«« »»

Julia Sellers: Mimotelové zážitky a zážitky blízko smrti

V dňoch 24. až 29. septembra sa v Prahe uskutoční 2017 konferencia s legendárnym Raymondem Moodym, ktorý sa ako jeden z prvých začal zaujímať o fenoménom mimotelových zážitkov a zážitkov blízko smrti. Začal ich skúmať ešte v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Preslávila ho hlavne kniha „Život po živote“, v ktorej autor uverejnil rozhovory s ľuďmi, ktorí sú presvedčení, že prešli bránou smrti.

Existuje vlastne smrť ako taká? Čo sa deje, keď jemnohmotná podstata človeka, ktorá sa nazýva duša vystúpi za hranice tela či už v rámci mimotelového zážitku alebo pri hlbšej transformácii človeka do iných dimenzií, ktorú nazývame smrť alebo večný spánok? Majú mimotelové zážitky a zážitky blízko smrti spoločné črty? Ako vnímajú mimotelové zážitkyv USA a v SR-ČR?

Aj o tom príde do Prahy na konferenciu 28.9. ako jeden z hosťov pozvaných na sedenie s Raymondem Moodym porozprávať Julia Sellers.

Raymond Moody

Džuli okrem iného porozpráva o svojom manželovi, ktorý zažíva mimotelové zážitky pri plnom vedomí a teda v bdelom stave od svojho narodenia (viac ako 40 rokov).  Michael tiež prešiel tkz. vedomým pôrodom ( pamätá si svoj vlastný pôrod).  Stručne povedané, jeho príbeh je príbeh človeka, ktorý si pamätá svoje narodenie rovnako ako  smrť.  PMH Atwater, medzinárodne uznávaná vedkyňa v oblasti  mimotelových zážitkov a iných paranormálnych javov, opísala Michaela v predslove  knihy Júlii Seller„ Videl som to zajtra“ ako človeka: „…, ktorý objavil nový aspekt svojej vlastného bytia – schopnosť  opustiť svoje  telo a cestovať na iné miesta.“ Podľa názoru doktorky Atwater:  „Michael je ešte stále človek, ale začína  lepšie fungovať na vyššej frekvencii v porovnaní s tým,  čo je (pre ostatných )  normálne.  Je to ako keby sa postupne menil na čisté vedomie. “

Pre účely správneho chápania fenoménu mimotelových zážitkov je však potrebné jasne rozlišovať medzi prirodzeným mimotelovým zážitkom  a tým, čo sa nazýva zážitkom blízkym mimotelovému alebo niečo ako mimotelový zážitok. Spontánne mimotelové zážitky sa totiž  fenomenologicky odlišujú od  zážitkov blízkych mimotelovým,  respektíve  tkz. nepravých mimotelových zážitkov ku ktorým  zaraďujeme  zážitky vyskytujúce  sa počas spánku, takzvaný fenomén lucidity, ďalej zážitky vyvolané  počas hypnózy, zážitky vyvolané formou tkz. REM intrúzie ako je hypnagogia respektíve hypnopompia, ďalej fenomén falošného prebudenia, nevedomej astrálnej projekcie v spánku,  autoskopie a autoskopických halucinácií,  heautoskopie (či už vnútornej alebo negatívnej),  fenoménu Dopplergangera,  ako aj mimotelových zážitkov indukovaných drogami, medikamentmi, v momentoch nečakaného šoku, respektíve smrti a inými typmi mimotelových zážitkov, ktorých súčasťou sú tkz.distorcie-fyzické a priestorové zmeny častí ľudského tela, vznikajúce napr. v nastaveniach virtuálnej reality. (úryvok z prednášky Júlie Sellers na Yale University, USA, 17.06.2017)

Takže o čom je vlastne príbeh Michaela a čo robí tento príbeh výnimočným?

Michael si pamätá celú prenatálnu fázu svojho vývoja, čiže doby keď sa nachádzal v  maternici svojej matky a dokonca aj presný moment keď sa inštancia jeho vyššieho JA, alebo kvanta energie, či svetla, ktoré nazývame dušou vlialo respektíve vstúpilo do  maternice a do plodu (ktorý sa neskôr stal jeho fyzickým telom).

Podľa vlastných vyjadrení Michaela: „Mimotelové zážitky mávam od doby, keď nastúpila moja pamäť. Spomínam si, že som opúšťal svoje telo ako batoľa. Spomínam si na dobu prežitú v maternici, na to aké pocity som v nej zažíval, presné zvuky, farby a okolie. “

Julia Sellers v Pardubicích

Michael si tiež spomína na svoje minulé životy, ktoré v skutočnosti nie sú oddelené minulé životy, ale skôr akýsi súhrn udalostí, ktorý  pozostáva  zo zmesi pocitov, emocionálnych zážitkov, ako aj myšlienok, ktoré prebiehajú simultánne, tu a teraz v súčasnosti,  lenže na iných frekvenčných úrovniach, ktoré sú mimo bežného ľudského dosahu.  Minulé životy sú vnímané ako minulé  z dôvodu obmedzenej kapacity našich zmyslov.

Michael ďalej telepaticky komunikuje so zvieratami, zosnulými, novorodencami a dokonca aj s deťmi, ktoré ešte neboli narodené (sú buď v prenatálnej fáze, alebo sa narodia až za pár rokov,  respektíve v budúcnosti). Michael vie vytiahnuť informácie zo stien, dverí, dreva a stromov, kusov nábytku, kameňov, kryštálov a rastlín. V podstate všetko, čo je organické – nie umelé.

 Ak sa chcete dozvedieť viac o fenomenológii a semiológii mimotelových zážitkov a ich rozličných stupňoch a intenzít prídite Júliu (Džuli) do Prahy na konferenciu povzbudiť.

Líbí se vám článek? Podpořte, prosím, autory v další práci a nastavte trvalý příkaz na transparentní účet: 2900794933/2010. Platby ze zahraničí IBAN: CZ8920100000002900794933, SWITFT: FIOBCZPP. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím "DAR" a název článku nebo vyplňte VS: 15398 a SS: 100.

Napsat komentář