«« »»

GMO: Geneticky modifikované organismy jsou potravou Frankensteinů

Jestliže je ve složení potravin zmínka o sóji či kukuřici, pak se z 90% jedná o geneticky modifikované organismy (GMO). Potraviny z Kanady, Anglie, Číny, Norska, Francie i USA jsou z 90% právě takovými. V supermarketech je jejich více než 40%. Nejvíce GMO obsahují uzeniny a nezaostává ani maso, protože krmivo pro skot a drůbež je z 90% modifikované. Najít párky nebo uzeninu bez transgenů je prakticky nemožné. Obrovské množství GMO je i v polotovarech, jako jsou pelmeně, masové pirožky, chinkali (těstovinové knedlíčky plněné mletým masem, pozn. překl.) a lívanečky. Obsahuje je také 70% dětských pyré a směsí.

Tady vidíte ten nejjednodušší laser, ve kterém jako bychom si vzpomněli na Anatolie Ivanoviče Akimova, jemuž jsem nekonečně vděčný, a Šipova, jenž se nyní pobývá v Thajsku a jak se zdá, již nikdy se nevrátí. Vzpomínka na tyto dva geniální vědce, které když jsem pozval a ukázal jim naše efekty a náš laser, tak mi řekli, že máme vlastní torsionová pole. Ano, torsionová pole, neboť toto je laser, který imituje vyzařování chromozomů a funguje na principu polarizovaných fotonů. Co to vlastně je polarizace fotonů? Znamená to změnu jejich spinu. Takže genetická vlnová informace se zapisuje na spiny fotonů. Ne na našich spinách (ukazuje na svá záda; v ruštině spina znamená záda, pozn. překl.), ale na spinech fotonů, tedy na kvantových stavech. A takovéto skromné zařízení nám umožnilo nejdříve v Moskvě, potom v Torontu, Nižném Novgorodu a nyní to odzkoušela i nezávislá laboratoř, předat genetickou informaci, načtenou ze slinivky, na vzdálenost dvaceti kilometrů zvířatům, která slinivku neměla. My jsme ji totiž zničili speciálním jedem a tato zvířata hynula na diabetes I. typu. A u nich všech došlo k regeneraci slinivky. To je praktický příklad aplikace holograficko-lingvistických potencí našeho i jakéhokoliv jiného genetického aparátu vyšších biosystémů. To znamená, že genetickou informaci lze předat na jakoukoliv vzdálenost, neboť jde o torsionová pole a schopnost ovládat v pozitivním smyslu tohoto slova biosystémy recipientů.“

„Chcete-li, pak samozřejmě ano. Takže vlastně tento laser je model toho, jak pracují naše chromozomy. Jde přitom o tu nejjednodušší úroveň, neboť je to oblast červeného světla a základní informace leží v ultrafialovém spektru. Můžeme vytvořit takové zařízení, ale je velmi drahé, které bude pracovat na principu modrých nebo fialových kvant.

