Instaloval jsem do letadel zařízení na chemtrails

77224x 16. 06. 2014 1 čtenář

Vážení spolu-lidé, neboli spoluobčané! Dnes Vám posílám v psané formě moje pondělní prohlášení, které jsem učinil v průběhu hlídky a k tomu jako přílohu mnou nashromážděné dokumenty. Potěšilo by mne, kdybyste toto mohli na Vaší internetové stránce zveřejnit. Bohužel, toto video bylo na Youtube zveřejněno pod názvem „Flugzeugingenieur“ (v překladu: letecký inženýr). Ale to není pravdivý název, protože ve skutečnosti jsem letecký technik. Moje specializace je servis a údržba letadel se specializací na letecké motory.Kromě toho bych rád ještě jednou zdůraznil, že ani já, nebo moji spolupracovníci, kterých bych se mohl zeptat, na civilních letadlech (včetně osobních a nákladních letadel) jsme nikdy nenašli nic, co by dokazovalo, že tyto stroje pomocí specielního zařízení něco během letu vystřikují.

Instalace takového zařízení vyžaduje rozsáhlé úpravy ve formě přídavných specielních nádrží-tanků, potrubí, řídícího systému a sprejovacích trysek. Toto přídavné zařízení by bylo každému v letadle zjevné a bylo by je velmi těžké schovat.

Ale můžu dokázat, že jsem v roce 2008 na letišti, určeném pro specielním vojenské použití, na kterém současně sídlí velká švýcarská společnost RUAG a kde přímo vedle této má své sídlo německé Letecké a kosmické centrum (Deutsche Luft-und Raumfahrtzentrum, neboli DLR) se všemi jejich specielními letadly a zařízením na měření leteckých parametrů, jsem se jako civilista podílel na údržbě letadla, na kterém bylo specialisty instalováno zařízení pro postřiky za letu.

Do vnitřku letadla byly nainstalovány nádrže a vzadu se nacházelo stříkací zařízení. Toto bylo rozmístěno na poměrně velké ploše z důvodů přizpůsobivosti různým situacím, takže bylo možno jeho funkčnost za letu měnit a proměřovat. Toto specielní letadlo letělo jako první a za ním letící DLR stroj prováděl měření.

Těsně než měly být tyto unitř umístěné tanky vojenským personálem plněny, bylo nám přikázáno, abychom i pro práci na motoru používali ochranný oděv, specielní rukavice a respirátory. Toto bylo zdůvodněno tím, že látky, které měly být do nádrží pumpovány jsou pro lidi jedovaté a jejich nano-částice se mohou skrze kůži a dýchací ústrojí dostat do těla.

Tehdy jsem ještě vůbec nic neslyšel nebo nečetl o chemtrails. Ale když jsem si sám začal klást otázky týkající se přítomnosti jedovatých látek v běžném letadle, vzpomněl jsem si také na chemtrails a hned mi bylo jasné co jsem tehdy zažil.

Přece musí všechny získané údaje být shromážděny a vyhodnoceny, aby na jejich podkladě bylo možno takové zařízení správně zoptimalizovat. A to vše je prováděno na vojenské úrovni, přičemž nám říkají že je to pro lidi neškodné a bezpečné.

Takže když byla všecka měření tohoto specielního DLR letadla na šíření tak zvaných „kondenzačních čar“ provedena, pak by nám mělo být s konečnou platností objasněno co je záměr za touto vysoce moderní technologií, CO dělají částice těchto látek v naší atmosféře a PROČ! Nakonec to, že bílá, jakoby ledová mračna jsou vytvářena a rozšiřována letadly není nic nového.

Jakmile jsem si uvědomil, že zodpovědné orgány neuvolní žádné informace ani data v odpovědi na tyto otázky, zašel jsem v místě kde žiji na Městský úřad „Zelených,“ a požádal jsem, aby bylo zahájeno vyšetřování toho, co se nad našimi hlavami děje. Nechal jsem jim své jméno a telefonní číslo a doufal, že mi zavolají. Za tři dny přišel až ke mně domů můj šéf a řekl, že mne musí propustit, protože dostal příkaz z vyšších kruhů, proti kterým je bezmocný. Vysvětlil mi, že mu bylo řečeno že příliš mluvím.

