Fyzikální záhady: Je vesmír multidimenzionální?

5484x 02. 02. 2017 1 čtenář

Deset, jedenáct nebo dokonce 26 – případně kdo nabízí víc?  Skoro se zdá, jako by se fyzici předháněli v počtech rozměrů. Ale jak vůbec vypadají? Je velmi obtížné si představit, že kromě tří prostorových rozměrů nahoru a dolů vpřed a vzad a vlevo-vpravo, existují další dimenze.

Albert Einstein byl první, kdo si uvědomil, že budete muset přidat časovou osu jako čtvrtý rozměr k X-Y-Z souřadnicovému systému. Tento 4-rozměrný časoprostor byla revoluce ve fyzice.

Nicméně ani jeden další rozměr nebyl experimentálně dokázán. Ale fyzikům to nebrání v tom, aby přidávali jeden rozměr za druhým. Různé teorie nabízejí různé počty: Teorie strun dorazila s deseti rozměry, smyčková kvantová gravitace navrhuje jedenáct rozměrů a Teorie strun s bosonem dokonce 26.

Bylo by velmi užitečné, kdyby se fyzici dohodli na určitém konkrétním počtu dimenzí a vyjasnili dopad tohoto poznatku na poznání světa. Ale dosud není pořádně definována ani povaha čtvrté dimenze – času! Ten navíc nemusí být za všech okolností lineární.

Fyzikální záhady

Další díly ze seriálu

Napsat komentář