Jak hudba působí na náš mozek

7274x 20. 12. 2018 1 čtenář

Hudba nám může náladu zvýšit, nebo nás uvést do různých stavů. Při poslechu konkrétní hudby se můžeme cítit sklesle, depresivně, nebo také šťastně a nabitě. Někteří z nás také mohou mít při poslechu hudby pocit, že přestávají dýchat, cítí velmi silné emoce. Vše je výsledkem působení hudby na náš mozek. Pojďme si představit 4 způsoby, jakými hudba náš mozek ovlivňuje.

Čtyři způsoby, kterými hudba ovlivňuje mozek

Představme si, jak hudba ovlivňuje mozek a náladu tím, že zapůsobí na emoce, paměť, učení, neuroplasticitu a pozornost.

1) Emoce

Výzkum naznačuje, že hudba stimuluje emoce prostřednictvím konkrétních obvodů mozku. Můžeme snadno vidět, jak se hudba a mozek zabývají náladou a emocemi, když se dítě usmívá a začne tančit do rytmu. Prožívá vzrušující náladu radosti z hudby.

Hudba je také spojením mezi rodičem a dítětem. Slyšeli jste už matku, jak zpívá svému novorozenému dítěti? Hudba neovlivňuje mozek pouze na emocionální úrovni, ale zapisuje se také jako fyzická zkušenost. Jedním z důvodů je hormon nazývaný oxytocin. Tento hormon se může vytvářet také zpěvem. Není tedy divu, že hudba je tak hlubokou emocionální zkušeností v mysli matky i dítěte!

Navíc výzkum naznačuje, že hudba ovlivňuje náladu produkcí řady dalších užitečných molekul v naší biologické lékárně. Poslouchání hudby může vytvářet silné emoce, které zvyšují množství dopaminu, specifického neurotransmiteru, který se produkuje v mozku a pomáhá řídit mozkové odměny a zábavní centra.

(Dopamin = pravděpodobně nejznámější funkce plní dopamin v tzv. mezolimbické dopaminové dráze vedoucí ze středního mozku přes nucleus accumbens až do čelní kůry. Tato dráha hraje zásadní roli ve vzniku motivace, emocí, ale hlavně v systému potěšení a „odměn“. Způsobuje vznik příjemných pocitů buď v reakci na různé události či aktivity, nebo vlivem požití jistých drog a to především stimulačních, např. kokainu. Zdroj Wikipedie)

Většina lidí si myslí, že naše emoce pramení z našeho srdce, ale obrovská část pramení právě z našeho mozku. Naše nové pochopení toho, jak hudba ovlivňuje mozek a srdce, vede k inovativním způsobům využití hudby a mozku k vytvoření emočního porozumění mezi lidmi.

Hudba jako jazyk

Studie z časopisu Journal of Music Therapy ukazuje, že používání písní jako formy komunikace může v autistických dětech zvýšit emocionální porozumění. Studie zahrnovala konkrétní skladby, které zobrazují různé emoce. Například kompozice Beethovena by mohla být použita k představení smutku nebo píseň „Happy“ od Pharrell Williams by mohla představovala radost. Děti by pak mohly naznačovat a identifikovat emoce založené na písních, které je reprezentovaly.

Hudba uspěla tam, kde se slovesný jazyk nezdařil. Hudba dokázala překlenout mozek a srdce. Hudba evokuje a angažuje naše emoce v mnoha fázích našeho života jak individuálně, tak ve skupinách. Hudba může vyvolat nejhlubší emoce a pomáhá nám zpracovávat strach, smutek, nelibost, i když jsou tyto emoce drženy na podvědomé úrovni.

2) Paměť

Představte si starého muže na invalidním vozíku. Jeho hlava klesá na hruď, je téměř v bezvědomí. Jmenuje se Henry a kvůli Alzheimerově chorobě je odpojen od okolního světa. Co by ho mohlo znovu spojit se světem a zlepšit jeho povědomí?

Film Alive Inside ukazuje, jak může hudba pomoci při zlepšování paměti a kvality života u pacientů trpících Alzheimerovou nemocí. Jeden z pracovníků se baví s rodinou Henryho a zjišťuje, jaký druh hudby měl Henry rád, než nemoc zaútočila naplno. Takto vytvořený seznam skladeb následně pomáhá Henrymu se znovu spojit se světem a rozjasnit jeho náladu. Byl znovu propojen s tím, co tak miloval – hudbou.

