Fyzikální záhady: Teorie všeho

16704x 31. 01. 2017 1 čtenář

Bylo by to krásný mít na všechny fyzikální zákony jednu společnou teorii a vzorec. Mnoho slavných, mezi nimi i Albert Einstein shledávali tuto myšlenku nejen svůdnou, ale i možnou. Hledání tohoto vzorce však zůstává nedosaženo. Přesto má mnoho fyziků zato, že takový vzorec, teorie, musí existovat. Velkým krokem k tomuto cíli by mohl být Grand Unified Theory (GUT). Odvozen by měl být z nám známých elementárních sil:

  • Elektromagnetická
  • slabá, která způsobuje radioaktivní rozpad částic
  • silná, která drží atomová jádra pohromadě

Tyto tři síly se vyznačují podobnou matematickou strukturou, proto se fyzici domnívají, že GUT by mohl existovat.

V aktuálním světovém vzorci nebo teorii všeho (TOE), by se dala dodatečně zabudovat čtvrtá síla, kterou je gravitace. Očekávání od TOE jsou vysoká: měla by vysvětlit povahu temné hmoty a temné energie, a mnoho dalších jevů  našeho Vesmíru. Slibným kandidátem na světový vzorec je  M-teorie (všeobecná a moderní teorie strun) a smyčkové kvantové gravitace. Obě teorie však stojí stále ještě před velkými problémy a zdaleka nejsou schopny být jako univerzální popis všeho.

Je velmi těžké hledat něco, o čem nevíme, zda to skutečně existuje. Velkým přínosem je práce Nassima Harameina a jeho týmu vědců, kteří vycházejí při řešení GUT z fraktálů a Planckovi konstanty jako výchozí základní (byť relativní) stavební částice Vesmíru.


Aktualizováno: 05.02.2017, 02:21

Standa: Částečné sjednocení interakcí se podařilo už  ve 20. století. V 60. letech navrhlo několik fyziků teorii, podle níž jsou slabá a elektromagnetická interakce různými projevy téže síly. Podle jejich předpovědi se měly při vysokých energiích obě síly spojit do jedné a projevit se novými částicemi. Když se později podařilo vybudovat v CERNu dost výkonný urychlovač (dnes je z něj součást  LHC), jejich předpověď se potvrdila právě objevem nových, do té doby neznámých částic, jejichž vlastnosti teorie předvídala. Za teorii sjednocení i za její experimentální důkaz byly uděleny Nobelovy ceny.

Teorie, sjednocující  výše zmíněnou elektro-slabou interakci se silnou interakcí, taktéž existují. Je jich ale mnoho,  jejich odlišné předpovědi se prozatím nepodařilo experimentálně prověřit, a proto fyzici nemohli zavrhnout nesprávné varianty.

Fyzikální záhady

Další díly ze seriálu

Jeden komentář k "Fyzikální záhady: Teorie všeho"

  • Standa Standa napsal:

    Jen drobnost: Elektrická a slabá interakce byly teoreticky sjednoceny už před půlstoletím (60. léta 20. století). Desetiletí na to (v 70. letech)  bylo sjednocení ověřeno i experimentálně. Za obojí byly uděleny Nobelovy ceny.

    Pokud sjednocení všech čtyř interakcí do jedné budeme považovat za úkol o třech krocích, tak první krok byl už učiněn před desítkami let. Škoda, že to článek nezmínil.

Napsat komentář