Fyzikální záhady: Neuvěřitelný svět kvantových částic

5050x 30. 01. 2017 1 čtenář

Může to vypadat jako kouzlo: částice, které se nacházejí na různých místech v prostoru současně, nebo jsou spojeny přes jakoukoliv vzdálenost.

V kvantové mechanice částic je to ale realita a je nazývána jako nelokálnosti a spřažení. Albert Einstein nazval tento jev jako strašidelná akce, protože byly zmíněné jevy ve své době nekompatibilní s platným fyzikálními zákony.

Spřažení, tedy dvě částice, které vznikly jako pár, jsou spojeny k sobě navzájem nezávisle na jejich prostorové vzdálenosti. Měření na částici první má okamžitý účinek na stav částice druhé.

U kvantově-mechanických částic nelze také specifikovat jejich přesné umístění. Místo toho, poskytuje pouze matematický vzorec pravděpodobnosti, že se částice nacházející na různých místech v prostoru. Kvantová realita je tedy superpozice, mnoha pozic najednou. Tyto jevy byly prokázány v experimentech a také teoretickými modely. Bohužel, nikdo doposud neví, jak dalece mají tyto fenomény vliv na naší realitu, a jaké následky  tím vznikají:

  • Je snad všechno spojeno se vším?
  • Existují snad paralelní světy?

Tyto spekulace už nějakou dobu vyvolávají mezi vědci urputné spory. Jasné však je, že kvantová mechanika nám definitivně ukazuje hranice našeho chápání. Pravděpodobně se Vesmír a Svět okolo nás skládá ze struktur, které se fundamentálně liší od našich každodenních zkušeností a poznatků.

Fyzikální záhady

Další díly ze seriálu

Napsat komentář