Julia Sellers: Viděl som to zajtra (2. díl): Vybírají si děti své rodiče?

4631x 25. 01. 2018 1 čtenář

Kniha VIDEL SOM TO ZAJTRA je knižná prvotina Júlii, ktorá bola napísaná v priebehu dvoch týždňov. Jej názov VIDEL SOM TO ZAJTRA nie je náhodný. Kniha totiž pojednáva o človeku, ktorý vidí veci z budúcnosti. Je to skutočný príbeh muža žijúceho mimo tela a zároveň fascinujúce rozprávanie o človeku, ktorý si pamätá svoje narodenie aj svoju smrť. Sú v nej spracované autentické mimotelové zážitky a astrálne cestovanie muža, ktorý podstatnú časť svojho života trávi mimo tela.

“Kniha opisuje skutočný príbeh muža, ktorý sa od ostatných odlišuje tým, že žije mimo tela. Vychádza z tela a cestuje. A to všetko pri plnom vedomí.”

Júlia na 200 stranách prináša svedectvo z prvej ruky o tom, čo znamená nachádzať sa a existovať, ale hlavne fungovať mimo tela.

Možno komunikovať s niekým, kto sa ešte nenarodil? Je dátum smrti vopred určený? Ako sa cítite, keď zažijete vlastnú smrť.

Michael vidí formy neviditeľnej energie. Medzi základné formy patrí kruh, guľa alebo bublina. V bubline sa akoby všetko začalo. Žeby vývoj z bubliny a v bubline? Existujú však aj iné sakrálne formy či geometrické útvary. Každý má svoju funkciu. Funkciu nemožno oddeliť od formy. Každá forma má len jednu funkciu. Je jej vlastná. Rozpoznáva aj hmotnosť energie. Tvrdí, že nielen predmety majú hmotnosť. Ale aj vibrácie a oscilácie. Teda aj zvuk, svetlo a farby. Je to forma potenciálnej hmotnosti, ktorú Michael cíti ako hmotnosť skutočnú.

Keď je človek mimo tela, možno videnie, dotýkanie, sluch, vôňu, čuch a hmat zachytiť v jednom momente. Možno vnímať všetkými zmyslami naraz. Michael má schopnosť komunikovať so živými bytosťami, zvieratami, vegetáciou, stromami, skalami, kameňmi, ako aj s mŕtvymi. Dokonca aj s niekým, kto zomrel pred milión rokmi. Komunikuje tiež s novorodencami. Tiež s deťmi, ktoré sa ešte nenaučili hovoriť. Aj s nenarodenými deťmi v prenatálnom vývoji. Číta informácie zo stien, dverí, kľučiek, dreva, stromov, kusov nábytku, kameňov, kryštálov, rastlín a vody. Jednoducho zo všetkého, čo je prírodné a organické. Umelá hmota je mŕtva duša. S plastom sa komunikovať nedá.

Čo sa týka dátumu smrti a jej spôsobu, dá sa zmeniť podľa toho, či splníte alebo nesplníte misiu. Čiže poslanie. Ak včas pochopíte, v čom je vaše poslanie, naplníte podstatu vopred určenej jemnohmotnej signatúry, zomriete istým druhom smrti. V istom časovom horizonte. V prípade, že ste zmysel vášho bytia na Zemi nepochopili, išli by ste neustále proti múru. Potom to bude inak. Takže odpoveď na otázku, či sa dá zmeniť dátum a spôsob smrti, znie áno. Človek môže zomrieť aj náhlou, nie práve príjemnou smrťou. To v prípade, že vie dopredu, čo a akým spôsobom má vo svojom živote vykonať a nevykoná to, alebo sa svoje poslanie rozhodne ignorovať. Alebo ho z nejakého dôvodu nedokáže naplniť.

Michael videl dva rôzne varianty svojej smrti. Jedna nastane v prípade, ak dokončí svoju misiu tak, ako mu bola určená. Druhá, katastrofická verzia príde, ak misiu nesplní. Michael zažil oba prípady vlastnej smrti v rámci mimotelového zážitku. „Vždy, keď to vidím, dostávam panický atak“, hovorí.

Vyberajú si deti svojich rodičov predtým, ako sa narodia?

