Historie a systém, ve kterém se nacházíme

4990x 19. 10. 2018 1 čtenář

Jak se vytvořil systém a společnost, ve které se nyní nacházíme? Co ovlivňuje to, jakým směrem se vydáváme? Co s tím můžeme udělat?

V současné společnosti je důležité umět se poučit z chyb svých, nebo společnosti. Podívat se na to, co jsme udělali, jak jsme to chtěli či měli udělat, a co můžeme příště udělat lépe. A co je naše historie? Činy, které jsme jako lidé udělali v minulosti. Chceme-li se tedy vyvíjet a dělat věci lepší, musíme brát v potaz naší historii a učit se z ní.

Historie

Historie je protkaná vzestupy a pády říší, společností a ideálů. Protkaná výhrami a prohrami. Hledáme-li odpovědi na otázky, jak je na tom současný svět, může nám v tom pomoci pohled na minulé události.

Nyní už dobře víme, že propaganda a falešné zinscenované útoky nacistické strany v 30.letech minulého stoleté přivedlo k moci skupinu lidí, která přivedla na svět jedny z nejstrašnějších událostí tohoto století. Říkáme si, když to vidíme, jak mohli být tito lidé takto zaslepeni? Davy o desítkách tisíc lidí, až fanaticky křičící v podpoře a víře této nové politické strany, která je má vyvézt z pochmurného období po porážce v První světové válce a ekonomické depresi minulých let. Jak mohli být tak lehkomyslní a nevidět skrze jejich opakované lži? Je pro nás samozřejmě jednoduché s odstupem času vidět to, co oni sami neviděli.

Nacistické Německo

Tyto lidé byli v ohrožení svých základních lidských potřeb přežití. Potřeb, jakými jsou pocit bezpečí a zajištění rodiny a potřeby růstu. Myšlenka toho, že jejich vlastní vláda by jim mohla lhát a dělat tak hrozné věci, by pocit zajištění a bezpečí poslala úplně ke dnu. To podvědomě nepřipustíme. Takže na určitém stupni masa lidí nemá žádnou sílu proti chytře vymyšlenému plánu několika lídrů.

Nezaspěme tedy na tom, že nejhorší událostí 20.století jsou za námi a války na Blízkém východě se nás netýkají. Že se máme vlastně velice dobře a nikdy jsme neměli tolika svobody pohybu a vlastního projevu. Přirozeně šťastný znamená neustále se vyvíjet a směřovat k expanzi. Učme se jak důvěřovat, tak nedůvěřovat a klást otázky. Jedna dobrá je: „kdo z toho profituje?“

Protichůdné síly v rovnováze

Vesmír funguje na polaritě dvou vzájemně protichůdných sil, které udržují věci v rovnováze. Proč se dějí tak strašlivé věci jako jsou války a nelidské režimy? Proč existují lidé, kteří chtějí manipulovat, zabíjet a mít moc nad druhými? Abychom mohli těmto věcem odpustit a nepřemýšlet negativně uplynulými historickými událostmi, je dobré vědět, že vše má svůj smysl.

Říká se, že bez tmy nepoznáš světlo. A je tomu přesně tak. Taková hrůzná věc, jako je nacistický režim, se může ve společnosti objevit jako katalyzátor pro náš vnitřní posun. Když to řeknu ze spirituálního pohledu, tak my jako společnost, jsme kolektivně povolili příchod nacistů. Ne vědomě, ale na duchovní úrovni, jelikož všichni hledáme expanzi, vývoj vpřed a nejsme, nebo nebyli jsme, dostatečně vnitřně silní, abychom nedovolili něco takového jako je nacistický režim. Teď už jsme ale mnohem dál a nic takové by se nemohlo stát. Řekněme, že vesmír chce, my chceme, abychom se neustále vyvíjeli a tak se “zlo“ přesune pouze jinam, kde lidé potřebují další vnitřní posun. Pak už ho nebude potřeba.

Dostáváme se tedy k současnému systému a ptáme se kde je to zlo dnes? Kde je Římská říše, Asijská impéria, církev, vlády, nacisti, kde je ten komunismus teď?

Zlo už nemůže působit tak otevřeně

Jsme už celkem poučeni, a tak se zlo musí více schovávat a působit více z pozadí. Už nemůže působit tak otevřeně. Chce-li nás dnes někdo vládnout a manipulovat námi, co musí udělat? Co je dnes ekvivalentem moci? Peníze samozřejmě.

Jsou tímto nástrojem od svého založení, proto také byly zavedeny. V současné chvíli zhruba 90% celkového světového vlastnictví je v rukou 1% společnosti. Všechny velké korporátní společnosti, vlivné instituce, v podstatě vše, co nás formuje a ovlivňuje po celý život, vede k vlastnictví možná pár stovek lidí. Je to tak, protože vypracovat se umějí pouze ti nejlepší? Nebo je zde agenda, která nedává prostor k seberealizaci všem stejně, jelikož moc chtějí držet mezi sebou? Jakmile máte pod kontrolou média a banky, můžete si v podstatě dělat, co chcete.

Teď je jen na nás, jak poslušní a slepí budeme. Potřebujeme mít naplněné základní lidské potřeby a žít vyrovnaně, abychom nedávali svou moc jen tak zadarmo komukoliv, kdo nám nabídne zdánlivé řešení. Je důležité, abychom měli prostor a čas o takových věcech přemýšlet. Abychom měli obecně prostor v klidu přemýšlet.

Moderní válka

Říká se, že moderní válka není fyzická se zbraněmi, ale spíše myšlenková. Válka na naše vědomí. Způsob jak dostat lidi pod kontrolu a dělat z nich poslušné stádo skrze podvědomé vymývání mozků. Vše co vnímáme, slyšíme, vidíme, cítíme a o čem přemýšlíme se nám ukládá do podvědomí. Mozek předpokládá, že to, čím se zabýváme, čemu jsme vystavováni, děláme vědomě pro naše nejlepší dobro. To se ukládá a nastavuje to kým jsme a jak reagujeme.

Když jsme každý den obklopeni tím vším, co náš zlý bratr chce a ještě tomu věnujeme pozornost, tak se neustále zasypáváme odpadem. Tato moderní válka je tedy jiná. Když jsem byl žid, nemohl jsem v podstatě nic udělat proti tomu, abych byl uvězněn a zabit. Nyní mám šanci vzít svůj život do vlastních rukou a něco vše co mohu proti tomuto modernímu uvěznění. Problém je, že v této válce většina lidí ani netuší, že si je neustále někdo snaží podrobit.

Prohlédneme-li našeho zlého bratra, uvědomíme se jeho zločiny proti lidstvu. Uvědomíme si, proč se vůbec něco tak strašného děje a najdeme cestu k odpuštění. To nás může přivést k obrovské liberalizaci ducha a porozumění života.

Podobné články

Napsat komentář