Buďte tak hodný, další obrázek. Tady je ještě jeden příklad, ale to už je negativní informace. Tehdy, když jsme regenerovali slinivku, což byla ukázka toho, že v podstatě jde u člověka vyvolat regeneraci jakýchkoliv orgánů a tkání. Neexistují zde žádné principiální zákazy. Je to cesta ke zpomalení stárnutí. A tady jsme dosáhli toho, aniž bychom to čekali…, no možná jsme to očekávali, že když jsme poškodili DNA rostliny. Při jejím vyčlenění v čisté podobě dochází nevyhnutelně k narušení struktury, včetně narušení řečových struktur molekul DNA, protože všechny bílkoviny, které jsou syntetizovány při odečítání informace z DNA, jsou řečové struktury. A k dalšímu narušení dochází, když měníte hologram. Tzn., že když vyčleňujete preparát DNA, pak je veškerá holografická informace poškozena. K čemu to vede? Tato informace byla předávána na vzdálenost sedmi kilometrů do všech čtyř stran a byla poslána i do Institutu obecné genetiky Vavilova, kde pracoval specialista Voloďa Abramov, se kterým jsme studovali na fakultě biologie. Je specialista na genetiku rostliny Arabidopsis thaliana. Všiml si, že téměř všechny rostliny, kterým jsme předávali takovouto poškozenou genetickou informaci, zmutovaly. Vidíte tady ty velké sloupce, to jsou mutace a tady ty malé červené sloupce představují fónové mutace. Znamená to, že mutogeneze je proces, který je pro rostliny smrtelný. Tato vlnová genetika je mimořádně nebezpečná věc, a pokud se s ní nezachází opatrně, nese to s sebou velké následky. Ale my jsem opatrní a vždycky říkáme, pojďte, prostudujeme to a teprve potom to budeme aplikovat. Co dělá ale oficiální genetika? Bez toho, aby pochopila principy lingvistiky genetického aparátu, princip lingvistiky genetického bílkovinového kódu, zavedla technologie geneticky modifikovaných potravinových doplňků. V současné době s těmito GMO potravinami hodně bojují zelení, protože toto je skutečně potrava Frankensteina. Můžeme dlouze mluvit o tom proč, ale řeknu vám to na příkladu.

Co znamená, když se například do genomu sóji vpraví cizorodá bílkovina, která je pro nás užitečná, nebo spíš jsou užitečné produkty tohoto genu? Takže vpravili jste cizorodý gen, transgen do sóji a tím jste ji přinutili, aby začala vytvářet nějakou důležitou bílkovinu. Například inzulín. No hurá, to je fajn! K čemu ale dochází? Když je tato sója zvířetem zkrmována, třeba krysou, začne se u ní rozvíjet rakovinový proces, dochází k degradaci pokolení novorozených krys atd. Takovýchto příkladů je moc. V USA zahynuly všechny medonosné včely, protože se živily na polích s transgenními rostlinami, kde sbíraly nektar. Ony jsou mnohem citlivější na tyto věci, než my. Znamená to tedy, že toto je první signál, první poplašné zvonění jako varování toho, že jdeme nesprávným směrem a nechápeme lingvistiku genetického aparátu. Výsledkem jsou geneticky modifikované potraviny, které přináší obrovský zisk – jak se říká, zlato vládne – a my veškeré tyto neoznačené potraviny jíme. To se odrazí na druhé třetí generaci našich dětí a my s tím musíme něco udělat. Tady vidíte, k čemu vede nepochopení principů práce našeho genetického aparátu. Další obrázek, prosím.

Zde je ukázáno to, co jsme dělali v Torontu. Toto je úroveň cukru. Na počátku je kontrolní hladina cukru. Poté, co jsme je otrávili speciálním jedem alaxanem, který ničí slinivku, se cukr zvedá. Následně vpravujeme informaci ze vzdálenosti dvaceti kilometrů, toto je ze tří metrů a jednoho centimetru (ukazuje na grafy, pozn. překl.). Cukr klesá a jeho hladina je normální. To vypovídá o tom, že jsme regenerovali slinivku. V Torontu ale byly tyto práce velmi rychle ukončeny a my jsme byli vykázáni do Ruska, neboť nám hrubě řečeno ukradli naše nápady i naše přístroje. Další obrázek.

A tady kolegové z Nižního Novgorodu, skupina velmi talentovaných mediků zopakovala naše experimenty. Další obrázek.

Takto regeneruje slinivka. Tady je kontrolní vzorek, na dalším je zničená slinivka, vidíte, že tady nejsou Langerhansovy ostrůvky a na třetím obrázku je to, k čemu došlo po regeneraci. Další obrázek.

Týká se to imunity. Vlnová forma imunity. Je to velký úspěch kolegů z Nižného Novgorodu. Dospěli k tomu sami, neboť nikdo se nezamýšlel nad tím, jestli je možné vyvolat vlnovou imunitu. Ale o tom bychom mluvili dlouho, protože to je speciální téma. Další obrázek.