Nedávno sa podľa Michaela narodilo na Zemi dieťa, ktoré má vo svojom genetickom kóde špeciálny kľúč. Ten zohrá dôležitú úlohu vo vývoji ľudskej rasy desiatky tisíc rokov do budúcnosti. V budúcnosti bude z génov tohto dieťaťa laboratórne vyrobené prvé dieťa zo špeciálneho kovu. Áno. Michael použil výraz kov. Iné pomenovanie pre materiál, z ktorého sa toto dieťa vyrobí, sa totiž v našom slovníku zatiaľ nenachádza.

Viete si predstaviť, že v budúcnosti bude rast úrody na farmách riadený tlačidlom na počítači? Tieto všetky informácie s konkrétnymi obrazmi a výjavmi boli Michaelovi ukázané formou videa. Prostredníctvom filmu ako v kine na plátne.

Vybírá si dítě svého rodiče? (ilustrační obrázek)

Michael vedel o svojich budúcich deťoch už ako štvorročný chlapec. Oznámili mu to jeho vyššie bytosti. Teda jeho známi, ITS. Ešte pred mojím druhým tehotenstvom mi Michael povedal podrobnosti o pôrode. Do úplných detailov. Videl môj cisársky rez v rámci jeho mimotelového zážitku. Bol prítomný na pôrodnej sále ako naživo. Presne si pamätám, keď sa mi chválil, že pri mojom pôrode neomdlel. Vyššie bytosti, ktoré mali záujem na tom, aby cisársky rez z určitých dôvodov videl, mu počas zákroku kontrolovali jeho emócie. Takže Michael neomdlel.

Každý pôrod možno uľahčiť lekvárom alebo džemom v podobe želatíny. Pred pôrodom stačí žene natrieť brucho. Menej bolestivý je pôrod aj vtedy, ak držíte v ruke nejaký predmet z kovu. Záleží aj na tom, o aký konkrétny kov ide.

Michael vie dotykom rozpoznať, či je žena tehotná. Stačí, keď sa dotkne oblasti brucha. Pocíti to automaticky. Keďže je hmatom schopný rozpoznať tvar a formu zárodku. Dokonca aj úplne malého,  keďže každý zárodok do éteru vyžaruje isté frekvencie. Michael by nemal problém nahmatať, či pocítiť formu zárodku aj na diaľku. Problém by mohol nastať jedine v tom, že sa nie vždy orientuje v čase. Čiže, ak by aj určil, či je nejaká žena tehotná, nemuselo by to byť práve v súčasnosti. Mohol by sa totiž dostať mimo tela napríklad dva roky do budúcnosti. A cítiť, že žena je tehotná. Jej tehotenstvo by sa však uskutočnilo až o dva roky. Jeho jedinou pomocou, ako sa orientovať v čase, sú farby obklopujúce človeka. Keď sa nachádza mimo tela, vníma ich intenzívne. Určité farby totiž znamenajú budúcnosť. Iné prítomnosť alebo naopak minulosť.

Keď sme už pri deťoch. Vedeli ste, že deti, teda budúce deti, si nie vždy môžu vybrať telá svojich budúcich rodičov? Niekedy nemajú na výber. Niekedy sú na Zem vyslané na špeciálne misie proti svojej vôli. Ak energia duše a morfogenetického zápisu budúceho dieťaťa spĺňa frekvenčné podmienky na vykonanie špeciálnej misie, vyšlú ju za účelom inkarnácie.

Počet detí, nielen u žien, ale aj mužov, je väčšinou určený. Ich počet totiž dokáže vyrovnať energie matky alebo otca. Často krát im predĺži život. Ak sa žena rozhodne pre umelé prerušenie tehotenstva, neuvedomuje si, že často krát si tým skracuje svoj vlastný život. Ďalšou zvláštnosťou je, že na to, aby dieťa vyrovnalo energie matky, a tým predĺžilo jej život, matka nemusí počať dieťa s tým istým mužom. To isté platí aj u mužov.

Sú rodičia detí vopred určení? Podľa Michaela odpoveď na túto otázku závisí od toho, čo človek myslí pod predurčením. Väčšinou však rodičia vopred určení nie sú. Iba v prípade špecifických úloh a misií, ktoré rodičia a následne ich deti dostanú za úlohu na Zemi vyplniť.

