Jste synestetik? Cítíte věci, které ostatní necítí?

12560x 27. 03. 2019 1 čtenář

Stalo se vám někdy, že jste slyšeli zvuky, vnímali chutě a vůně, které druzí neslyšeli a necítili? Vidíte to, co jiní nevidí? Anebo vnímáte radost či bolest jiného člověka jako své vlastní? Jestliže se vás týká alespoň část výše zmíněného, můžete být synestetik.

Podle oficiální vědy se nejedná o lidi s vrozenou patologií, ale o druh „superhrdinů“, jejichž schopnosti jsou za hranicemi možností průměrného člověka. Od většiny společnosti se odlišují daleko hlubším a citlivějším vnímáním okolního světa.

Synestetik cítí cizí prožitky

Představte si, že se procházíte v parku, a tam se na lavičce líbá zamilovaný pár; může to ve vás vyzvat kladné emoce, vzpomenete si na příjemné okamžiky ze své minulosti a případně pocítíte vzrušení. U synestetika se v tomto případě objeví nejenom emoce, ale pocítí vše, co se odehrává – jako by byl na místě jednoho ze zamilovaných.

Cítí cizí prožitky

Možná se vám to bude zdát minimálně podivné, ale věřte, že pro synestetika by byla absence takového druhu citlivosti neméně neobvyklá. Na jednu stranu je pro ně příjemné sledovat kladné chování a děje kolem nich, na stranu druhou jsou ale časem cizími emocemi přeplnění.

„Musím si neustále připomínat, že to nejsou moje pocity“, stěžuje si jedna z nich.

Profesor psychologie Londýnské univerzity, Michael Banissy, ve spolupráci se svými kolegy zjistil, že na sto lidí připadá v průměru jeden až dva jedinci, kteří alespoň jednou v životě (nejčastěji v dětství) zažili zrcadlovou taktilní synestesii. Přičemž nejostřejším pocitem byla bolest. Další člověk, který se podílel na výzkumu, žádal vědce, aby se v jeho přítomnosti nedotýkali sklenice s ledem.

„Nesnáším, když se manžel dívá na surové filmy“, sdělila jedna z účastnic výzkumu.

Synestezie je vlastní všem lidem

Vědci došli empirickým výzkumem k velmi zajímavému závěru: ukázalo se, že všichni jsme přirozenými zrcadlovými taktilními synestetiky. Skupině probandů bylo přehráno video, kde se lidé navzájem dotýkali různých částí těla. Přitom byly skenovány úseky mozku, které jsou napojené na ty části těla, kterých se dotýkali lidé ve videu. U synestetiků vedlo zhlédnutí videa k empatickému pohnutí do té míry, že začali dotyky fyzicky pociťovat.

Synestezie je vlastní všem lidem

Způsob, jak mohou synestetici vycítit emoce a vjemy jiných lidí, není zatím úplně jasný. Banissy je přesvědčen, že se jedná o poruchu nervové soustavy, která brání oddělit vnímání sebe sama od okolí a tím dochází k jejich prolnutí. Synestezie je v určité míře vlastní všem lidem, a není to nic překvapivého. Pokud chceme pochopit, jak se cítí člověk, který je smutný nebo rozzlobený, stačí představit si nás v jeho „kůži“. Současně si ale uvědomujeme, že se jedná o příběh někoho jiného.

Další vývojový stupeň

Synestetici se na ostatní zřejmě nedívají jako na jiné lidi, vidí sebe sama jako by v zrcadle. Tím se prolínání „zahušťuje“ a synestetik cítí nejenom to, co by mohl v dané situaci vnímat ten druhý, ale přesně odhadují jeho konkrétní pocity. Je zajímavé, že cítí nejenom taktilní vjemy, ale dokážou i velmi dobře vnímat emoce.

Výsledky jednoho z testů ukázaly, že při prohlížení fotografií neznámých lidí s různými výrazy tváří, dokázali synestetici daleko přesněji určit emoce, které mimiku vyvolaly – v porovnání a průměrnými lidmi. Neznamená to ale, že by byli odborníky na tváře. Pokud jim předložíte fotografie známých lidí a požádáte je o jména vyobrazených, dosahují synestetici v průměru stejných výsledků jako kontrolní skupina „obyčejných“ lidí.

Synestezie

Z výše uvedeného vyplývá, že synestetici si nevymýšlí, ale skutečně dokážou lépe pochopit druhé. Je možné, že se ani nejedná o fenomén, ale prostě o vývoj ve smyslu socializačního procesu? Synestetici a stejně tak i lidé, kteří citlivěji vnímají vůně a chutě nebo mají vynikající paměť na tváře, nám bezděky ukazují další možnosti člověka.

Synestetici nemusí být někým, jehož mozek pracuje odlišně, ale mohou být dalším vývojovým stadiem a svým příkladem vést lidi k tomu, aby všichni začali být vnímavější a citlivější vůči svému okolí, ostatním lidem.

Podobné články

Napsat komentář