Akademik Kaznačejev také předal genetickou informaci pomocí laseru, ale trošku jinak. To nepřímo dokazuje, že genetická informace může skutečně existovat ve formě pole. Jdeme dál.

Toto jsou vlnové procesy, které jsou základem regenerace, jde o tzv. reverzi Fermi-Pasta-Ulama. Pro to, aby bylo možné znovu nechat narůst ruku, nohu, ucho, oko atd., je třeba požádat paměť o to, aby nám napověděla, jak to udělat. Tak to dělají ještěrky, salamandři, krabovi také doroste klepeto atd. atd. Na tomto základě je založen fundamentální proces reverze Fermi-Pasta-Ulama. A tady je načítání, tedy načítání molekul DNA solitony. Tady podél této osy (horizontální) je posloupnost nukleotidů molekuly DNA, na (vertikální) ose je čas a tady toto je amplituda. Vidíte, že pohyb solitonu závisí na tom, v jaké části DNA je tato stimulace provedena. V různých částech je chování solitonu zcela rozdílné a toto je odečítání informace z molekul DNA, stejně jako z řečových struktur. Další obrázek.

Toto jsou spektra, která obsahují vysokou vlnovou genetickou informaci, kterou mohou vysílat do jakékoliv vzdálenosti. Další obrázek.

Toto všechno jsou příklady a tady… Nejde o nic hrozného. Jde o další příklad praktického výsledku, kterého jsme dosáhli. Nemusí jít jenom o krysy, může se také jednat o člověka, který je vystaven stejným vlivům. Tady jde o šedesátiletou ženu, která neměla zuby, jenom protézu a jediný zub, který jí zůstal, je tento. Když jsme jí léčili na cukrovku, odečítali jsme informaci z krve jejího desetiletého vnuka, kterému se právě prořezávaly druhé zuby. Ženě napuchly obě čelisti a ona byla v šoku, neboť nechápala, co se s ní děje. Nechala si udělat rentgen čelistí a všichni jsme s údivem zjistili, že jí vyrostly tři nové zuby. Vidíte sami, jsou křivé, protože žena stále nosila protézy, o kterou se opíraly, a proto rostly do stran. Toto je skvělý praktický příklad. Dobrá teorie je věcná. Určitě chápete, že když využíváme principy hologramu a lingvistiky našeho společného genetického aparátu, pak můžeme takovýchto věcí dosáhnout. Jedná se o přímou cestu ke zpomalení stárnutí s tím, abychom nežili jenom sedmdesát, osmdesát let, ale dvě stě, tři sta i čtyři sta, anebo jako synové Noa bychom mohli žít tisíc let a možná i více. Neboť tento program je součástí našeho genetického aparátu. Z nějakých důvodů je ovšem nečinný a našim úkolem je otevřít ho a pak se v našich rukách ocitnou obrovské perspektivy. Současná populace Ruska upadá. Rodí se stále méně dětí, ale víc lidí umírá. Co můžeme dělat? Lidé jednoduše nechtějí přivádět na svět své děti, protože sami víte, jaká atmosféra zde vládne. Je možné, že toto vše je cílené. Jediná cesta z takového demografického kolapsu je ta, že se prodlouží aktivní život lidí tak, aby žili dvě stě, tři sta, čtyři sta let. To je reálné. Mnozí na západě pracují v tomto směru a investují do toho miliardy dolarů, přestože jdou zcela nesprávnou cestou a utrácí nemyslitelné peníze. Jde o to, že je třeba chápat, že genetický aparát pracuje na principech lingvistiky, hologramu a kvantové lokálnosti, tedy teleportace. Další obrázek.

