Gotlandské drážky - starodávné kosmické kalendáře?

3171x 01. 08. 2018 1 čtenář

Zatímco mnohé z nás fascinují pyramidy po celém světě a balvany jako u Puma Punku nebo Baalbeku, existuje po světě mnoho dalších starodávných divů, které stojí za to znát. Například tyto starodávné kosmické kalendáře.

Gotland

Na švédském ostrově Gotland narazíme na fascinující starodávný historický poklad. Ostrov Gotland má největší koncentraci drážkovaných kamenů v Evropě, což jsou artefakty zajímavější, než se zdá. Ostrov Gotland je největším ostrovem v Baltském moři a nachází se na východním pobřeží Švédska a na severním pobřeží Polska.

Ostrov je rovinatou vápencovou plošinou, obývanou od starověku a proslavenou množstvím ovcí. Ve vápenci na povrchu, na skalách a kamenech rozptýlených po celém ostrově jsou drážky (ve švédštině nazývané sliprännor), které byly zhotovené dávnými lidmi před tisíci lety. Zatím odborníci zdokumentovali více než 3600 drážkovaných kamenů, z nichž asi 700 je přímo ve vápencovém skalním podloží.

Drážky na kameni

Jak uvádí Space Math / NASA, délka drážek se pohybuje od 0,5 do 1 metru. Šířka je 5 cm až 10 cm a hloubka 1 cm až 10 cm. Drážky na kameni nejsou paralelní, ale jsou orientovány několika směry, některé drážky procházejí jinými drážkami. Přesto na každém konkrétním kameni nejsou drážky orientované náhodně, ale zdá se, že sledují předepsaný směr, i když se může mírně měnit od oblasti k oblasti.

Drážky z Hörsne

Drážky na kamenech zajímaly odborníky v padesátých letech. Porovnávali je s podobnými ve Francii, kde se nazývají polisofory, pocházejí z neolitu a jsou vytvořené stejnou kulturou, která stavěla menhiry a dolmeny. Rozdíl je v tom, že v Gotlandu je nejvyšší koncentrace drážkovaných kamenů na světě, celý ostrov je jimi prakticky pokryt.

Proč drážky vznikly

Nejdůležitější otázka: Proč? Do roku 1933 bylo na těchto ostrovech zdokumentováno více než 500 takových míst. Nejprve se předpokládalo, že mohly být vyrobeny pro ostření neolitických, nebo středověkých seker nebo mečů. Brzy ale bylo zřejmé, že šířka středověkých nebo vikingských mečů byla větší než samotné drážky. A pokud jde o neolitické zbraně, dosud nebyla ve vykopávkách nalezena žádná.Takže, proč? Proč je kdysi vytvořili?

Drážky na kameni jako součást prehistorického hrobu

Jak již bylo zmíněno v článku NASA Space Math, jsou úseky značek nebo drážek v rozmezí od 50 cm do 1 metru, v závislosti na poloze, asi 10 centimetrů hluboké a dalších 10 centimetrů široké. Ze zakřivení drážek se zdá, že musely být vyrobeny nějakým abrazivním předmětem, podle jakési vodováhy, použitím křemenného písku a vody. Takže pokud nebyly vyrobeny ostřením nástrojů nebo zbraní, jaký byl jejich účel?

Jak vysvětluje NASA, tajemné kameny jsou ve skutečnosti astronomické kalendáře.

Nejdelší známá řada drážkování v Gotlandu (Švédsko) na farmě Hugreifs, asi 600 m jihovýchodně od kostela v Gammelgarn. 32 drážek označuje směr stoupajícího a plného úplňku měsíce ke dni průchodu jasné hvězdy Antares ve Štíru. Data dle gregoriánského kalendáře. (Záznam dle S. Gannholm.)

Starodávné kosmické kalendáře

Předpoklad je založen na zvláštním uspořádání drážek, které se vždy objevují ve skupinách a ukazují různými směry, občas i překrývajícími se. Sören Gannholm, který studoval záhadné kameny na počátku 80. let, zjistil, že mnoho drážkování ukazuje na začátek nebo konec úplňku v různých termínech s intervalem 19 let. Počítačová simulace s přihlédnutím k azimutu shledala shodu orientace pro období 3300-2000 př. n.l., což může potvrdit jejich neolitický původ.

Nedávný výzkum 1256 drážek odhalil, že jsou uspořádány podle určitých pozic nebeských těles, možná slunce nebo měsíce. Většina z nich je orientována na východ až západ, ačkoli ostrov je orientován sever-jih.

Některé obrazy na kamenech z pozdního prvního tisíciletí v Gotlandu odhalují drážky, které vznikly až po vytvoření obrazů, takže drážky jsou pozdější. Navíc nejnižší drážkované výstupky na ostrově jsou v úrovni nad současnou hladinou moře, což ukazuje, že nejsou starší než 1000 n.l., soudě z posunu po ledovcovém pobřeží.

Na jednom pomalovaném kameni objevili část dekorace z pozdní doby železné vyřezávané do dna drážky, což naznačuje, že tato drážka musí být starší než obraz.

Podobné články

Napsat komentář