Takže když zde není co skrývat před lidmi naší země, pak by měli nezávislí vědci konečně zahájit veřejné vyšetřování co do látek v naší atmosféře a dokázat nám, že žádné jedy nejsou za žádným účelem pomocí letadel rozprašovány!!!

Ve skutečnosti, zkoušet zabránit dalšímu oteplování naší planety tím, že jsou na nás stříkány jedovaté látky a přitom je požadováno abychom uvěřili, že tyto jsou neškodné, nebylo nikdy podpořeno prokazatelnými studiemi nebo vyšetřováním. Lituji, ale to je šarlatánství a ne pomoc pro naši planetu.

Podobné články

7 komentářů k "Instaloval jsem do letadel zařízení na chemtrails"

 • Martin Horus Martin Horus napsal:

  K tomuto tématu není potřeba žádné fyzikálně matematické rovnice, stačí se podívat na oblohu, když se za letadlem nerozpustí stopa max. do 10 minut je to maximálně podezřelé. Jestli někdo nevěří tomu co píši, není nic jednoduššího než požádat jiného odborníka v oblasti letectví.

  • M napsal:

   Já v tomto příspěvku a priori nepopírám existenci chemtrails, nikdy jsem neviděl měření, které by řešilo složení vzduchu za letadlem a okolního vzduchu. Dejme tomu, že na nás někdo skutečně něco cíleně rozprašuje.
   Nicméně argument s trváním kondenzačních čar není zcela objektivně validní. Je pro to několik důvodů. V první řadě není znám princip, kterým by baryum, hliník či další údajné složky chemtrails měly ovlivňovat trvání kondenzačních čar. Dále, už letecké či meteorologické publikace (v případě zájmu mohu uvést citace) minimálně od dob druhé světové války, desetiletí předtím, než poprvé zazněl pojem „chemtrails“, hovoří o tom, že kondenzační čáry za letadly mohou být trvalého charakteru. A jako zcela nejsrozumitelnější argument vidím ten, že vidíme ten trvalý charakter u mraků, konkrétně typu cirrus, které jsou naprosto stejné fyzikální podstaty. Oblaka se na daném místě oblohy buď vůbec nevytvoří, nebo se rychle rozpouští, nebo jsou po několik hodin stabilní a zcela stejně to funguje o kondenzačních čar. Není důvod, proč by se měly chovat jinak.
   Proto by bylo záhodno argument o trvání čar vypustit; trvalý charakter můžou zcela evidentně mít i „čisté“ kondenzační čáry, čili tuto vlastnost nelze použít k rozlišení chemtrails a contrails. Ten rozdíl by měl být stanoven primárně chemickým složením.

   • Martin Horus Martin Horus napsal:

    Problém je v tom, že odebrat vzorky za letícím letadlem je pro jednotlivce zcela nemožné a tím pádem není jasný a hmatatelný důkaz…jenže v tomto případě není ani potřeba.
    Ponechme teď stranou naše rozdílné názory a náhled na tento svět…zamyslel jsi se někdy, proč právě v případě dvou letících letadel ve stejný okamžik, se jednomu stopa viditelně rozpustí po pár minutách a za druhým se naopak nerozpouští, roztáhne se do širokého pásu a zůstane na obloze.
    Viděl jsi někdy něco takového, nebo ne ? jestli ano, přišlo ti to zcela normální, nebo máš pochyby, ale pustíš je z hlavy?
    Chodíme, žijeme a letíme všichni na stejné Zemi, dýcháme stejný vzduch, jestli kdosi páchá cosi nekalého, mělo by to býti v zájmu všech, ať jsi kdo jsi.

