Já jsem Iškomar (5. díl): Cesta k našemu Stvořiteli a naše vyznání

4364x 06. 10. 2017 1 čtenář

Stvořitel není samostatný objekt, ke kterému bychom mohli cestovat. My i on jsme jen myšlenky uvnitř elementárních silových polí. Vše, co existuje v celém vesmíru, je obsaženo ve Stvořiteli, proto jediná cesty ke Stvořiteli je ta, kterou si vytvoříte sami, pokud chcete rozšířit své povědomí o Stvořiteli. Ke Stvořiteli skutečně nejsou žádné správné nebo nesprávné cesty, je to pouze váš stupeň uvědomění.

Vyznání Iškomar
Moje myšlenky jsou nyní nasměrovány k Otci Stvořiteli všeho co je, co někdy bylo nebo někdy bude, jehož proměnlivá a vyvíjející se síla myšlenek dává formu všem bytostem a všemu, co existuje ve vesmíru.

Jsem vděčný sám sobě, že jsem byl vytvořen a dána mi příležitost k životu. V mé vlastní bytosti spočívá uvědomování si své individuality, ale i mé jednoty se všemi, co jsou, co kdysi byli nebo budou.

Dal jsi mi jednotu, jako suverénní bytosti a vytvořil jsem si vlastní království vnitřních

a vnějších světů. Se zodpovědným postojem jsem přijal své místo v čase a existenci, a tím přinesl mír do mých vnitřních světů a řád do mého vnějšího světa. Mým osobním úkolem je přinést mír a pořádek do všeho, co mohu dosáhnout ve tvém vesmíru, není to jho a násilná nadvláda, ale přesvědčivý důvod. Nemohu soudit jinou suverénní bytost, ale mohu jí pomoci, aby rozšířila své uvědomění, a mohla se soudit sama.

S čestným úmyslem vyjadřuji svoji ochotu ospravedlnit každou chvíli, ve které existuji ve prospěch univerzálního celku, takže univerzální celek může také ospravedlnit mou existenci.

Stojím v každé době mezi věčnou minulostí a věčnou budoucností, jsem spokojený, že pro mě to všechno, co bylo předtím a vše, co bude potom, nemůže existovat jen pro mě, a přesto existuje, protože všechno, bylo již předtím, než jsem začal existovat v čase a sdílel zodpovědnost za vše, co bude ve věčné budoucnosti.

Rozpoznávám protivníka, ničitele a podvodníka světů, divoký nekontrolovaný strach, který může vzniknout v mysli všech rozumných bytostí. Vím, že opatrnost je pozitivní myšlenkovou formou, ze které roste strach, který se stává tvůrcem zmatku a nepřítelem všeho, co je.

Věnoval jsem svůj čas včas, abych přinesl mír a pořádek všem bytostem, kdekoli bych mohl mít dovoleno dotýkat se vašich intelektů s mým uvědoměním, že ve svých vlastních královstvích mohou vytvořit mír ve svých vnitřních světech a pořádek v jejich vnějších světech tím, že popírají strach z existence, čímž se dopouštějí nekonečné prázdnoty věčného zatracení.

Otče Stvořiteli, tvé království je i mým, protože jsem si toho vědom. Mé království je i tvé, neboť kvůli tobě jsem ho stvořil.

Iškomar

Další díly ze seriálu

Napsat komentář