Je to špatně vidět, ale je to holohlavý člověk. Říkají, že je to talentovaný vědec, který pracuje nebo spíš pracoval s Jan-Kan Chenem. Přišel za mnou a společně jsme pokračovali v tomto výzkumu na půdě Baumanovy univerzity. Zahájili jsme práci a dělali jsme na tom sotva půl roku, když nám zavolal viceprezident Ruské akademie věd Fortov, který je fyzikem, tudíž dalece vzdálen genetice a biologii. Zavolal rektoru MGTU Baumana (Moskevská státní technická univerzita v Moskvě, pozn. překl.) a my jsme byli hrubě rozpuštěni. Už po třetí, tedy minimálně potřetí. Tady vidíte, jak postupuje velká akademie věd, co se týká našeho výzkumu. Fotky, které tu vidíte, jsou před a po naší práci. Doslova měsíc po začátku naší práce mu začaly růst vlasy. Informaci jsme získali pomocí našeho kvantového biopočítače, jehož základem je laser, z jeho vlasové cibulky. V ní se nacházely kmenové buňky, které spustily regenerační proces. Je to vlastně další praktický příklad našeho nápadu. Další obrázek.

Zde se jedná o Charcotův-Marieův-Toothův syndrom, kdy jsou nohy nepohyblivé, a došlo k degeneraci svalů. Toto je před, pak měsíc poté, kdy svaly zesílily, a třetí obrázek ukazuje, že se chodidla začínají hýbat. A to je pouze počátek naší práce, které velká akademie neustále hází klacky pod nohy. Další obrázek.

Tady jde o velkou skupinu lidí, kdy jsme naše vlnové matrice, tedy jejich záření, převáděli do tvarů rádiových vln a poté je přepsali do podoby zvuku ve formátu MP3 a ten jsme potom dávali poslouchat lidem. Šlo o několik desítek účastníků, u kterých se velmi prudce pozitivním směrem změnily ukazatele vodivosti akupunkturních bodů. Toto je před a toto po experimentu. Statistika je skvělá. Další.

Toto byl velmi zajímavý experiment, kdy jsme pronikli do struktury biologického času. To je hrozně důležité. Ukazuje se, že biologický čas, mimochodem stejně jako každý jiný čas, disponuje fraktálovou strukturou. Znamená to, že existuje čas s prodlouženým průběhem a čas se zhuštěným průběhem. A to je opravdu velmi důležité, neboť pokud nepochopíme princip fraktálnosti biologického času, pak nikdy nebudeme moci zpomalit stárnutí a nikdy nebudeme žít tisíc let. Právě tady jsme ukázaly, že můžeme tímto způsobem působit na genetický aparát hrášku. Toto je obyčejný hrách. Tady tento má čtyři dny, tento pak dvacet osm. Vidíte, jedná se tu o zpomalený vývoj. Biologický čas je něco jiného. Co to je fraktálnost biologického času? Jak je realizována? Termofilní bakterie vydrží čtyři sta stupňů vysokou teplotu. Při ní už by se všechno mělo rozpadnout, nemluvím jenom o genetickém aparátu, prostě všechno už musí být zničeno. Ale ony si spokojeně žijí. Proč? Protože žijí ve dvou fraktálových rozměrech biologického času. Žijí v našem čase, v našem tempu, proto je můžeme vidět mikroskopem a vizuálně můžeme pozorovat jejich kolonie, ale žijí také v roztaženém čase, což je jiný fraktálový rozměr. Teplota je funkce času. Pokud jste roztáhli čas, pak jste snížili teplotu. Tímto způsobem migrují z jednoho fraktálového rozměru biologického času do druhého, díky čemuž dokázaly přežít. Přesně tak přežívaly původní organismy na Zemi v době, kdy ještě byla horká. A toto je vlastní i nám. Je to ale velký problém pro kvantovou teleportaci a je to spojeno s tzv. dekoherencí a takovéto chladné časové fraktály umožňují realizaci v principech kvantové lokálnosti. Další obrázek.

