmrtvýchvstání končí tím, že přímí svědkové pozorují, jak tři bytosti stoupají k nebesům jako mrak světla (záře). Evangelium pak končí větou ve smyslu:

Toto je svědectví Šimona Petra, který byl přímým svědkem.

Stáří samotného textu není zcela jisté. Oficiální datace spadá do 7. století našeho letopočtu. Existují i další fragmenty textů, které se odvolávají na autorství Petra. Nicméně jejich stáří je určeno do doby 500 CE, takže jeho přímé autorství se jeví jako nepravděpodobné.

V roce 2006 byl zveřejněn text, který je označován jako Jidášovo evangelium. Nejde o oficiálně uznávaný text, neboť obsahuje pasáže, které říkají, že Jidáš byl přemluven Ježíšem k tomu, aby přivedl Římany. Ježíš v něm tvrdí, že Jidáš je ze všech apoštolů tím nejmoudřejším, neboť jemu se dostává osvícení. Jidáš je tím jediným, kdo skutečně chápe podstatu Ježíše.

Ježíš v Jidášově evangeliu říká, že Jidáš dodá Římanům pouze jeho fyzické tělo. On sám ukřižování unikne a vrátí se do království ducha. Z toho někteří dovozují, že text má gnostické kořeny. Podle stáří papyrusu řadí dokument do období kolem 280 CE. Tedy nejde opět o přímé svědectví Jidáše.

Z obou textů je patrné, že tu byl a stále je ideologický rozpor mezi tím, jak mají být některé historické(?) události chápány. Dnešní podoba Bible je kompilací textů, které byly schváleny na Nikajském koncilu v roce 325 CE císařem Konstantinem. Jde tedy o politicky korektní text poplatný své době.

Vás názor na Bibli

View Results

Nahrávání ... Nahrávání ...

Živé vysílání na YouTube ve středu 12.6.2019 od 20:30

Srdečně vás zveme k živému vysílání. Vedou se historické, filosofické a teologické diskuse o podstatě Ježíše. Zda šlo skutečnou postavu historickou postavu, nebo zda historický mýtus sestavený z řady příběhů, které jsou připsány jedné fiktivní postavě…

Podobné články

Napsat komentář