«« »»

Já jsem Iškomar (4. díl): Duševní sebeuvědomění a manželství

4. díl seriálu: Iškomar. Doposud vyšlo 8 dílů.

Pozorujte se v uzavřeném prostoru, zkoušejte to znovu a znovu, dokud si nevytvoříte duševní schopnost, to dokázat. Mohli byste pak v tom okamžiku nasměrovat pozornost na jakékoliv místo na této planetě a uvidíte, co se děje v tom čase na tomto místě.

Můžete komunikovat s ostatními použitím přenosu a přijmu myšlenek. Zvykli jste si spoléhat na používání mluvených slov a zvukový přenos myšlenek, takže většina z vás nevěří v myšlení a přenášení myšlenek jiným způsobem, než slovy. Zanedbáváte přímý přenos myšlenek, který je ve vás skrytý.

Mnoho lidí o tom mluví, diskutuje a píše. Říkám vám, že pokud se nepokusíte probudit tuto schopnost, bude i nadále zůstávat skryta a nebude vám k ničemu. Zkoušejte to znovu a znovu, nevzdávejte to. Naučili jste se v mládí mluvit vaším jazykem. Mluvíte slovy, která jste se pracně naučili sami prakticky používat v průběhu života až do této chvíle, a stále se učíte nová slova, která chcete přidat k vaší slovní zásobě. Stejným způsobem můžete získat nové schopnosti, které jste schopni získat, které nyní nepoužíváte, ale mohli byste je použít místo toho, abyste o nich jen mluvili.

Pokud opravdu toužíte rozvíjet své spící, přirozené schopnosti, procvičujte to v rámci  svých omezených znalostí. Začněte tím, že najdete nějaké uzavřené místo, kde se budete snažit vnímat sdělení, přenášet duševní obrázky, obrazy nebo emoce od někoho jiného, o koho máte zájem. Přijímejte a vysílejte jim. Pokoušejte se znovu a znovu vidět někoho, koho jste kdysi znali, ať jste kdekoli, dívejte se na ně v jejich okolí, pokoušejte se vidět očima někoho, koho znáte. Zkontrolujte co dělají, co vidí a jak to vidí.

Vaše experimenty provádějte obezřetně, dokud nebudete mít větší zkušenost, než máte nyní, nepokoušejte se přemísťovat hmotné objekty na dálku ani je žádným způsobem měnit. Nechcete přeci nikomu ublížit, ani při takzvané zábavě. Velmi pečlivě ohodnoťte každé rozhodnutí, které učiníte, ohledně využití vašich schopností, jak se budou vyvíjet.

Každý člověk je zodpovědný vůči jinému člověku ve vesmíru za každý čin ve svém životě. Všechny životy lidí jsou vzájemně propojeny způsobem, který zatím nemůžete pochopit. Jelikož se vaše schopnosti neustále zvyšují, uvědomte si tento zákon: Vše, co děláte, vše, co si myslíte, zvláště tehdy, pokud to bude směřováno k negativnímu, destruktivnímu nebo škodlivému účelu, vám samo ublíží.

Přistupujte k vašemu rozvoji s vážným úmyslem a záměry. Nehrajte si s tím jako s novou hračkou, nikdy nezneužívejte na jakékoliv úrovni své přirozené schopnosti, když začínáte svůj duševní růst.

 

Manželství

Přirozená touha rozmnožovat se, snaha o nárůst osídlení v přátelském prostředí, je základem partnerského vztahu mezi muži a ženami. Obyvatelé vašeho světa se mýlí pouze v perspektivě.  Základ všech vztahů mezi lidmi by měl být založen na stejném principu, který umožňuje mužům a ženám úspěšně spolupracovat ve vzájemných snahách, které napomáhají naplnění potřeb každého člověka. Žárlivost, chamtivost a veškeré přechodné emoční reakce jsou přímými důsledky nepřátelských životních podmínek. Takové emocionální nástroje byly a jsou ochrannými nástroji, nezbytnými pro přežití druhu v nepřátelském prostředí. Nepříznivé podmínky vedou ke zjevnému vývoji obranných emočních reakcí, avšak proto, že jsou v lidské mysli nepochopeny, nejsou kontrolovány a jsou odpovědny za to, že lidé pociťují nepřátelský vliv svého prostředí, díky svému nedostatečnému vnímání.

Základem skutečného manželského svazku mezi dvěma lidskými bytostmi není otázka zvyku nebo emocí, ale nezbytná základní potřeba, žít samostatně i společně. Bez společné potřeby, která vede ke stejnému cíli, nemůže být žádná soudržnost a snaha o spolupráci udržována mezi jednotlivci, národy nebo světy. Správná perspektiva a vzájemná potřeba je pojivem, které váže všechny bytosti ke spolupráci a společnému myšlení. Láska je nejpotřebnější emocionální produkt instinktivní potřeby. Potřeba vytváří zvyky a zvyky vytvářejí odvozené zákony na jejich podporu.

Neznalost všeobecných zákonů moci, vzájemné působení akcí, umožňuje uplatňovat vlastní zvyklosti v činnostech a myšlenkových procesech u intelektem obdařených bytostí.

Zbytečná omezení, která si sami sobě stanovili obyvatelé vašeho světa, zejména vašeho západního společenského systému, jsou omezení, která jsou nesmyslnými pravidly, již za hranicemi horizontu rozumu a znalostí.

Pokračování: Já jsem Iškomar (5. díl): Cesta k našemu Stvořiteli a naše vyznání [2179x]

Líbí se vám článek? Podpořte, prosím, překladatele v další práci a nastavte trvalý příkaz na transparentní účet: 2900794933/2010. Platby ze zahraničí IBAN: CZ8920100000002900794933, SWITFT: FIOBCZPP. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím "DAR" a název článku nebo vyplňte VS: 13376 a SS: 100.

Napsat komentář