«« »»

Já jsem Iškomar (8. díl): Rozhovor

8. díl seriálu: Iškomar. Doposud vyšlo 8 dílů.

Několik otázek položených bytosti Iškomar je uvedeno níže. Později vydané brožury budou obsahovat více. Otázky jsou uvedeny kurzívou. Odpovědi jsou uvedeny pod každou otázkou v uvozovkách.

Kdo vidí létající talíře?
„To není předem omezeno na žádnou skupinu bytostí jakéhokoli druhu, ale děje se to jen náhodou. Neznamená to však, že bychom povolili nebo zakázali jakoukoli přítomnost našich lodí.“

Jakou planetu jste obýval?
„Cestujeme po celé galaxii i mimo ni. Zkoumáme všechny planety.“

Pak vás zajímá více planet, než jen Země?
„To je pravda, pro vás je Země váš domov, my cestujeme po celé této galaxii, tvoje planeta má jen malý význam, přesto má pro nás prvořadý význam.“

Ale nejste jediní cestující ve vesmíru. Řekl jsi, že existuje další skupina, která není dobrá.
„Neřekl bych, že jejich cíl není dobrý, je ale v rozporu s naším cílem, což neznamená, že jejich záměry nejsou dobré nebo čestné.“

Chtějí ovládat zemi?
„To je správně, chtějí ovládat a řídit!“

Máme o vaší skupině povědomost jako o lidech nebo máte jinou fyzickou formu?
„Existují takoví z nás, kteří byli stvořeni k tomu, co byste chápali jako počítačový systém. Naše duševní procesy byly zaznamenány do jiné, než lidské formy. Tito nyní vykonávají na naší lodi pomocné práce v lidské podobě. Na vaší planetě jsou lidé, kteří se jim fyzicky podobají. Naši lidé vznikli tím, co byste nazvali umělé oplodnění. To se stalo v nedávné době s prvotním typem bytostí, které obývaly vaši planetu. Z této vývojové rasy vznikly meziprodukty, jako vedlejší produkty k dosažení podoby, blíže k naší lidské podobě, které jsou nejblíže k formě, která obývá naše plavidla.“

Byl Ježíš Kristus takto zrozen?
„Ano, byl.“

A Buddha?
„Ten ne. Jeho tělo bylo pozemské, ale dostal vyšší vědomí. Na vaší planetě dnes existují tisíce lidí, kteří by mohli být nazýváni Buddhy.“

Proč jste si v tuto chvíli zvolili nás, ale tajíte svou přítomnost?
„Struktura vaší společnosti je založena na pravidlech, které byly rozvíjeny po celá tisíciletí přemýšlení a zvyků. Máte ekonomickou strukturu založenou na výměně zboží mezi vámi prostřednictvím peněz. Kdybychom nyní odhalili naši přítomnost, nepochybně by se vaše ekonomická struktura na celé planetě zhroutila. Každý segment vaší společnosti by byl narušen, protože by se to stalo i přesto, že jsme se na to skvěle připravili a nyní děláme pečlivé přípravy na to, aby naše přítomnost byla oznámena.“

(To je ten samý důvod, proč se skrývají ti, kteří ‚demokraticky‘ nebo skrytě řídí náš svět, pokoušejí se skrývat své vědomosti o těchto věcech, a pokoušejí se vše falšovat. Pozn. R. O.)

Určitě se chystáte nám odhalit?
„To musí jednou nastat, pokud s námi budete spolupracovat.“

Myslíte mě osobně?
„Myslím celou vaši planetu.“

Stane se vaše přítomnost známou v čase nějakého kataklyzmatu?
„V té době nastanou velké otřesy, jak mezi lidmi, tak na povrchu vaší planety.“

Existuje nějaký termín, který byste mohli sdělit, kdy se to může stát?
„Už jsme vám ho sdělili.“

Nevzpomínám si na to.
Dojde k tomu během 50 let (1966 + 50 = 2016), záleží to na tom, zda lidé přijmou naši přítomnost. (Pozn. překl. – Zase už mají zpoždění!) Toto sdělení jsi zaznamenal. Jsou lidé, kteří to přijmou a ti, kteří to odmítnou.Vzhledem ke kontroverzní povaze lidstva, přijetí nastane postupně. Další kroky, které děláme, přinášejí poznání naší přítomnosti jen pomalu, ale jistě se dostane do mysli lidí.“

Kontaktovali jsme ty, kteří vás dlouhodobě sledují. Ti nám řekli, že existuje skupina hominidů, kteří jsou v okolí této planety asi 50 milionů let. Říkají, že jsou fyzicky vyšší, vyspělostí před vámi a vaším zřízením, a že vás pozorují stejně jako my. Víš o nich?
„Víme to.“

Spolupracují s vámi ve vztahu k této planetě?
„Ne stejně.“

Podílí se tato skupina na vašich cílech?
„Tehdy jsem s tebou mluvil o jiné skupině.“

Říkal jste, že existují různé skupiny.
„Hovořil jsem o jiné primární skupině, než o které mluvíš.“

Jsou to ty lodě, které vidíme jako světla na obloze, když jsou zde?
„Udělali obrovské změny na povrchu vaší planety, které nebyly vždy přínosné. Mluvil jsi o světlech na obloze, které jste pozorovali?“

Ano, o světlech.
„Pravidelně je tato oblast, stejně jako mnoho dalších oblastí pozorována, a to jak naší lodí, tak i loděmi druhé skupiny.“

