Já jsem Iškomar (3. díl): Osobní rozvoj

3567x 24. 09. 2017 1 čtenář

Ještě jednou tě zdravím. Zde je Iškomar. Opět jsi mě požádal o informace. Odpovím ti na otázky týkající se problémů vašeho vývoje.

Základ vašeho pozitivního vývoje začíná již v raném stádiu vývoje dítěte. Nechcete vést své mladé adekvátně k tomu, abyste rozvinuli jejich pocit zodpovědnosti vůči všemu živému. Neučíte je, aby měli dostatečně pozitivní smysl pro zodpovědnost vůči jiným, než ke svému vlastnímu druhu. Měli byste to udělat, pokud nechcete přiškrtit své životy zakazujícími zákony ani neztrácet tolik sil, životů a zdrojů při prosazování zákonů, které byste jinak nepotřebovali.

Obýváte svět, který je v současné době nepřátelský vůči vaší existenci, protože v průběhu přirozeného a neplánovaného vývoje, získává vaše mládež určité atributy, které jsou nevhodné pro harmonický život s ostatními jedinci vašeho druhu.

Takzvané zlo, které vidíte u ostatních, a ve větším či menším rozsahu i ve vás samých, v závislosti na vašem stupni vývoje, který je odvozen z podmínek během doby vašeho života, až do tohoto okamžiku. Musí vám být dáno opatrné myšlení a obezřetné posouzení povinností nezbytných k vašemu správnému duševnímu rozvoji, jako celku. Musí být vykonáván detailní výcvik vašich mladých, aby uznali právo na svobodu jednání svých spoluobčanů. Být zodpovědni před lidmi, před vesmírem a sami před každým činem a myšlenkou během celého života.

Tento koncept musí být součástí jejich vlastního života, než může začít skutečný vývoj vašeho planetárního záměru. Nedostatek tohoto stavu odpovědnosti vůči všem, jako akt každého jednotlivce, je zámkem, kterým můžete otevřít pro vás všechny dvířka opravdové svobody. Zvažte energii, čas, zdroje a životy, které věnujete zachování a prosazování všech zákonů a omezení ve svobodném jednání lidí, protože téměř všichni nemají smysl pro zodpovědnost vůči sobě navzájem.

(Kosmickým důvodem je to, že Země je nyní v „kosmické škole“, kde se každý musí naučit prostřednictvím učebního procesu nejprve se potopit na dno, kde nakonec prožívá pocit úplné ztráty (jako marnotratný syn), a pak za pomoci vlastního úsilí najít cestu „domů“ prostřednic-tvím nabytých znalostí. Pozn. R. O.)

Jako omezující podmínky pro váš nedostatek zodpovědnosti, jsou nezbytná správně vyvážená rozhodnutí, protkaná do značné míry komplikacemi při omezování jednání jednoho či druhého, takže nikdo z vás není zcela svobodný člověk. Vaše základní zodpovědnost vůči sobě a vašemu druhu je v pokračování rozvoje pozitivního postoje k této zodpovědnosti. Neučte se to a naučte to vaši mládež, a kromě toho prozkoumejte všechny možné znalosti, které máte k dispozici. Nahromaděné poznatky o vašem světě dále rozvíjejte, abyste vyspěli a povzbuzujte hlad po vědění u vašich mladých.

Nezasvěťte své životy do fantazie smyšlených hrdinů, kteří nikdy nežili. Místo toho se zaměřte na myšlenky těch, kteří žili a zanechali za sebou užitečné znalosti, které můžete přidat ke svým. Přijměte je za vlastní a tím podpořte svůj vývoj. Omezení vašeho vývoje můžete způsobit pouze vy sami. Povznesení nemůžete dosáhnout prostřednictvím nějakých zázraků, to co sami nezískáte svým přičiněním, není ceněno tak hodnotně jako to, co jste získali sami. Pomůžeme vám za pomoci našich pokynů.

Čekáme na vaše zavolání. Mír s tebou.

Iškomar

Další díly ze seriálu

Napsat komentář