Je za astrologií inteligentní design nebo je to jen sebeklam?

55129x 02. 02. 2017 1 čtenář

Antonín Baudyš – dostal jsem otázku od hosta v kavárně: …no heleďte a jak ta astrologie funguje? Vytáhl jsem notebook a ukazuju mu ty (astrologický) kolečka. On na to: Ne – ne, to já vím ty kolečka… Mne zajímá, jak ono to funguje!

Aha, to je ještě jiná otázka! No to my pořádně nevíme.

Napadá mne ale tohle. Podívejte. Sluneční soustava buď v sobě má od začátku to, že jsou do ní vepsané ty principy, které jsou jakoby (z hlediska astrologie) vtělený do jednotlivých planet. Ale to by znamenalo, že naše Sluneční soustava je inteligentní produkt – inteligentní koncept. Produkt ve smyslu, že to někdo vytvořil. Tohle je hodně vysoký úroveň si umět představit – navíc v této civilizaci, která jakoby nevěří ničemu.

Anebo je tu ještě druhá možnost, že jsme si celou astrologii jakoby vymysleli, že to je čistě mentální výtvor lidstva. – Ve starém Iránu poprvé bylo učiněno to, že kde jsou bohové, že sídlí na hvězdách a na planetách. Tak došlo ke spojení planet a božstev. Je také možné, že celá věc začala fungovat skrz tohle ztotožnění. Pokud by to ale byla pravda, tak ono by to znamenalo, že věci – hmotné objekty poslouchají náš záměr – slyší/plní náš záměr a chovají se podle něho. No jo, ale jak to vysvětlit u objektů vzdálených miliony kilometrů.

Pak je tu ještě jedna možnost, že astrologie vůbec nefunguje a že já jsem blázen nebo šarlatán, a že už 20 let žiju v kolosálním sebeklamu. Ale že by současně se mnou žilo v totálním sebeklamu desítky tisíc mých klientů, kteří za mnou chodí i opakovaně – to se mi nechce věřit, že by mi dávali opakovaně peníze za nefunkční službu. V našem světě nic takového nefunguje.

Udělejte si z toho závěr sami. Dle mého názoru astrologie funguje plus mínus kauzálně. Že tady jsou síly, kterým je asi těžké říkat fyzikální, ale nemohou tady být síly mimo tady ten fyzikální svět.

[hr]

Sueneé: Tady by mohl článek skončit, ale Tonda řekl pár zajímavých věcí, které si dovoluji rozvést, neboť tuším, že to jsou ty myšlenky, které nebyly vyřčeny naplno.

Jako vždy je to jen můj názor a dávám prostor k diskusi. :)

Představa naší Sluneční soustavy, potažmo i některých dalších vesmírných objektů, které mají pro astrologii význam jako něčeho inteligentně a záměrně zkonstruovaného může v očích čtenáře působit jako naprosto bizarní nápad. Nicméně, jak už jsem naznačil, jest nejspíše cosi pravdivého na této úvaze. Michio Kaku (fyzik) přišel se škálou hodnotící rozvinutost civilizací ve vesmíru. Ve velké zkratce. My jsme typ 0, neboť vedeme války mezi sebou a používáme fosilní paliva. Typ 2 dokáže žít v míru a ovládá síly, které umožňují konstruovat planety nebo celé sluneční soustavy. Samotní Sumerové na svých destičkách s klínovým písmem zmiňují, že naše Sluneční soustava byla účelově vymyšlena tak, aby na planetách mohl existovat inteligentní život. Známý archeoastronaut Richard C. Hoagland také zmiňuje, že naše Sluneční soustava musela být vytvořena záměrně, neboť obsahuje aspekty, které se u jiných námi astronomicky pozorovaných slunečních soustav nevyskytují.

O našem nejbližším vesmírném souputníkovi, Měsíci, bylo napsáno též hodně článků na téma Kdo postavil Měsíc?, neboť má mnoho vlastností, které naznačují, že by mohlo jít o duté – uměle vytvořené těleso.

Druhá možnost, kterou Tonda zmiňuje je, že astrologie je odvozená od našich představ, které se manifestují v materiálním světě.

Pokud se na to podíváme perspektivou kvantové fyziky a holografické resonanční teorie (Nassim Haramein), pak všechno je propojené a vše – každá částice – obsahuje informaci o celém okolním Světě. Do jisté míry, tato myšlenka reflektuje známé rčení: Dej si pozor na to, co si přeješ, může se ti to splnit. Pokud se tedy astrologie stala kolektivní představou tisíce lidí na této planetě, pak je možné, že Vesmír nám odpověděl (splnil naše přání) tím, že dal do rovnováhy to, co bylo tak výslovně v dávné minulosti i současnosti chtěno.

V seriálu o učení Edgara Cayceho se můžete dočíst o tom, že jsme to právě my (každý sám za sebe i jako celek), kdo tvoří svůj vesmír – svět kolem sebe. A pokud se záměry jednotlivců propojí ve vyšší celek (kolektivní duši), věřím tomu, že lze hýbat s celými světy.

Při jednom povídání s Editou (autorka seriálu o učení Edgara Cayceho) jsme téměř současně vyslovili myšlenku: „Dej mi pevný bod a pohnu celými světy.“  Mnozí toto rčení znáte z učebnic fyziky, když jsme se učili o rovnováze na páce. Kouzlo té věci je, že ten pevný bod – máme všichni v sobě.

Takže zpět k astrologii. Pokud bychom připustili možnost, že je konstrukcí nás samých, pak v tom případě vnímám, že je v tom jednoznačná rovnováha, kdy obě zúčastněné strany (na jedné lidské bytosti a na druhé vesmírná tělesa) těží z jisté formy pozornosti, které se každému dostává. Jinými slovy, že i vesmírná tělesa jsou inteligentní forma života, a že tedy je v tom jistá symbióza.

Ještě je tu ona třetí možnost, že je to celé naprostý nesmysl, podvod a sebeklam – a všichni astrologové jsou šarlatáni!

Nejsem astrologem, ale mám osobní zkušenost s astrologem Ondřejem Habrem. Viděli jsme se v tomto životě fyzicky pouze jednou a musím uznat, že dokázal velmi věcně vyprávět, jak to mám nastavené a že hodně věcí sedělo do konceptů, které žiji. Věřím tomu, že astrologie má svoji zákonitost, stejně tak jako práce s tarotem nebo konstelace anebo jiné techniky osobnostního rozvoje. Například právě u tarotu a konstelací mohu mluvit i z pozice terapeuta.

Jaký je váš názor? Hlasujte v anketě a pište do komentářů…

Inspirováno videem:

Aktualizováno: 27.02.2017, 13:43
Tonda k tématu vydal pokračování…

Astrologie je podle vás:

View Results

Nahrávání ... Nahrávání ...

Podobné články

5 komentářů k "Je za astrologií inteligentní design nebo je to jen sebeklam?"

Napsat komentář