Evropu protínají obrovské podzemní tunely

13075x 18. 03. 2018 1 čtenář

Existují nesčetné, extrémně staré podzemní tunely a komory, které se táhnou po celém evropském kontinentu. Tyto masivní (12 tisíc let staré) podzemní tunely jsou produktem starodávného lidstva, které bylo mnohem pokročilejší a vzdělanější, než jsou současní vědci ochotni přijmout. Jsou tyto tunely konečným důkazem ztracené kultury obývající Evropu v dávných časech?

Před více než 12 tisíci lety začali dávní Evropané budovat masivní podzemní tunely po celém kontinentu. Nikdo neví proč a jak byly tyto tunely vybudovány, ale patří k nejneuvěřitelnějším objektům, které člověk vybudoval během tisíců let. Archeologové objevili v dnešním Německu tisíce metrů podzemních tunelů, které datují do doby kamenné. Tyto tunely se rozšířily po celé Evropě. Vedou ze Skotska až do Turecka, takže u vědců zanechávají zmatek o své původní funkci. Jaký byl účel těchto tajemných tunelů? Byly používané jako hrobky? Jsou v nich obrovské komory, které byly používány pro náboženské rituály? Nebo byly tyto tunely pouhé úkryty, které měly poskytnout ochranu proti útočníkům? Je možné, že před 12 tisíci lety vytvořil dávný člověk tyto tunely jako ochranu před globální katastrofou?

V knize „Tajemné podzemní brány do starého světa“ (německý název: Tore zur Unterwelt) autor píše, že archeologové objevili v dnešním Německu tisíce podzemních tunelů, které se datují do doby kamenné. Tyto obrovské tunely jsou často označovány jako staré dálnice.

Je zajímavé, že mnoho z těchto velkých tunelů stále existuje v celé Evropě a výzkumníci je nyní nacházejí a odhalují. Dr. Kusch uvádí, že: „V celé Evropě existovaly tisíce tunelů – od severu ve Skotsku až po Středozemí. Jsou v nich rozptýlené komory, které jsou na některých místech větší a slouží buď k odpočinku (případně jako obytné místnosti) nebo jako skladovací komory. Nebyly vytvořeny samostatně, ale tvoří společně rozsáhlou podzemní síť.“

Ve své knize profesor dr. Heinrich Kush spolu s manželkou Ingrid analyzují složitou síť tunelů v oblasti Štýrska v Rakousku, jejichž smysl zůstává hlubokým tajemstvím. Zatím neexistují žádná vysvětlení týkající se funkce tunelů, která by uspokojila výzkumné pracovníky. Existují však radiokarbonové zkoušky prováděné na organickém materiálu, který byl nalezenený v tunelech. Stáří organického materiálu se datuje na tisíce let zpět.

Mnoho komor je spojeno se zajímavými místy nebo starými osadami. Vchody do tunelů se nacházejí poblíž starých farmářských domů, v blízkosti starožitných kostelů a hřbitovů nebo uprostřed lesů. Tyto tunely byly postaveny lidmi, kteří přesně věděli, co dělají. Stavitelé tunelů byli velmi dobře připraveni a vytvořili tunely tak, že tyto gigantické podzemní dálnice přežily desítky tisíc let. Ve skutečnosti použili staří stavitelé klikatou stavební metodu, která umožnila tunelům snášet extrémní váhu nadloží.

Podobné tunely, jaké se nacházejí v Rakousku a Německu, byly objeveny po celé Evropě. Stopy podzemních tunelů existují ve Španělsku, Maďarsku, Turecku, Anglii a dokonce i v Bosně. Nicméně, zatím nikdo nebyl schopen vysvětlit, jak a proč byly tyto starodávné tunely postaveny.

Někteří odborníci se domnívají, že rozsáhlá síť tunelů byla způsobem, jak se starověká civilizace snažila chránit před nebezpečím z vnějšího světa. Mnoho vědců se také domnívá, že tunely byly používány jako jakési spojnice, které lidem umožňovaly pohybovat se skrytě po celém kontinentu v době války nebo epidemie. Existují však někteří výzkumníci, kteří věří, že síť tunelů v Evropě je jen malý objev, který nakonec povede k obrovskému podzemnímu světu, který dosud čeká na objevení.

Je však důležité pochopit, že lidé vytvořili tyto obří složité tunely už před desítkami tisíc let. Zatímco tradiční archeologové věří, že staré civilizace byly nesmírně primitivní, neuvěřitelné objevy jako je Göbekli Tepe, pyramidy v Gíze a objekt Stonehenge demonstrují, že naši předkové disponovali extrémně vyspělými technikami, technologiemi a prostředky, které nakonec umožnily postavit některé z nejdůležitějších staveb po celém světě.

Objev rozsáhlé sítě podzemních tunelů jasně ukazuje, že starověký člověk netrávil před tisíci lety své dny lovem zvířat a sbíráním plodů, ale věnoval se stavebním dílům, které vyžadovaly obrovské intelektuální zdroje a projekty. Tyto tunely však nejsou pouze v Evropě, ve skutečnosti existuje mnoho starověkých kultur po celém světě, které uvádí existenci podobných tunelů do podsvětí.

Podle indiánů Amazonského kmene Macuxi spojuje rozsáhlá síť tunelů náš svět s tajemnými prostorami, které se nacházejí hluboko pod povrchem. Indiáni Macuxi jsou domorodci, kteří žijí v Amazonii v zemích jako Brazílie, Guyana a Venezuela. Podle jejich legend jsou děti Slunce, stvořitelé ohně a nemocí a ochránci „vnitřní Země“. Jejich ústní legendy mluví o příchodu na Zemi. Podle dávné legendy vstupovali v minulosti indiáni Macuxi do jeskyně a cestovali pak 13 až 15 dní, dokud se nedostali dovnitř Země. Tam, na druhé straně světa, ve vnitřní Zemi žijí obři, stvoření, která mají výšku kolem 3 až 4 metrů.

Podobné články

Napsat komentář