Myslíš ty světelné objekty?
„Ano, byla to snad jedna z našich lodí, nebo to mohla být jedna z lodí druhé skupiny. Máme další monitorovací přístroje, můžete je pozorovat jako světla, ale nejsou to lodě.“

Mohu publikovat mé nahrávky rozhovorů?
„Možná to přehraješ za předpokladu, že tam budou ti, kdo to budou naslouchat a kdo to budou znát, a zatím tam budou jen ti, kteří tomu nevěří. Na tuto otázku zatím nemůžeme odpovědět, ale zřejmě to neohrozí vaši společnost na světě. Když se posunete ve vývoji, otevře se mnoho tisíc způsobů, které umožní, aby se naše přítomnost stala známá přes noc, bez ohledu na to, že celý svět vybuchne v turbulencích mysli.“

Myslíš, že je to možné?
„Je to matematicky jisté, víme o tom a známe to celá staletí. Dokud jste dosud nedosáhli vyššího vývoje, podle vaší terminologie vědecky přiměřeného, byli jste pro nás nepoužitelní, protože jste neměli prakticky žádnou schopnost pochopit to, co od vás požadujeme výměnou za to, co pro vás můžeme udělat. V celém vesmíru je výměna základem obchodu. Nečekejte, že uděláme něco pro vás, a neočekáváme nic na oplátku. Můžeme udělat vše, ale není to dáno libovolně.“

Co od nás očekáváte?
„Očekáváme od vašich lidí, aby dělali určitá měření na vaší planetě, ve vašem prostředí. Zajistěte pro nás poznatky z vašeho světa, od nejmenších mikrobiálních forem života až po nejvyšší úroveň vibrací ve vaší energetické části vašeho světa.“

Zní to rozumně.
„Rozumíš tomu?“

Snažím se.
„Dalo by se očekávat, že byste měli něco znát za 5 milionů let vývoje, při tak krátkém životním cyklu. Možná jste již dosáhli stavu vývoje, který je nezbytný k prodloužení života na tak dlouhou dobu.“

Zatím po tom nijak netoužím.
„To přijde. S rozvojem vědomí přichází touha po poznání, v omezeném časovém cyklu je to nemožné. Pouze díky dlouhé době života získáte poznání, které hledáte, a čím více ho hledáte, tím více ho budete chtít, ale ani za celou věčnost nepoznáte všechno, co se máte naučit.“

Chápu to.
„Možná přijde den na nějakém jiném světě, kde můžeš mluvit s jiným člověkem o jejich úrovni porozumění, jak nyní já mluvím s tebou.“

Ano, rozumím. Je to zajímavá věc. Myslel jsem na to.
„Tvoje mysl se dosud nerozšířila tak, aby zahrnovala takovou myšlenku. V tom smyslu jsem řekl, že to nechápeš. Včas to ale pochopíš.“

Kdy mě vezmete na projížďku?
„Časem se dozvíš odpověď i na tuto otázku.“

Mohli byste udělat snímek modulu Apolla na Měsíci?
„Vyfotografovali jsme vaši loď.“ (Jak bylo řečeno také v materiálech Koldas a Semjase – Pozn. R. O.)

Chtěl bych získat snímek z Měsíce, aby odhalil neobvyklý úhel pohledu a vyvolal otázky, jak byl získán.
„Jedná se o jeden z tisíců způsobů, kterým by naše přítomnost mohla být potvrzena. To by však vyvolalo řadu otázek.“

Lidé by takovou fotku označili za podvrh.
„Z opatrnosti, to raději neuděláme.  Naše přítomnost nesmí být vyzrazena příliš rychle. Naše loď by nakonec mohla být vyrobena i na vaší planetě, jako duplikát ve vašem světě.“

To by bylo zajímavé.
„Žijete v nebezpečné době, když čelíte nebezpečí vyhynutí většiny forem života, které nyní ve vašem světě znáte, vše ale nezahyne, snažíme se podněcovat takové změny ve vašem světě, že rozšiřujeme znalosti, aby se zabránilo takové katastrofě. Sami můžete udělat jen málo. Pracujeme proto s těmi, kteří mohou být efektivní.“

Jeden náš návštěvník řekl, že někteří uvidí obě strany této katastrofy.
„Mnoho těch, kteří mají pro nás cenu, už nebudou žít. Je nám to líto, ale nemůžete se tomu vyhnout.“

Budou lidé schopni se vrátit procesem reinkarnace?
„Bohužel, vaše dědičné faktory vstupují a zasahují do reinkarnace dědičných vlastností, které jsou vtěleny do nového těla. Nemáte dostatečně silný intelekt potřebný k překonání ztrát. Také my máme někdy problémy překonat dědičné faktory, které dokonale řídí fyzické tělo.“

To otevírá novou myšlenkovou školu.
„Takový je náš úkol. Existují určité faktory, které by se mohly podílet na vašem vzdělávání, musíte je však analyzovat.“

Chápu to, v principu je to na nich založeno.
„Mír s tebou. Čekáme jen na vaše zavolání. Zde je Iškomar.“

Líbí se vám článek? Podpořte, prosím, překladatele v další práci a nastavte trvalý příkaz na transparentní účet: 2900794933/2010. Platby ze zahraničí IBAN: CZ8920100000002900794933, SWITFT: FIOBCZPP. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím "DAR" a název článku nebo vyplňte VS: 13385 a SS: 100.

Napsat komentář