Fyzikální záhady: Z čeho se skládá Vesmír?

5971x 01. 02. 2017 1 čtenář

Slunce, měsíc, hvězdy – tyto a jiné nám už dlouho známé objekty nejsou zdaleka všechno, co se ve vesmíru vyskytuje. Podle dnešních poznatků se vesmír skládá pouze z 5% nám známé hmoty. Pro tuto skutečnost hovoří následující astronomická pozorování:

  1. Odstředivá síla by už dávno roztrhala rotující galaxie na kusy, nebýt neviditelné hmoty, která je gravitačně drží pohromadě. Jak tato temná hmota vypadá, známo není. Známé je jen gravitační působení této hmoty. Jinak nic. Astronomové předpokládají, že tato temná hmota tvoří asi 27% hmoty našeho vesmíru.
  2. Za největší součást vesmíru vědci pokládají doposud neznámou formu energie. Následkem působené gravitace veškeré hmoty by se musela nutně rozpínavost vesmíru zpomalovat. Avšak je tomu zcela opačně. Vesmír se rozpíná stále rychleji a rychleji. Vědci se domnívají, že důvodem tohoto fenoménu je právě temná energie. Ta působí antigravitačně. Protože podle Einsteinovy teorie je energie ekvivalentem hmoty, lze ji – temnou energii – zabudovat jako součást hmotného vesmíru. Tato součást tvoří 68% vesmíru. Přesto, že je této hmoty tolik (většina), vymyká se tvrdošíjně jakékoliv snaze vědců ji pozorovat nebo její formu dokázat.

Opět se nabízí teorie rezonančních polí, založená na fraktálech, kterou přináší práce týmu Nassima Harameina.

Fyzikální záhady

Další díly ze seriálu

Napsat komentář