    • Sueneé napsal:

     Přesně to co popisuješ jsem nahrál předminulý rok na video. http://www.youtube.com/watch?v=wWGzi-_cT3g

    • M napsal:

     Jak jsem podotkl v úvodu, nerozebírám teď existenci chemtrails, nebo jak je realizovatelný chemický rozbor. Jen říkám, že k rozlišení chemtrails a contrails nemůže sloužit doba jejich trvání z toho důvodu, že i ty „čisté“ contrails prokazatelně mohou být stabilnějšího charakteru úplně stejně jako přirozená oblaka.
     To, zda se vytvoří oblaka, je odvislé od polohy rosného bodu. Ta je závislá především na tlaku, teplotě a vlhkosti vzduchu. Do celé tvorby procesu vstupují i pevné částice fungující jako kondenzační jádra. Všechny tyto veličiny se mění s vodorovnou souřadnicí, s časem a především se svislou souřadnicí.
     Stejně jako někde jsou mraky a někde nejsou, tak se někde vytvoří trvalá kondenzační stopa, někde ne, a to i ve stejném čase, jako u těch mraků. To je jako se divit, proč není jen celá obloha pokrytá mraky, nebo celá čistá. Ani u contrails nejsou nějaké dva typy, kdy jedny se pomalu ani nevytvoří a jedny trvají dvě hodiny a více, je tam zcela spojitý rozptyl.
     Jak se snažím zdůrazňovat, veškeré chování kondenzačních čar lze srovnat s chováním vysoké oblačnosti a očividně ohledně trvání contrails nejsou přítomny žádné nepřirozené jevy a ani není znám žádný fyzikální princip, jak by to trvání měly nějaké příměsi barya a kdo ví čeho všeho ovlivňovat. Spíše tedy platí, že kdo tu oblohu skutečně pozoruje, tak mu na tom nic divného nepřijde, přestože tvrdíte přesný opak.
     Rozlišit chemtrails by bylo možné chemickým rozborem a jeho horší proveditelnost oproti pohledu na oblohu nic nemění na tom, že je to na rozdíl od toho vizuálního pozorování doby trvání platná metoda identifikace.

    • M napsal:

     Závěr je zkrátka takový, že chemtrails i contrails mohou trvat krátce i dlouze, protože doba trvání zkondenzované páry ve vzduchu je dána podmínkami v atmosféře, přičemž přítomnost nějakých pevných částic jako baryum či hliník na to trvání nemá žádný dosud známý vliv.
     Jinými slovy, chemtrails a contrails nelze v žádném případě rozlišovat dobou trvání zkondenzované páry ve vzduchu.

 • M napsal:

  Pokud bychom se tím zabývali hlouběji, zjistíme, že ty přiložené dokumenty, které mají být důkazy, lze získat na následující adrese v PDF: http://bit.ly/1oxiGWT

  Na základě fotografií v prvním PDF je známo, že se jedná pouze o rozprašovač vody, který byl použit k výzkumu námrazy na letadlech. Tomu údajnému technikovi bohužel trochu nesedí prezentovaný rok 2008 s tím, kdy ten průzkum probíhal i s jinými fotografiemi toho letadla.
  Zjevně se tedy jen dostal k nějakým fotkám s rozprašovači na letadle a celé si to vykonstruoval.
  Zároveň je to naprosto nekonzistentní s ostatními teoriemi o chemtrails, které, pokud je mi známo, převážně pracují s tím, že jsou škodlivé látky přimíchány přímo ve spalinách, a tím nějakým mně neznámým způsobem mají prodlužovat trvání kondenzačních čar, které se tvoří přímo za motory. Tohle by však vypadalo úplně jinak.

  Přikládám i práci z podobného staršího výzkumu na jiném modelu Dornier.
  http://www.icas.org/ICAS_ARCHIVE/ICAS2000/PAPERS/ICA1103.PDF

  ______
  Jinak zprvu jsem při čtení článku ani nevěděl, co to je, odkud se to bere a kdo to napsal, chyběl tomu jakýkoliv úvod. Navíc bych očekával, že zvláště poté, co už tu proběhlo za diskuze, bude pro redaktora samozřejmost si k tématu zjistit něco víc a dané téma zhodnotil tak, aby si čtenář udělal reálnější představu o problému. Čistě jen překopírovaný překlad nějakého vyjádření zkrátka asi není žádaný standard.

Napsat komentář