«« »»

Já jsem Iškomar (6. díl): Přenesení intelektu a náboženství

6. díl seriálu: Iškomar. Doposud vyšlo 8 dílů.

Člověk je schopen tuto galaxii prozkoumat duševně, nikoliv tělesně nebo takzvaným astrálním cestováním, jak to umí mnoho lidí vašeho světa, ale pouze využitím procesů myšlenkového přenosu, který ještě obyvatelé vašeho světa nepochopili. Většina vašich vědců se domnívá, že světlo cestuje nejvyšší možnou rychlostí. Někteří vaši učenci začali o tom pochybovat a pokoušejí se to dokázat. V porovnání s myšlenkou je světlo velmi pomalé.

Váš dotaz ukazuje na váš zájem o přežívání vědomí. Když ten hmotný objekt, který nazýváte svým tělem, už nebude možné dále používat, je možné uložit alespoň část vaší intelektuální kapacity a znalostí do mimoprostorových časových schránek nebo do nového těla, ale ne vždy do novorozence. Všechna vědomí se nemusí přenášet, ale některé intelekty se často přenášejí. Přenos může nastat i mezi slunečními systémy. Mysl člověka může migrovat z jednoho světa do jiného světa. Člověk může nejen komunikovat s námi, ale je schopen komunikovat s lidskými bytostmi a ostatními entitami v mnoha světech a na mnoha úrovních existence.

Mír s tebou. Čekáme jen na vaše zavolání.

Náboženství

Náboženství jsme studovali ve vašem prostředí na planetě Zemi. Ti, kteří jsou vázáni na planetární existenci na vaší úrovni vývoje, si uvědomují jen velmi malý občasný záblesk svého velkého potenciálu.

Vy instinktivně víte, že vaše životní podmínky by měly být kontrolovatelnější. Neměli byste být obtěžováni emočními otřesy, nemocemi, bolestmi atd… Většina bratrských bytostí žijících ve vašem světě tráví většinu času svého pobytu na planetě v nějaké formě nepohodlí nebo jinak nevhodně. Vědět to by nemělo být tak obtížné, představivost většiny z vás směřuje dále dopředu, aby vytvořila sen o lepších podmínkách a pokusila se vysvětlit, proč takové podmínky existují, když víte, že by takové být neměly.

Toto hledání vašich snů má tolik podob a způsobů, kolik tvůrčích bytostí je na vašem světě, ale jsou zde i hlavní seskupení obecných vzorů. Tato seskupení vzorů nazývají lidé náboženstvím. Použil jsem popis dle našich poznatků, to znamená, že význam náboženství, který předkládám, je převáděn z generace na generaci, lidé si ho dobře osvojili dle skupinového vzoru který studovali, přijali a často k němu něco přidali. Každý skupinový vzor má celkový základní příběh a řadu zákonů a pravidel, s vynikajícími lidskými vzory, které ukazují na konkrétních příkladech podporu skupinového vzoru.

V rámci celé struktury však každý jednotlivec, podle celkového stavu myšlení si vytváří vlastní pochopení a přizpůsobuje své vlastní touhy v rámci skupinového vzoru. Tisíce let poskytujeme informace a nabízíme lidem na této planetě vodítko, dosud jsme v každé generaci využili jen malé procento našich učení. Nicméně, jen malé procento lidí se rozhodlo přijmout něco z našich rad, co by mohly korespondovat s přijatými idejemi.

Někteří lidé to však přijali za své hlavní myšlenky, ačkoli mnoho starých způsobů a myšlenek již bylo vyřazeno, přesto si lidé zachovali většinu těch starých, z nich mnohé se staly obecně známými, jako výjimečné příklady lidí. V současnosti máte největší příležitost získat svobodu, kterou hledáte.

V této zemi máte vzdělávací systém, který začíná mateřskou školou, jako první stupeň vašeho učení. Obyvatelé vašeho světa se chystají začít mateřskou školou života, poznáním skutečné existence a učit se být užitečnými jak pro sebe, tak univerzálnímu celku. Nemáme žádné úmysly proniknout do vašeho světa. Pokud ano, udělali bychom to již před tisíci lety.

Poskytujeme znalosti mnoha vašim lidem ve všech částech planety, kde se lidská mysl  dostatečně osvobodí, aby přijala toto poznání. Když se mysl osvobodí od pravidel skupinových vzorů a přesto nadále zasahuje do upřímného hledání, zvláště ve vaší současné době, často dochází k tomu, že naše mysli jsou v kontaktu s vašimi. Tyto mysli slouží jako kanály k poskytování informací jiným myslím k osvobození od mentálních řetězců, které je škrtí a vězní. Veškeré informace však nejsou převáděny, aby vaše nezkažená mysl zůstala neporušená, ale základní znalosti jsou sdíleny. Pokud je vaše mysl na počátku osvobození od zastaralých představ spojených s planetou, do té míry se stanete svobodnými.

Mysl, která nesleduje žádné nové ideje nebo údaje, kde jsou takové ideje nebo údaje v konfliktu se skupinovým vzorem přijatým touto myslí, je mysl v zajetí. Je-li míra omezení přehnaně dlouho ve velmi úzkém rozpětí, je mysl přiškrcena a od této mysli lze očekávat jen malý nebo žádný pokrok.

V tuto chvíli si nepřejeme nic od vaší planety ani od jejích bytostí. V tomto okamžiku máte pro nás jen malý význam, kromě vašeho potenciálu. V čase spojení mezi námi, vaší planetou a jinými světy, však můžete mít neočekávanou hodnotu pro vás, pro nás i pro ostatní obývané světy. Osvoboďte se od vašich vámi stvořených nebes, pekel a pravidel duševního zaškrcení a staňte se svobodnými bytostmi. Osvoboďte svou mysl! Vyhledejte nás a najdete nás.

Čekáme jen na vaše zavolání.

Pokračování: Já jsem Iškomar (7. díl): Proč stárneme? Astrální cestování [3060x]

Líbí se vám článek? Podpořte, prosím, překladatele v další práci a nastavte trvalý příkaz na transparentní účet: 2900794933/2010. Platby ze zahraničí IBAN: CZ8920100000002900794933, SWITFT: FIOBCZPP. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím "DAR" a název článku nebo vyplňte VS: 13380 a SS: 100.

Napsat komentář