Gigantické geoglyfy na Blízkém východě

5669x 10. 06. 2016 1 čtenář

Gigantické starověké geoglyfy na Blízkém východě byly vytvořeny v prehistorickém období

Byly zveřejněny výsledky průzkumu dávných obrovských staveb na Blízkém východě. Kamenné sochy, které tvoří kruhy jsou datovány přibližně do roku 6500 př.n.l. To znamená, že jsou starší než známé peruánské geoglyfy, obrazce na planině Nazca.

Jako první si geoglyfů povšimli letci v době 1. světové války. Důstojník britského královského letectva, Percy Maitland, o nich opublikoval svoje hlášení v roce 1927 v časopise Antiquity, kde uvedl, že beduíni o nich hovoří jako o výtvorech dávných lidí, a tento název používají i dnešní badatelé.

V „dávných výtvorech“ jsou obsaženy kruhy, ve kterých vychází z jejich středů paprsky loukotě) a tvoří obrazce kosočtverců, deltoidů, a také zbytky zdí a kamenné pyramidky.

Gigantické starověké geoglyfy na Blízkém východě byly vytvořeny v prehistorickém obdobíVelikost obrazců se pohybuje od několika desítek metrů do několika kilometrů a navádí nás ke srovnání s velmi známými geometrickými tvary na peruánské planině Nazca, jejichž stáří bylo stanoveno do období 200 až 500 rok př.n.l.

Podobné geoglyfy jsou roztroušeny po celém Arabském poloostrově, od Sýrie přes Jordánsko, Saúdskou Arábii až po Jemen. Ze země jsou však jen stěží postřehnutelné.

S pomocí metody optického datování stanovili archeologové stáří jednoho z kruhů v Černé poušti v Jordánsku na 8500 let a současně zjistili, že další kruh, který vytvořen ve stejné době, byl pak po uplynutí asi 3000 let zrekonstruován.

Gigantické starověké geoglyfy na Blízkém východě byly vytvořeny v prehistorickém období

V tomto prehistorickém období se podnebí na Blízkém východě výrazně lišilo od dnešního a v místech současné pouště byla spousta stromů, křovin i travin. V jednom z dávných ohnišť byly nalezeny zuhelnatělé zbytky dubu a tamaryšku.

Nemáme žádné přesné údaje o propojení obrazců s astronomií, zatím se podařilo vyjasnit, že paprsky dvou kruhů, které se nachází u oázy Azraq v Jordánsku jsou nasměrované na východ Slunce v den zimního slunovratu. Nemůžeme ale potvrdit, že by byly dávnými staviteli orientované tímto směrem úmyslně, v ostatních obrazcích nebyla prozatím prokázána žádná archeoastronomická informace.

Účel těchto „dávných výtvorů“ je prozatím nejasný. Existují hypotézy o tom, že kruhy jsou vybudovány v místě pohřebišť nebo jiných rituálních míst. Další verze je, jak tvrdí Live Science, že deltoidy byly používány jako výběh skotu.Gigantické starověké geoglyfy na Blízkém východě byly vytvořeny v prehistorickém období

Obrazce Nazcy jsou gigantické geometrické a figurální geoglyfy na náhorní planině v jižní části Peru. Planina, která se rozprostírá ze severu na jih zhruba 50 kilometrů a ve směru západovýchod 5 -7 kilometrů. Dnes víme o 13 obrazcích, které obnáší 13 000 linií a pásem a přibližně 700 geometrických obrazců (především trojúhelníky, lichoběžníky a také okolo sta spirál).

Podobné články

Napsat komentář