Studie z roku 2009 od Petra Janaty z Kalifornské univerzity Davis zjistila, že náš mozek si spojuje hudbu a vzpomínky. Zažíváme pak emocionální vzpomínky, když zazní píseň z naší minulosti. Tyto principy jsou to, co budeme používat později, abychom vytvořili základ speciálně sestavených playlistů. Ty by evokovaly určité emoční reakce, které chceme produkovat interakcí hudby a mozku.

3) Učení a neuroplasticita

Neuroplasticita je schopnost mozku vytvářet nové neuronové vazby. Podle společnosti MedicineNet.com Neuroplasticita umožňuje neuronům (nervovým buňkám) v mozku zlepšovat zranění a nemoci tím, že vytváří nové vazby v reakci na nové situace nebo změny v prostředí.

Je překvapivé, že hudba může poskytnout podnět k vytvoření těchto nových cest a pomáhat mozku znovu se znovu uzdravit v případě poranění mozku. Například v průlomové studii University of Newcastle v Austrálii byla oblíbená hudba použita na pomoc pacientům se závažnými poruchami mozku. Byla jim puštěna jejich oblíbená hudba za účelem vyvolání osobních vzpomínek, ke kterým by za normálních okolností neměli přístup. Hudba může pomoci mapovat tuto alternativní cestu v mozku!

4) Pozornost

Slyšeli jste někdy píseň, která vás zaujala tak hluboce, že vás plně pohltila? Hudba totiž může také zlepšovat naši pozornost!

S využitím mozkových obrazů lidí, kteří poslouchali krátké symfonie skladatelem z osmnáctého století, výzkumný tým z Stanfordské lékařské fakulty vyšetřoval sílu spojení mezi hudbou a myslí. Kontkrétně zkoumal, zda nám hudba pomůže udržet pozornost. Ukázal, že ta nejvyšší pozornost nastala během krátkých odmlk mezi zvuky. Jakoby člověk byl v napětí, co přijde.  Toto vedlo výzkumníky k závěru, že poslech hudby může pomoci mozku předvídat události a věnovat zvýšenou pozornost.

Moje teorie spočívá v tom, že tato „ticha“ jsou skutečně součástí skladatelského záměru vést posluchače ke zvýšené pozornosti a zapojení mozku při poslechu hudby. Je to prostor mezi poznámkami, který upoutává naši plnou pozornost a dovoluje zaneprázdněné mysli komunikovat a integrovat se srdcem.

Ovlivnění nálady

V následujících řádcích se dozvíte, jak je možné si ovlivnit náladu pomocí hudby. Dozvíte se, jak používat hudbu jako most, jak zvýšit pozornost a motivaci.

Praxe – jak ovlivnit váš mozek a náladu hudbou

1) Hra na nástroj – improvizace

Hudební improvizace, která je spontánní tvůrčí myšlenkou, je dokonalým příkladem toho, jak hudba ovlivňuje obě strany mozku. Naše technické dovednosti jsou využívány k hraní nástroje a věnuje se jim levá strana mozku, zatímco nové tvůrčí nápady nebo improvizace protékající přes nás ovlivňují pravou stranu. Pokud chcete povítit vliv hudby na mozek i srdce – improvizujte!

2) Zpěv

Zpěv má pozitivní vliv nejen na srdce, ale ovlivňuje také náš mozek. Mějte na paměti, že je to o zpěvu samotném, ne o tom, jak dobře zpíváte! Některé studie prokázaly, že zpěv (dokonce i špatný zpěv!) Poskytuje emocionální, sociální a kognitivní výhody.

3) Písně, zvuky a mantry

Po tisíce let jsou zvuky a mantry použity jako prostředek k vytvoření hlubšího duchovního spojení v mozku, a také ovlivnění nálady. To platí zejména o zvuku člověka, o němž se říká, že obsahuje každý zvuk vesmíru.

4) Bubeník

Výzkum naznačuje, že konkrétní hudební rytmy mohou ovlivnit náladu indukováním různých frekvencí mozkových vln a mohou vyvolat hluboce uvolněný stav. Účast ve skupinovém bubnování vedla k významnému zlepšení v mnoha aspektech sociálně-emočního chování.

