Hybridní bytosti: Přechod mezi člověkem, opicemi a yetim

6225x 07. 09. 2018 1 čtenář

Existují hybridní bytosti? Podle významného belgického vědce a prezidenta mezinárodní kryptozoologické společnosti, Bernarda Heuvelmanse, byly v táborech Gulag na Sibiři prováděny pokusy o umělé oplodnění žen z Altaje spermiemi gorilího samce. Gorilí samec byl speciálně dovezen z Rwandy a Burundi. Výsledné životaschopné potomstvo mělo obrovskou fyzickou sílu, vhodnou pro práci v solných dolech.

Experimenty v Gulagu

Bernard Heuvelmans, ve své knize „Záhada zmrzlého člověka“ přináší poselství svého známého (kterému se dá věřit), že v letech 1952-1953, se setkal s ruským lékařem a jeho přáteli, kteří uprchli ze sibiřského vězeňského tábora Gulag. Doktor mu řekl, že byl zatčený za nedodržení příkazů k oplodnění Mongolky spermiemi gorily. Tyto pokusy byly prováděny v nemocničním areálu v Gulagu.

Rusové tak vytvořili rasu poloopic o výšce 1,8 m, pokrytých srstí, které pak pracovaly v solných dolech, měly herkulovskou sílu a pracovaly téměř bez odpočinku. Rostly rychleji než lidé, a proto se rychle stávaly vhodnými pro práci. Jedinou jejich nevýhodou byla neschopnost reprodukce. Ale výzkumníci úspěšně pracovali i v tomto směru!

Profesor Ilja Ivanovič Ivanov

V roce 1927 přinesly emigrantské noviny „Ruský čas“ článek o zkušenostech s hybridy člověka a opice od jistého sovětského profesora Ilji Ivanoviče Ivanova. V té době tato neuvěřitelná zpráva čtenáře spíše pobavila.

Profesor Ilja Ivanovič Ivanov

Je však faktem, že ve sbírkách Státního archivu Ruské federace je uchován jedinečný dokument. V tomto dokumentu se můžeme dočíst, že se komise společného usnesení fyzikálního a matematického oddělení Všeruské Akademie věd domnívá, že:

1) Mezidruhová hybridizace s experimenty na opicích by měla pokračovat. Prof. Ivanov v Suchumském zařízení prováděl křížení mezi různými druhy opic, stejně jako mezi opicí a člověkem.

2) Pokusy musí být zabezpečeny všemi nezbytnými opatřeními a probíhat za podmínek přísné izolace samic, s výjimkou možnosti přirozeného páření.

3) Zkoušky musí prováděny s co největším počtem žen…

Sovětské ženy ale nebyly tak přístupné, a postrádaly africký temperament, proto měl profesor Ivanov problémy s umělým oplodněním navzdory skutečnosti, že výše uvedená komise schválila svá doporučení. Co měl dělat? Odpověď našel ve své hlavě samotný badatel – musel odjet do Afriky! Ta je plná opic a  temperamentních žen …, a bylo by to vyřešeno. Ivanov se obrátil na vládu s požadavkem získat finanční podporu. V náročných letech všeobecné kolektivizace mu stát přidělil téměř 30 000 dolarů na expedici do Guineje.

Výprava do Afriky

Místní ženy však odmítaly roli náhradních matek. Domorodci, dokonce i za velké peníze, nesouhlasili s žádným způsobem křížení s opicemi, a bránili se vědeckému pokroku. Profesor Ivanov podruhé utrpěl fiasko. Svoji naději a touhu ale neztratil. Spolčil se s jedním doktorem, aby provedl podobné pokusy v místní nemocnici.

Místní gubernátor proti experimentům nic nenamítal, ale řekl, že mohou být prováděny pouze se souhlasem zúčastněných žen. A opět nastalo úplné selhání: představitelky něžného pohlaví odmítly uměle otěhotnět a hybridy donosit.

