Ganjnameh: nápisy vytesané do skály

10193x 03. 06. 2019 1 čtenář

Má se za to, že Hamadán je jedno z nejstarších iránských měst a možná jedno z nejstarších na světě. Nachází se ve stejnojmenné provincii 450 km jihozápadně od Theránu v zelené hornaté oblasti u podhůří hory Alvand (3574 n.m.). Samotné město se nachází 1850 metrů nad mořem.

Hamadán – Ganjnameh

Předpokládá se, že město bylo 1100 let před naším letopočtem obsazeno Asyřany. Sám starověký historik Hérodotos uvádí, že kolem roku 700 před naším letopočtem to bylo hlavní město Médie. Jako Médie byla označována starověká historická země nacházející se na severozápadě dnešního Íránu.

Zvláštní povaha tohoto starého města a jeho historické památky lákají turisty v letních měsících do této oblasti. Největší atrakcí je nápis GANJNAMEH, památníky Avicenna a Baba Taher. Místní v minulosti věřili, že nápisy obsahují tajný kód k nalezení skrytého pokladu.

Ganjnameh (©Mmadjid)

Text byl poprvé studován francouzským archeologem Flandinem Eugenem. Následoval jej britský průzkumník sir Henry Rawlinson, kterému se podařilo rozluštit klínové písmo starých Peršanů. Došel k závěru, že jeho zkušenosti by mohly být použity k dekódování ostatních starých nápisů z Achaimenovského období.

Překlad textu

Levý nápis říká: Ahuramazda je velký bůh, největší ze všech bohů, kteří vytvořili tuto zemi, oblohu a lidi. Ustanovil Xerxese králem. Xerxes vyniká mezi nesčetnými vládci. Já jsem Darius, veliký král, král králů, král zemí mnoha národů, král této veliké země, syn Hystaspesův, Achaemenid.

Pravý nápis říká: Ahuramazda je velký bůh, který vytvořil tuto zemi, oblohu a lidi. Ustanovil Xerxese králem. Xerxes vyniká mezi nesčetnými vládci. Já, velký král Xerxes, král králů, král zemí s mnoha obyvateli, král tohoto obrovského království a vzdálených území, syn Achaimenovského panovníka Dariuse.

Nápisy jsou vždy uvedeny ve třech jazycích (řeč staroperská, elamitská a babylónská).

Pokud by celé dílo vzniklo dle našich konvečních představ pomocí měděného dláta a kladiva, vyžadovalo by to hodně trpělivosti a absolutní bezchybnost na překlepy. Možná by bylo vhodné se už konečně zeptat moderních kameníků, jak by tutéž práci řešili dnes.

 

Podobné články

Napsat komentář