Rádi vás proto zveme na pravidelné čtvrteční Spontánní bubnování, které se koná vždy 1 x za 14 dní. Vždy začínáme v 19 hodin v čajovně Šamanka. Bubnujeme na africké bubny djembe, které jsou k zapůjčení na místě. Cena bubnování je 200 Kč + 50 Kč za zapůjčení bubnu.

Mozkové vlny a jejich vliv

Další silný způsob je prostřednictvím mozkových vln. Zatímco srdce je založeno na synchronizaci srdečního tepu se specifickým tempem, u mozku je tomu jinak. Tam je vše závislé na synchronizaci mozku se specifickými hudebními frekvencemi, které jsou měřeny v hertz (Hz).

Specifické frekvence vyvolávají různé stavy v našem mozku:

Beta vlny

Hertz Úroveň: 14-40 Hz
Účinky: probuzení, normální vědomí
Příklad: Aktivní konverzace nebo zapojení do práce

Alfa vlny

Hertz Úroveň: 8-14 Hz
Účinek: klidný, uvolněný
Příklad: meditace,  odchod z práce

Theta vlny

Hertz Úroveň: 4-8 Hz
Účinek: hluboká relaxace a meditace
Příklad: Denní snění

Delta vlny

Hertz Úroveň: 0-4 Hz
Účinky: Hluboký spánek
Příklad: Zkušenost spánku REM

Střídání vln

Většinu dne trávíme v beta vlnách – jsme v pozoru. Věnujeme naši pozornost práci, lidem v okolí. Pokud se dostaneme do klidnější nálady, přichází na řadu alfa vlny. Do této nálady se můžeme dostat například tím, že zavřeme oči, zpomalíme dýchání a můžeme také poslouchat klidnou hudbu.

Když se zkusíme zklidnit ještě více, přemístíme se do theta vln. K těm nám může pomoci meditace a relaxační hudba. Když se naše tělo propadá do hlubokého spánku, následují vlny delta.

S působením vln se dá dále pracovat. Kdybychom se chtěli přesunout do velmi kreativního stavu, využili bychom hudbu, která obsahuje frekvence alfa a theta. Máme-li nespavost, můžeme poslouchat hudbu, která obsahuje delta frekvence.

Existuje mnoho technologií, které jsou používány k vyvolání a cílení různých mozkových frekvencí, včetně binaurálních tónů, izochronických tónů, monofonních beatů a mnoho dalších. To jsou takové klíče, jak hudba ovlivňuje vaši náladu.

Meditace

Měl jsem také tu čest spolupracovat s Dr. Joem Dispensem, výzkumným pracovníkem, který vedl své meditace s více než pěti set účastníky na každém semináři. Během těchto silných meditací byla skupina účastníků studována s využitím technologie EEG mapování mozku k určení specifické aktivity mozku. Výzkum ukázal, že lidé dosáhli velmi souvislých stavů mozkových vln ve velmi krátké době během meditace.

Kouzlo meditace

Rádi vás proto zveme na pravidelné čtvrteční Meditace s tibetskými mísami, které se budou od ledna konat vždy 1 x za 14 dní (střídají se se spontánním bubnováním). Vždy začínáme v 19 hodin v čajovně Šamanka. Meditace vede Ing. Radim Brixí, který má s pořádáním meditací dlouhodobé zkušenosti. Vedl meditační kurz také na vysoké škole v laboratoři systémové analýzy, kde zkoumal EEG měření meditace a záznam emocí. Cena meditace je pouhých 100 kč.

Hudba, kterou doporučujeme

1) „Moudrost srdce“ od Barryho Goldsteina – Krásná hodinová hudební cesta, která jemně přitahuje srdce a mozek do uvolněnějšího, soudržnějšího stavu a pozitivní nálady. Přejděte z beta vln na uklidňující alfa vlny.

2) „Deep theta 2.0 část 1“ od Stevena Halperna – Dovolte bamboo flétnám shakuhachi a legendárnímu podpisu elektrického klavíru Steva Halperna z Rhodos vás dopravit až k hlubokým théta vlnám.

3) „Delta Sleep System Part 1“ od Dr. Jeffrey Thompson – nádherná tapisérie svěžího zvuku a minimálních melodií vytváří ideální základnu pro pomoc při usínání. Ideálně pro lidi, kteří mají potíže s usínáním.

Podobné články

Napsat komentář