Graham Hancock: Získejme zpět své sebe-vědomí na všech rovinách

18291x 01. 02. 2014 1 čtenář

Jmenuji se Graham Hancock a posledních 20 let píši knihy o záhradách naší historie a zabývám se mystériem lidského vědomí.

Nyní a dříve

Dle mého názoru se v naší společnosti 21. století, v západní průmyslové společnosti dělá celá řada obrovských chyb. Jednou z největších je domněnka, že jsme na vrcholu lidského poznání. Je pravda, že jsme toho dosáhli v oblasti naší materialistické vědy, ale v duchovní oblasti jsme jen trpaslíky ve srovnání například s Egyptem.

Pokud se chceme naučit, jak vytvořit dobrou společnost, pak je zřejmé, že bude nutné začít vnitřními hodnotami, které jsou uloženy v každém z nás.

Musíme se porozhlédnout mnohem šířeji, než kam dosahují naše omezené úspěchy. Musíme se podívat k dávným civilizacím. Zvažte, když staré Egypťany navštívil řecký filosof Hérodotos, zjistil, že jsou to ti nejšťastnější, nejspokojenější a nejnaplněnější lidé, které kdy potkal. A toto tajemství štěstí přišlo přes kontakt s duchovní říší a dávný Egypt tento kontakt udržoval bez přerušení po více jak tři tisíce let. Tři tisíce let jejich nejlepší mysli stále pracovali na tom, aby pochopili, co to znamená být naživu. Mystérium lidské existence na této planetě. Mystérium, co se s námi stane po smrti. Naše společnost nám nedává na tyto otázky žádné odpovědi. Nás prezentuje jako nic většího, než materiální stvoření, produkty náhodného chemického a biologického vývoje. Nic hlubšího v tom není. Není divu, že se nacházíme v tak temných časech. Sami sebe jsme odstřihli od vnitřní skutečnosti a odmítli se učit z minulosti.

Změna vědomí

Potřebujeme změnu. Zoufale ji potřebujeme. Považujeme se za dynamickou, rychle se měnící společnost. Pokud se však podíváme podrobněji, najdeme jen velmi málo změn, které se dějí. Připomíná mi to poznatek z dávné minulosti, kdy asi před 6 miliony lety naši dávní předkové povstali z předchůdců, které máme společné se šimpanzy, a sledujete-li celou historii evoluce, která následovala, najdete celé miliony a miliony let období, kdy se vůbec nic nestalo. Kdy naši předkové uvízli kompletně v jakýchsi vyježděných kolejích, netvoříce žádné změny v systémech, které vyvinuli. Nic revolučně tvůrčího a kreativního nevytvořili. A potom asi najednou před nějakými 40 či 50 tisíci lety, jako kdyby se v lidském mozku rozsvítilo světlo a to po celém světě. My najednou můžeme pozorovat úžasnou kreativitu, ať už se podíváme kamkoliv. Nyní mám hlavně namysli jeskynní umění a malby na skalách z prehistorických dob.

Podrobně jsem tyto objekty zkoumal a pracoval s předními akademiky, kteří na tomto poli vědy působí a je víc než-li jasné, že tato radikální změna, která naše předky potkala a vyzvedla je ze zaběhaného koloběhu omezeného jednání, je posunula do vyšší úrovně. Stalo se to – a možná jen náhodou – protože naši předkové začali zkoumat alternativní stavy vědomí. A mám takový pocit, že pokud se dnes chceme dopracovat podobné změny, kterou potřebujeme, musí naší společností otřást něco, co ji vytrhne z mizérie, ve které uvízla. Mizérie technologické zakonzervovatnosti – zakonzervovatnosti peněz, nekonečné produkce a nekonečné spotřeby. Je to kruh, ve kterém jsme buď výrobci a nebo spotřebitelé, nebo obojí. A to je vše, co se má dít!

