Kamenné disky Dropa (3. část)

7048x 26. 04. 2017 1 čtenář

Další záhadné kamenné disky

Čína

V roce 2007 byly v provincii  Ťiang-si při přípravných pracích k těžbě uhlí objeveny podivné kamenné disky, které byly ve středové části lehce vypouklé. Postupně jich ze země vytáhli celkem deset. Disky si byly velmi podobné, průměrem zhruba tři metry a vážily okolo 400 kilogramů. Někteří archeologové vyslovili domněnku, že mohly být používány jako vrhací kameny do katapultů na obranu sídlišť. Jiní badatelé naopak doufají, že po jejich očištění budou na jejich povrchu objeveny nápisy. Výsledky průzkumu čínskými vědci nejsou prozatím známy.

Rusko

Na začátku roku 2015 byly v Kemerovské oblasti, poblíž Karakanského uhelného lomu, objeveny dva kamenné disky.  Jeden z nich byl při manipulaci bohužel poničen. Dochovaný disk má průměr 1,2 metru a váží zhruba 200 kg. Nález byl ve hloubce 40 metrů, již dříve zde byly objeveny mamutí kly. Ty se ale nacházely 25 metrů pod zemí, takže disky by měly být podstatně starší než pozůstatky mamutů. První výsledky zkoumání potvrdily, že jsou z argilitu (pevná jílovitá hornina).

Podle Vadima Černobrova (Kosmopoisk) podobné disky do té doby v Rusku objeveny nebyly, s výjimkou Tajmyrského poloostrova, v porovnání je ale tajmyrský opravdu trpasličí, a v Číně. Zkoumá se i možná analogie s tzv. egyptskými disky, které se nachází v některých muzeích.

V září 2015 byla vypravena expedice Kosmopoisku do Volgogradské oblasti, kde prováděli vykopávky na Medvedickém hřbetu, který je jednou z nejznámějších anomálních zón v Rusku. V průběhu vykopávek bylo objeveno několik desítek kamenných disků, jejichž průměr začínal na 0,5 metru a největší měl 4 metry. Ke zkoumání byl převezen jeden z menších, o průměru zhruba jednoho metru. Kosmopoisk se pokusil zjistit stáří disku, výsledky zatím nejsou konečné, geologové se kloní k minimálnímu stáří milion let.

Vadim Černobrov se chystá prozkoumat, zda by disky nemohly v nějaké formě obsahovat zápisy. V kotoučích byla zjištěna přítomnost wolframu, což není (zatím) potvrzeno v případě čínských nálezů. Podle místních legend mají být disky darem bohů z nebes. Jak v případě čínských, tak i ruských objevů, byly nalezeny v místech, kde se kdysi dávno rozprostíral praoceán (stejně jako v případě kamenných koulí, alespoň na moravsko-slovenském pomezí). Nálezy by mohly ukazovat na společný kulturní prostor Sibiře a Číny v dávných dobách. Mohla tam být kdysi stejná civilizace?

Egypt

V káhirském muzeu je v jednom z nevelkých sálů vystaveno 41 disků s otvorem uprostřed a s průměrem od 6 do 15 centimetrů. Kromě dvou kovových, jsou všechny ostatní kamenné a obdivuhodně souměrné. Mají různou tloušťku, která se od středu (4 – 5 mm) k okrajům zmenšuje, jeden z nich má dokonce okraj vysoký pouhý 1 milimetr. Jejich stáří se odhaduje na 5 000 let. Egyptologové se domnívají, že byly používané jako kotoučové pily. Další hypotéza, tentokráte ovšem „nevědecká“, se zaobírá možností, že jsou na nich zapsány informace – příliš připomínají naše současné DVD disky…

Disk Sabu je zřejmě jedním z nejpodivnějších nálezů a zřejmě také velmi „nevhodný“ artefakt. Nezapadá sice přímo do řady již uvedených disků, nicméně je velmi zajímavý. Byl objeven při vykopávkách mastaby v Sakkáře v roce 1936 (anglický egyptolog Walter Bryan Emery), kde byl nalezen v jedné z hliněných nádob. Název dostal podle staroegyptského vyššího úředníka Sabua, který byl v hrobce pohřben. Jeho průměr je zhruba 70 centimetrů, datace 3 000 let př.n.l. Někteří vědci zastávají názor, že disk sloužil rituálním účelům, další se domnívají, že se jedná o podstavec rituální olejové lampy. Egyptologové jsou přesvědčeni, že se nemůže jednat o model kola, protože kolo bylo v Egyptě vynalezeno až kolem roku 1 500 př.n.l. Artefakt je také známý pod názvem kamenná vrtule starověku.

Mexiko

Obsidiánový disk v Muzeu antropologie a historie v Mexiku o průměru cca 10 centimetrů. Pokud egyptské disky připomínají naše soudobé DVD disky poněkud vzdáleněji, mexický vypadá jako zmenšená gramofonová deska. Na jeho povrchu nejsou viditelné nerovnosti, byl disk broušený? Obsidián je sopečné sklo, které je tvrdé a relativně křehké, k jeho opracování je potřeba použít ještě tvrdší materiál. Opět otázka technologií.

Německo

Jako disk z Nebry je známý bronzový kotouč o průměru 32 centimetrů s datováním do 16. století př.n.l., nalezený v Sasku-Anhaltsku u městečka Nebra (v okolí Lipska) v roce 1999. Spadá do období únětické kultury (naskýtá se otázka, kdo na tomto území v té době žil), také se vymyká – jedná se o kov. Jeho povrch je vykládaný zlatem a inkrustace znázorňuje Slunce, Měsíc a 30 hvězd. Podle některých teorií je tam také zobrazena hvězdokupa Plejád. Je údajně považovaný za nejstarší hvězdnou mapu.

Mikronésie

Pro zajímavost ještě doplňuji. Ostrov Yap v souostroví Karolíny je také známý pod názvem Ostrov kamenných mincí. Jsou různých velikostí, od několika centimetrů až do průměru kolem 4 metrů s váhou zhruba 5 tun. Opravdu sloužily ty několikatunové kolosy jako peníze?

Vypadá to, že disků, ke kterým se vztahuje legenda o daru bohů, není zas až tak málo. Pak jsou tu kotouče, které jsou pro archeology nevysvětlitelné, jako například disk Sabu, a mnoho dalších. Jsou i kamenná kola s provrtaným otvorem v Karélii. Určitě jsem neobsáhla anglickojazyčný web, každopádně to i tak k zamyšlení stačí… Kdo ovládal potřebné technologie a co nám tím chtěl sdělit?

Jsou sítě pyramid, které spolu komunikují? Stejně tak i systém kamenných koulí? Nemůže být na podobné bázi i komunikace velkých kamenných disků? Na poslední fotografii je zaznamenáno, jak byl zasazen disk do horniny u Volgogradu, velmi podobně situované jsou i kamenné koule v lomu ve Vyšných Megoňkách na slovenské straně hranice. Je Země opředena zabezpečovacími systémy, které zde vytvořily neznámé civilizace? A co pro nás chtěly uchovat na některých discích?1

Kamenné disky Dropa

Další díly ze seriálu

Napsat komentář