Isis, Egyptská bohyně, která rozpíná křídla nad Evropou

3584x 25. 10. 2019 1 čtenář

Když Římané vstoupili do Egypta, spatřili zemi velkolepých chrámů, úchvatných a monumentálních soch a symbolů, kterým nedokázali porozumět. Když Řekové prozkoumávali zemi podél Nilu, cítili se obdobně. Krása a tajuplný úsměv Isis uloupil srdce mnohých návštěvníků Egypta a ti se posléze rozhodli přenést její uctívání za jeho hranice a učinit z ní významnou bohyni v mnoha oblastech Evropy a Asie.

Isis

Isis byla jednou z nejdůležitejších bohyní starověkého Egypta. Byla ženou Osirise a představovala archetyp vzorné manželky a matky. Tato bohyně byla patronkou přírody a magie a pomocnicí žen a jejich rodin. Isis byla jednou z nejvíce přístupných božstev a její kult byl otevřen téměř každému, kdo našel důvod k jejímu následování.

Bohyně rozpíná křídla

Chrámy bohyně Isis byly odkryty na mnoha místech římské říše, včetně samotného Říma, Pompejí, Španělska a řeckých ostrovů. Většina z nich pochází z 1. a 2. století n.l., což naznačuje, že se bohyně stala oblíbenou mimo svou egyptskou domovinu po pádu poslední egyptského královny – Kleopatry VII. Popisy paláce, ve kterém královna žila, obsahují náznaky toho, že byla sama spojována s Isis a nechávala se zobrazovat jako královna-bohyně. Nicméně není jisté, zda to byla právě Kleopatra, kdo přinesl kult Isis do Říma. Římská říše se však později stala hlavním kanálem, kterým se šířila sláva bohyně Isis po Evropě.

Isis se stala oblíbenou také v řecko-římských chrámech. Krom chrámů v Alexandrii, včetně těch římských zasvěcených božské trojici Isis, Serapis a Harpokratovi, se chrámy zasvěcené bohyni Isis nacházely i v jiných částech Středomoří, jako například na řeckém ostrově Délos. Podle starověké mytologie byl Délos rodištěm řecké bohyně Artemis a také boha Apollóna. Chrám Isis byl postaven jako třetí z nejvýznamnějších chrámů na ostrově.

Chrám Isis v Pompejích

Chrám Isis v Pompejích je slavný především díky tomu, že se zachoval ve velmi dobrém stavu a dokonce existují záznamy o kultu této bohyně až ve vzdáleném Londýně. Jedním z nejvíce překvapivých míst výskytu kultu bohyně Isis bylo starověké římské město zvané Iria Flavia, dnešní Padron nacházející se poblíž Santiago de Compostela ve španělské Galicii. Badatelé se většinou domnívají, že byla tato oblast doménou především římských a předřímských bohů, především keltských.

Francesco Traditti, italský egyptolog a odborník na egyptské kulty, napsal:

„Až na některé drobné změny přidané lidovou tradicí zůstal příběh smrti a vzkříšení Osirise nezměněn až do římského období, ale i po jeho konci. Mýtus byl přepsán Plútarchem (45 – 125 n.l.) v díle nazvaném „De Iside et Osiride.‟

Plútarchos uvádí, že toto dílo sepsal, když působil jako kněz v Delfách (kolem roku 100 n.l.). Úvod byl věnován Clei, kněžce Isis se kterou se velmi dobře znal. Role Isis, která byla upevněna dlouhou tradicí, zůstala v Plútarchově vyprávění nezměněna. Nicméně část, ve které je rakev s tělem Osirise vhozena Sethem do moře a následně doplavala až k Byblu, je známa jen z Plútarchova díla.

Plútarchova verze mýtu o Osiridovi významně ovlivnila západní svět, zejména pak v období renesance. Například Pinturicchiova výzdoba Sala del Santi v Borgiových apartmánech vatikánského paláce byla zcela ovlivněna Plútarchovým dílem.‟

Je to Isis nebo Marie s božským děťátkem?

Badatelé odkryli na území dnešního Polska také několik artefaktů, které mají svůj původ ve starověké egyptské civilizaci. Nejvíce překvapivými předměty byly sošky bohyně Isis. Podle různých zdrojů našli v průběhu 19. století badatelé dvě až tři takovéto sošky, tyto artefakty však byly bohužel ztraceny během druhé světové války. Nicméně popisy a několik málo fotografií dovoluje předpokládat, že se za těmito předměty skrýval pozoruhodný příběh. Zdá se, že se nejednalo pouze o suvenýry, které se do střední Evropy dostaly ze vzdálených zemí.

Rohy a sluneční disk jedné z bronzových sošek bohyně Isis objevených v západním Polsku byly velmi pečlivě odřezány. Proč někdo tyto typické znaky odřezal? To lze vysvětlit vemi snadno. Během období raného křesťanství ve střední Evropě si lidé povšimli podobnosti mězi zpodobněním Isis s Horem-Hapokratem a Marií s Ježíškem. V tomoto období byla výroba takové sošky poměrně nákladnou záležitostí, takže ti, kteří takovéto sošky prodávali, často upravovali ty starověké. Odřezáním Isidiných rohů a slunečního kotouče získali nový předmět vhodný k prodeji . úžasnou sošku Marie s Ježíškem. Tato „nová‟ soška byla nejspíš užívána jako talisman pro štěstí a zajištění míru a požehnání domácnosti. Tyto praktiky mohly být běžné i v jiných částech Evropy. Nicméně někteří předváleční badatelé hloubali nad tím, jestli bylo možné, že kult Isis jako takový dorazil až na území Polska.

Příběh bohyně se stále drží

Bohyně Isis je jednou z nejtajemnějších a nejvíce uctívaných božstev starověkého Egypta. Existují záznamy o tom, že její kult fungoval i v Asii, například stopy této bohyně byly nalezeny až v daleké Indii. Navíc se její jméno v Evropě udrželo v podstatě dodnes – skryté pod jménem Isidor (řecky Isidoros a Isidora), které znamená „dar Isis.‟ Toto jméno nesli i někteří křesťanští svatí a bylo velmi oblíbeným jménem především během středověku. Isis se stala kulturní ikonou a dodnes zůstává jedním ze symbolů Egypta.

Video Sueneé Universe

Tip na knihu z eshopu Sueneé Universe

G. F. Lothar Stanglmeier: Tutanchamonovo tajemství

Šokující odhalení z Údolí králů. Tutanchamonova hrobka skrývala velké tajemství, které je dodnes popíráno. Děsivé náboženské texty, nalezené ve faraonově hrobce však mohly velmi ničivě ovlivnit světová náboženství, v případě, že by byl jejich obsah uveřejněn.

Tutanchamonovo tajemství

 

Podobné články

Napsat komentář