Jsou to vůbec lidé? (1. díl): Hrabě ze Saint Germaine

28967x 05. 05. 2018 1 čtenář

Odmala nás učí ve škole, že jsme smrtelní a že lidské schopnosti jsou omezené. Tyto axiomy potvrzuje i televize, rádio a ostatní média. Bez výjimky. A co když to není až taková pravda, jak se zdá? Co třeba Hrabě ze Saint Germaine?

V ČR je průměrný věk dožití 78 let. Nejvyšší je v Japonsku – 82,6 let života. Ženy se dožívají Vyššího věku: u nás asi 82, 87 let. Nejstarší úředně ověřenou příslušnicí něžného pohlaví byla J. L. Calmenová z Francie – 122 let. Nejstarším mužem byl pasován J. Kimura z Japonska 116 let. Tolik pár suchých dat. Co když ale jsou mezi námi jedinci se schopnostmi a dovednostmi, které normální smrtelník nemůže za svůj průměrný život dosáhnout.

Nebudu se tu pouštět do žádných divokých spekulací. Ty přenechám jiným. Po přečtení stovek a stovek knih, po přelouskání tisíců časopisů, po setkání s chytrými osobnostmi, které nemají klapky na očích, jsem si jistý, že za oponou na nás číhá svět, o kterém jsme se dověděli zatím jen strašně málo. Spoléhám na inteligenci a zvídavost čtenářů, kteří si na základě těchto faktů a informací udělají úsudek sami. Já jen chci dopomoci odhrnout alespoň
kousek té magické opony, která nám zakrývá tento tajuplný svět.

Z mainstreamového světa pořád slyšíme, že tzv. Paranormální jevy a aktivity neexistují a jsou to jen výmysly a podvody. Jenže existují jedinci, kteří tato dogmata popírají. A v mém novém seriálu bych několik zajímavých případů rád uvedl.

Hrabě ze Saint Germaine

Co vám říká jméno Hrabě ze Saint Germaine? Už jste o něm slyšeli? Já myslím, že i čtenáři, kteří zaslechli alespoň útržky z života této osobnosti, budou následující řádky číst s velkou pozorností.

Hrabě právě patří mezi persony, které výrazně převyšují své okolí; extrémně ční nad znalostmi tehdejší doby. A já chci napsat o těchto tajuplných lidech, kteří jakoby na naši hezkou planetu nepatřili. Jakoby si s námi hráli na učitele a žáky.

Tady jsou namátkou jména těch učitelů: Leonardo Da Vinci, Nina Kulaginová, Nikola Tesla, Rudier Boskovich, Leonard Euler, Šrínívása Rámanujána, Nathan Coker, Daniel Dunglass Home, Marie, Julie Jahennyová Kuda Bux a další.

Podívejme se tedy na tohoto šlechtice, který prochází staletími lehce a přirozeně, jako vodu v korytě řek, jež bez námahy obtáčí drsné balvany stojící v cestě. Je znám jako vynikající alchymista, básník, umělec, vědec, diplomat, iluminát…

První záznam o tomto polyglotovy (dokonale uměl francouzsky, anglicky, německy, italsky, Španělsky, rusky, portugalsky, arabsky, turecky, persky, čínsky, hindsky a ovládal i plno mrtvých jazyků!!!) pochází z roku 1740. Výstředně oblečený mladý šlechtic se objevil u vídeňského dvora. Aura výjimečnosti hraběte, kterého NIKDO neviděl jíst ve společnosti – „moje potrava se nehodí pro lidi“ ho dostala i na francouzský dvůr. Z Paříže se dochovala i
velmi zajímavá historka. Při jednom večírku pořádaném letitou hraběnkou Gregoriovou došlo i k výměně slov, mezi ní a tímto záhadným mužem, který vypadal neustále jako zachovalý čtyřicátník: „Hrabě, neviděla jsem vás už v Benátkách? Když tam můj zesnulý manžel byl vyslancem? Nebo to snad byl váš otec?“

„Ne,“ odpověděl hrabě. „Já sám jsem měl to potěšení se s vámi setkat. Na vaši krásu jsem dodnes nezapomněl.“

To hraběnku zmátlo – vždyť to tehdy byla mladá, krásná dívenka a on vypadal stejně, jako teď! „Jak je to možné?“ zeptala se.

„Madame, já už nejsem zrovna mladý muž,“ zněla odpověď…

Hrabě ze Saint Germaine a další záhady

Podobných historek kolovalo hodně. Dobře, řeknete si, to jsou jen historky, ale co říci na jeho další schopnosti? Hrabě byl i brilantní klenotník, zlatotepec, provozoval porcelánovou manufakturu, vyráběl textil, hrál i na četné hudební nástroje. Taky uměl malovat, sepsal i okultní dílo Nejposvátnější trinosofie (jeden z nejvýznamnějších příspěvků k mystické tradici západu).

O čem se ještě v souvislosti s tímto šlechticem zmínit, abych nezahltil čtenářovu pozornost? Tvrdil, že se znal s Pilátem Ponským a dvanácti apoštoly. Předpověděl velkou francouzskou revoluci, prorokoval kronikářce d´Adhenarové, že se s ní setká ještě pětkrát, což se také stalo. Mimochodem k poslednímu setkání došlo v roce 1820…

Naposledy jsme ho mohli spatřit v roce 1972 ve francouzské televizi. I takový významný Vojevůdce Napoleon Bonaparte se s ním snažil navázat kontakt. V 19. století císař Napoleon III. zřídil kvůli tomu komisi – i ta ztroskotala ve svém poslání stejně jako dřívější i pozdější pokusy. Že to nebyl jen obyčejný smrtelník, dokazují i jeho lékařské znalosti. Ty by se uplatnily i v našem osvíceném 21. Století…

Je tedy vůbec u nás, smrtelníků, možné za průměrný lidský život obsáhnout tak nesmírně širokou paletu vědních oborů a znalostí, které často nekorespondují z jeho dobou? Nepřipadá vám to jako hra, ve které jsme jen figurkami a za námi „kdosi“, kdo námi tahá na šachovnici?

Nemá cenu dále psát o tomto nesmrtelníkovi. Prostě je třeba přiznat, že tápeme ve tmě. Můžeme jen vyslovovat dohady a domněnky. Pravda se skrývá pod závojem nepoznaného, neuchopitelného a nepochopitelného mystéria.

Eshop Sueneé Universe doporučuje:

Rainer Holbe ŠESTÝ SMYSL (https://eshop.suenee.cz/knihy/sesty-smysl/)

Rainer Holbe ŠESTÝ SMYSL

Jsou to vůbec lidé?

Další díly ze seriálu

Napsat komentář