Vplyv slnečnej energie na formovanie povahy dieťaťa. Slnko spieva.
Slnečná energia má pri formovaní dieťaťa veľmi dôležitú úlohu. DNA nezohráva v inteligencii dieťaťa skoro žiadnu úlohu. DNA je dôležitá len pri fyzických charakteristikách dieťaťa. Živá časť dieťaťa – to, čo nesie život, inými slovami duch alebo duša, totiž do tela zárodku vstupuje až neskôr. Podľa Michaela je to v druhom až treťom mesiaci formovania zárodku. Dovtedy je zárodok prázdny. Dieťa v ňom ešte nesídli. Je to len fyzická hmota bez životodarnej energie. Zárodok sa prvé dva až tri mesiace iba pripravuje na prijatie dieťaťa. Čaká na prijatie časti energetického kvanta. Do tela matky, teda do zárodku, vstúpi, vletí, či priamo priletí.

Že energetické kvantum dieťaťa vstupuje do zárodku až neskôr, má svoje dôvody. Toto kvantum má totiž určité frekvencie. Ich intenzita je privysoká. Ak by energia dieťaťa vstúpila do zárodku hneď na začiatku, fyzická časť zárodku by ten tlak nevydržala. Poškodila by sa. Fyzicky by sa zničila.

Dítě si vybírá své rodiče (ilustrační obrázek)

Slnečná energia zohráva pri formovaní celého dieťaťa v maternici, nielen jeho fyzického zárodku, dôležitú úlohu. Oveľa dôležitejšiu než DNA. Solárna energia môže ovplyvňovať formovanie dieťaťa, jeho povahu a kvality, až po prvých dvoch mesiacoch. Keď do jeho tela vstúpi duša.

Ľudia väčšinou nerozlišujú, že na začiatku je zárodok v tele matky len prázdna hmota. Len matéria, ktorá existuje bez životodarnej energie. Tú do tela dieťaťa prinesie až kvantum energie, vstupujúce do zárodku neskôr. A preto sa otehotnenie, teda samotný vznik zárodku, až po vstup základnej energetickej esencie, riadi inými pravidlami.

Žene pomáhajú otehotnieť isté miesta nachádzajúce sa v určitých geografických polohách. Miesta, ktoré vyžarujú špeciálnu energiu. Rýchlejšiemu počatiu ženy pomáhajú aj vibrácie, ktoré počas sexuálneho kontaktu produkuje žena a muž. Ak ide o vibrácie úprimnej lásky, šťastia a radosti, šance na otehotnenie sa zvýšia. Naopak. Ak telá vyžarujú vibrácie strachu, úzkosti, stresu, ak nie sú v harmónii, je otehotnieť ťažšie. Samotné otehotnenie, teda počatie, však nemá absolútne nič spoločné s typom dieťaťa, ktoré sa bude utvárať spolupôsobením slnečnej energie neskôr. Konkrétne potom, ako do tela vstúpi duša dieťaťa.

Rovnako, ako zo Slnka vznikli planéty, potom sa do neho či cez neho aj vrátia, zo Slnka akoby metaforicky vznikajú aj ľudia. Možno informácie o dôležitosti Slnka mali už naši dávni predkovia. Mnohé náboženstvá ho uctievali ako Boha. Ako pôvodcu všetkého živého aj neživého. Vedeli ste o tom, že Slnko spieva? „Neustále vydáva zvuky podobné melódii“, hovorí Michael. Nie sú však za normálnych podmienok počuteľné ľudskými ušami.

Celková podoba dieťaťa sa formuje až po vstupe duše do tela. Kvôli urýchleniu počatia je napríklad dôležité byť na vhodnom geografickom mieste. Je tiež rovnako dôležité, nachádzať sa na dobrom mieste v čase, keď energetická esencia budúceho dieťaťa vstupuje do tela matky.

Michael si svoj vstup do tela matky pamätá. Nazval ho vletom do seba samého. Typ solárnej energie, ktorá v období vstupu dieťaťa do tela matky pôsobí v určitej geografickej lokalizácii, určí aj to, aké dieťa sa narodí. Solárna energia nie je vždy rovnaká. Mení sa jej intenzita. Tým aj frekvencia. Existujú veľké solárne búrky. Sú charakteristické tým, že Slnko na Zem priam vyvrhne množstvo energie vysokej intenzity. Pre človeka môže byť aj nebezpečná. Najsilnejšia solárna búrka roku 2015 sa uskutočnila 27. mája. V americkom štáte Colorado vtedy vyhlásili vysoký rizikový stupeň. Búrka silno narušila rádiové systémy. Slnečné búrky, ktoré zo Slnka prichádzajú na našu planétu, obsahujú pre Zem veľmi dôležitú energiu. Majú konkrétne misie a úlohy.

Julia Sellers: Viděl som to zajtra

Další díly ze seriálu

Napsat komentář