Pokud se z toho máme dostat, musíme změnit své vědomí tak radikálně, jako to udělali naši předkové před 40 či 50 tisíci lety. Musíme se znovu napojit na naši říši vědomí. Musíme si znovu uvědomit, že nejsme jen obyčejné materiální bytosti. Ano, jsme materiální bytosti, ano máme materiální potřeby, ale to co prozařuje lidské bytí, je DUCH, duše. A duší se naše společnost nezabývá. Kromě velmi strnulého a omezeného způsobu, jaký nám podávají hlavní světová náboženství. Potřebujeme mnohem radikálnější popostrčení dopředu.

Řekl bych, že odpovědi na naše problémy, kterým čelíme, bychom měli hledat částečně u dávných civilizací. Též je velice důležité si povšimnout šamanů a šamanismu u přežívajících kmenů po celém světě.

Během posledních 5 až 6 let mám tu čest pít amazonský vizionářský nápoj Ayahuasca a to mnohokrát. Všiml jsem si, že Ayahuasca vychází ven z Amazonského pralesa a rozšiřuje svá chapadla po celém světě. A každá lidská bytost, která je jí dotčena, se při kontaktu s ní změnila a transformovala. Pokud tedy v budoucnu chceme opravdu změnu, měli bychom jako povinnou podmínkou toho, aby někdo dostal zaměstnání na vysokých pozicích požadovat alespoň 10 seancí s Ayahuascou. Pokud by tomu tak bylo, byli by naši politikové méně chamtiví. Méně vedení svým egem, méně manipulovatelní, méně ovládaní, více otevření a více přející vytvoření lepšího světa. Přející si to ve svém srdci spíše, než-li ve slovech.

Změněné stavy vědomí

Myslím, že jednou z mnoha obrovských chyb, kterou naše společnost činí, je, že považuje za skutečnou jen jednu úroveň vědomí. A to je to, co z nás dělá jen výrobce a konzumenty. Tedy jen malou částečku ekonomického soustrojí západní průmyslové společnosti. Selháváme v rozpoznávání, že je spousta jiných úrovní stavu vědomí, kterých jsou lidé schopni dosáhnout.

Známkou toho, že nám dnešní společnost nedovoluje, jako dospělým lidem, být svrchovanými pány našeho vlastního vědomí. Mám na mysli perzekuci psychydelických rostlin, které naše předky osvobodily z milionu let ustrnutí. V moderní civilizaci, i pokud jen konzumujete tyto rostliny, je to považováno za kriminální čin. Můžete být posláni do vězení na mnoho let za takovou činnost. A nikdo si nevšímá, co takový stav znamená. Znamená to, že jsme vytvořili společnost, která začala kontrolovat tu nejvíce intimní a nejvzácnější část nás samých – naše vlastní vědomí. Protože pokud nejsem vládcem svého vědomí, nejsem vládcem ničeho. A nemohu hovořit o svobodě, o demokracii a jejich idejích, dokud tento problém není vyřešen. Otázka našeho vědomí, a našich práv týkajících se suverenity našeho vědomí, bude rozhodujícím faktorem do budoucna. Nemůžeme změnit svou společnost, dokud nejprve nezměníme naše vědomí.

Myslím, že to co musíme pochopit je, že jsme autory našeho vlastního příběhu. Nikdo jiný tento příběh nepíše. Píšeme si jej sami. Máme ohromný a neomezený potenciál, který je bohužel v současné době zúžený, protože nekontrolujeme svůj příběh. Přesouváme svoji odpovědnost na druhé, kteří mnohdy nejsou přátelští – jsou omezení. Musíme opět převzít kontrolu nad svým příběhem. To my budeme psát svou historii.

Svět může být zářný a nebo temný. Je to jen na nás. Ta volba je jen naše. Zodpovědnost je jen naše. Tuto volbu musíme uplatnit a svou zodpovědnost přijmout.

 

Autor originálu: Graham Hancock, přepis podle videa.

Podobné články

Jeden komentář k "Graham Hancock: Získejme zpět své sebe-vědomí na všech rovinách"

Napsat komentář