Toto je zábavný experiment. Je to špatně vidět, ale dokázali jsme zpomalit stárnutí jablka. Všichni víte, že když je rozříznete, velmi rychle tmavnou, protože oxidují a rychle se kazí. Tady to kontrolní jablko je také tmavé a toto jsou ty, u kterých jsme zpomalili tyto procesy. Byl to jeden takový malý experiment, kterých bylo velké množství. Jsou to kolegové z Izraele, kteří díky mému vlivu dělají takovéto věci. Dále.

Tady se jedná o tzv. fantomový efekt, o kterém se rozvinula velká diskuze na internetu, ale o tom mluvit nebudu. Právě toto je fantomová paměť, která vypovídá o holografické…, dobrá vrátil jste to …, jde o fantomový efekt DNA. Když se budete na ni dívat metodou korelační laserové spektroskopie, uvidíte proměnnou dynamiku, která je vidět na oscilografu. Toto je před experimentem, kdy jsme ještě žádnou DNA do laserového paprsku nezavedli. Po zavedení vidíte proměnnou dynamiku. Poté jsme všechno odstranili a zdá se, že bychom se měli vrátit k původnímu stavu, ale nic podobného se nestalo, neboť stále registrujeme fantomy DNA. To znamená, že hrubě řečeno, po naší smrti něco po nás zůstává, nikam nemizíme, jenom se měníme. Další obrázek.

Toto je klasický fantomový efekt, který jsme zopakovali. Jako první s tím přišel Damen (fonetický přepis, pozn. překl.). Tady byla část listu odřezaná a právě ona se za určitých podmínek stává viditelnou. Jde o tzv. plynovo-výbojovou vizualizaci a zde se projevuje holografická paměť našeho genetického aparátu. A tato paměť se projevuje v kůře našeho mozku, protože ta pracuje na principu hologramu, ale to by byl dlouhý rozhovor. Další obrázek a další.

Toto jsou fantastické věci, kterých jsme dosáhli, když jsme ozařovali a excitovali molekuly DNA různými spektry ultrafialového, infračerveného, červeného a modrého světla. Další obrázek.

Tady vidíte, jak z DNA vyletují takovéto struktury. Vůbec nechápeme, o co tu jde, je to nějaká zcela transcendentální informace, která se reálně zobrazuje, ale není jasné, co představuje. To znamená, že naše DNA je právě tím objektem, který je třeba studovat a studovat a který obsahuje takovou kvantovou vlnovou informaci, jenž hraje zřetelně klíčovou roli při látkové výměně. Další obrázek.

Tohle je ještě jeden snímek k tomu. Tady vylétává z DNA ještě něco, co za jednu sekundu vytvoří takovou spirálu a pak někam zmizí. Když jsme to uviděli, a nejenom my, ale celé skupiny vědců, byli jsme samozřejmě v šoku. Další obrázek.

Při tomto jsme vypnuli světlo, očima tu nic není vidět, ale film zaznamenává tady ten fantom. Další obrázek.

Jde o jiný způsob excitace molekuly DNA jednoduše červeným laserovým světlem a to fotíme na film. Tady byla DNA a tady ležel podstavec. Ten jsme odstranili a na snímku se nic neobjevuje. Začínáme digitální masiv zpracovávat určitými algoritmy, to lidi umí. Proběhlo několik sérií, které byly, co se týká objemu informací, obrovské a ve výsledku dostáváme fantom DNA. To je to, co zůstává na místě DNA, která byla odstraněna. Chápete? Říkejte tomu, jak chcete. Další obrázek.

Tady se jedná o jeden z pokusů a získali jsme tu trojité zobrazení lampy, i když je tu jenom jediná. Další.

To je to samé, jenom s lehkou modifikací. Excitované molekuly DNA vytvoří vlastní repliky, které se stahují doprava. Současně je ale skenován veškerý okolní prostor a všechny ty přístroje začínají vytvářet vlnové repliky, které mizí na pravé straně. O co tady jde? Existuje takový předpoklad, že se jedná o hologram, založený na vakuových strukturách, v duchu Šipova a Akimova, ale je třeba to všechno prověřit. Je to fantastický výsledek a myslím si, že tento výzkum má obrovskou budoucnost. Když se ale dotknete přístroje, všechno to zmizí. Žádné fantomy tam nejsou. Další, další a další.