Nicméně tvrdohlavý vědec se nevzdával a napsal:

„Přikládám velkou důležitost poslání pygmejů z Rabonu, proto s nimi nesmí vzniknout výše uvedené problémy …“

Zda je činorodý vědec chtěl křížit s opicemi, není známo. Stopy jeho aktivit v Africe jsou ztraceny. Také důsledky experimentů v rezervaci v Suchumi zůstaly neznámé. Buď byly ukončeny kvůli nedostatečným výsledkům, nebo naopak byly kvůli těmto výsledkům přísně tajné.

Yeti

Proslýchá se, že v roce 1929 byla výprava profesora V. Vedenského v Himalájích svědkem porodu samice druhu yeti. Dítě bylo adoptováno jedním z vědců. Tento chlapec zdravě rostl. Nicméně byl na pohled extrémně nevzhledný – oblý, podsaditý a velmi chlupatý. Byl čas, aby začal chodit na základní školu. Špatně se učil, po čase školu opustil a dostal práci jako nakladač. Chlapec měl obrovskou fyzickou sílu.

Abychom byli přesní, nestal se dělníkem ze své vlastní svobodné vůle. V roce 1938 se jeho adoptivní otec stal „nepřítelem lidu“ a byl poslán do koncentračního tábora, kde zemřel. Syn „sněžné ženy“ zemřel v raném věku z neznámého důvodu. Vědecké poznámky, které o něm napsal jeho učitel, se údajně uchovávají v Akademii věd pod označením „tajné“…

V šedesátých letech 20. století slyšel slavný vědec Boris Poršněv na Kavkaze od starých pamětníků příběh o osudu chycené a zkrocené „sněžné ženy“ Zany, která žila mnoho let s místním rolníkem Jadgi Genabou, měla mimořádnou sílu, vykonávala tvrdou práci a … porodila mu děti.

Zdá se, že to byly děti jejího druha, protože Zana byla pohřbena v rodinné hrobce na hřbitově koncem 19. století, ve vesnici Thina, okresu Ošamšira. V roce 1964 se vědec setkal s dvěma vnoučaty této ženy. Ti měli neuvěřitelnou sílu a pracovali v dolech v Tkvarčeli. Měli tmavou kůži a negroidní vzhled. Jeden z potomků jménem Šalikua mohl držet  v zubech židli se sedícím člověkem a současně tančit! Když bylo možné spojit moderního člověka a divocha (někdo by mohl říci primitiva), tak proč neumožnit vznik hybrida člověka a opice?

 

Embryo ženy do dělohy šimpanzice

V roce 1998 britští chirurgové implantovali tři týdny staré embryo ženy, která zemřela při autonehodě, do dělohy šimpanzice. V sedmém měsíci těhotenství porodila tato náhradní matka císařským řezem. Dítě bylo umístěno do inkubátoru, kde se normálně vyvinulo. Toto nebyl první pokus vědců, transplantovat lidské embryo do zvířete.

Odtud to již není daleko ke spojení druhů. Je známo, že newyorský biolog Stuart Newman vytvořil a snažil se patentovat tuto technologii pro produkci zvířat, které nazývá chiméry.

Frank Hansen a jeho exponát

Vědci tvrdí, že našli způsob, jak kombinovat lidské a zvířecí geny.  Kromě toho bylo ohlášeno, že v roce 1968 po více než jeden a půl roku, putoval po Americe speciálně vybavený vůz fyzika Franka Hansena. Na dobytčích trzích tento podnikavý Yankee (bývalý vojenský pilot) ukazoval za 1,75 dolaru, zvědavcům svůj exponát.

Uprostřed motorového vozidla byla kovová schránka (jako rakev) s víkem ze čtyřvrstvého skla. Ve vrstvě ledu leželo tělo velkého muže, pokryté tmavě hnědými vlasy. Zvláštní chladicí zařízení udržovalo požadovanou nízkou teplotu. Byl to Yeti. Když se o tom dozvěděl Bernard Heuvelmanns, dříve zmiňovaný, spolu s jeho přítelem, slavným americkým badatelem, spisovatelem  a zoologem Ivanem Sandersonem, jeli do Minnesoty, kde Frank Hansen žil.