To je z toho samého. Pojďte, jdeme dál, přetočte to a podíváme se až na poslední obrázek. Přetáčejte dál, ještě dál. Tady, to je rok 2001 a my jsme v Torontu. V městečku Chilbolton v Anglii se objevuje piktogram, tzv. odpověď na zprávu od Carla Sagana. V roce 1974 byla z teleskopu Arecibo v Jižní Americe poslána nějaká informace k souhvězdí M9, vzdálená padesát světelných let od nás. Jednalo se o vyobrazení lidské postavy, naší molekuly DNA i sluneční soustavy, struktura molekul DNA, chemické složení atd. atd. Je to špatně vidět, ale objevily se takovéto obrazce a tady je zobrazení lidské hlavy, tedy hlavy mimozemšťana. Další.

Zobrazení toho, co poslal Carl Sagan, včetně klasické dvojité spirály Watson-Crick a toto je človíček s maličkou hlavičkou. Jedná se o naši hlavičku a tady vedle je to, co nám poslali ti hoši. Padělat to není možné. Jsou tam takové vychytávky, že když to Sagan posílal, vložil do toho věci, aby to nebylo možné zfalšovat. To znamená, že toto je reálné zobrazení toho, co nám bylo zasláno, a to bez jakékoliv falzifikace. Oni mají hlavu mnohem větší než my, jsou chytřejší, a co je nejdůležitější, to je molekula DNA v jejich provedení. Vypadá to, jako by ta pravá část byla Watson-Crickovská dvojitá spirála, zatímco levá je jiná. Dlouhou dobu jsme se to snažili analyzovat, Carl Vigan se tím zabýval, já jsem o tom dokonce napsal dopis s vlastním výkladem. Má se za to, že je to nějaká RNA, ale tím není, protože kdyby byla, nebyla by funkční. Podle mě je to nějaké varování. Jaké? Že naše DNA je kvantem, oscilátorem, vyzařujícím koherentní světlo. To, k čemu jsme dospěli my i Fritz Albert. Nepřímo nás upozorňují na to, že my pozemšťané jdeme nesprávnou cestou vlastní tzv. klasické genetiky. Nebereme do úvahy vlnové mentální funkce molekul DNA, řečové, holografické, kvantově lokální. Sami sebe ženeme do transgenní slepé uličky. Do apokalypsy transgenních potravin. Vzpamatujte se a zamyslete se nad tím, jak ve skutečnosti pracuje genetický aparát. O nic nejde… peníze určují všechno. Trh Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Afriky je zaplněn transgenními potravinami a samy Američané dávají přednost tomu nekonzumovat je.

Toto byla krátká exkurze do vlnové a lingvistické genetiky, která je bezprostředně spojena s funkcemi mozku, s naší mentální strukturou a opakuji, že pro vás jako učitele je důležitým pracovním nástrojem řeč, vaše slovesná stavba, vaše vlnové geny, které jsou součástí pokladnice světové kultury v podobě miliard svazků napsaných lidmi. Je to náš společný chromozomový mentální aparát, který má nevyčíslitelnou hodnotu. A nejdůležitější je nepoškodit ho.“

Líbí se vám článek? Podpořte, prosím, překladatele v další práci a nastavte trvalý příkaz na transparentní účet: 2900794933/2010. Platby ze zahraničí IBAN: CZ8920100000002900794933, SWITFT: FIOBCZPP. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím "DAR" a název článku nebo vyplňte VS: 13311 a SS: 100.

Napsat komentář

Líbí se vám naše stránky?

Podpořte prosím autory a překladatele trvalým příkazem na transparentní účet: 2900794933/2010
nebo pomozte s překlady.