Tři dny vědci zkoumali mrtvolu neznámého tvora, uschovanou v ledu. Zkoumali, kreslili, svítili baterkou, měřili úhloměrem, fotografovali a zaznamenávali. Chtěli prosvítit objekt rentgenem a dokonce ho rozmrazit pro další studium. Ale Hansen, když se dozvěděl, kdo jsou, to nedovolil a odkazoval se na zákaz skutečného vlastníka zmrzlého těla.

Jak tělo exponátu vypadalo?

Vědci exponát probádali, aby uchovali informace pro vědu. Tělo je masivní. Jeho hmotnost je asi 115 kg. Trup se nezužuje v pase, ale pouze směrem k bokům. Šířka prsou je velká, vzhledem k délce trupu. Poměr délky paží a nohou, zřejmě odpovídá proporcím člověka … Velmi odlišné jsou od rozměrů lidských končetin proporce rukou. Krk je extrémně krátký. Dolní čelist je masivní, široká a bez vyčnívající brady. Ústa jsou širší než u člověka, ale téměř nemají žádné rty. Hrubé, žluté nehty jsou lidského typu.

Exponát

Pohlavní orgány měl jako člověk, ne typu opice, které nejsou velké. Anatomické detaily struktury kolen a nohou spolehlivě dokazují, že tato bytost chodila vzpřímeně. Některé detaily ukazují, že to bylo po vnitřní straně chodidla, nikoli po vnější straně, jak to dělají opice. To je přesně stejné, jako stopy čtvrtohorního lidoopa, které se nachází v Maďarsku, nebo stejné jako stopy živého paleoanthropa (fosilní člověk) v Ťan-Šanu a na Kavkaze.

Tyto vědecké poznatky o neobvyklé bytosti mají obrovskou hodnotu, řekl Hansen prostřednictvím časopisu „Saga“. Dále sdělil, že toto monstrum bylo zabito v Minnesotě puškou typu Mauser, při lovu na jelena. Později změnil své svědectví a řekl, že rozhovor s ním by mohl být použit proti němu (jako obvinění z vraždy), protože neposkytoval informace pod přísahou a byly zdarma.

Slíbil, že poskytne svůj exponát pro vědecký výzkum, jestliže úřady dají amnestii těm lidem, kteří porušili federální zákon o dovozu objektů tohoto druhu a předali mu toto monstrum. Jinak hrozil, že bytost utopí v oceánu. Později ustoupil a nahradil mrtvolu figurínou. Zjevně se dozvěděl o připravované konfiskaci tohoto „pašovaného objektu“.

Je tedy možné, že Hansenova expozice byla výsledkem tajných experimentů, prováděných v sibiřských táborech Gulag. Je možné, že i „Bigfoot“, který se nalézá na území Ameriky, je také hybridem z Gulagu?

Bigfoot

Na počátku roku 1990 americký tisk informoval o narození dítěte „Bigfoota“ Američance Katy Martinové. V roce 1987 si vyšla mladá žena na Rainier Mountains a setkala se tam s dvoumetrovým sněžným mužem. Několik dní trávili společně a pak 28. dubna 1988 porodila Katy syna, jehož hlava a krk byly zcela pokryty tmavými kudrnatými vlasy. Lékaři provedli výzkum DNA a zjistili, že genetický základ chlapce je jen částečně lidský. Syn byl silný a chlupatý po otci a měl po něm umělecké a matematické schopnosti. „Jsem na něj velmi pyšná,“ řekla matka neobvyklého dítěte. „Ví, že jeho otec byl sněžný muž.“

Katy šla sama několikrát do stejných hor s nadějí, že se setká s otcem svého dítěte…

Podobné články

Napsat komentář