Kdo chce vést válku s mimozemšťany a proč?

10451x 03. 07. 2019 1 čtenář

Píšete nám často do redakce. Některé emaily jsou vašimi osobními přiběhy, které jste nikdy nikomu nesvěřili. Vážíme si toho, že jsme těmi, kterým důvěřujete mnohdy více, než vašim nejbližším. Je to zvláštní stav vědomí, protože si na tom uvědomuji, jak moc jsme zranění – jak moc se bojíme přiznat, že jsme zažili něco výjimečného. Jak moc se obáváme, že za vybočení z řady by následoval trest… Jsme k tomu zjevně vychováváni od dětství.

Přitom to přesně obráceně. Pokud si dovolíme říkat nahlas, co se nám děje, co zažíváme za pocity a jaké máme zkušenosti ať ve fyzickém nebo metafyzickém světě (sny, astrální světy, nebo jiné OOBE), pak jistě s úlevou zjistíš, že v tom nejsi sám. Jediný rozdíl je v tom, že ty už máš odvahu přiznat: “Mě se to stalo také…”. A i když mnohdy stále nedokážeme pochopit zákonitosti, proč se některé věci dějí, už samotné poznání, že se to týká přinejmenším jedné třetiny obyvatel této planety, přináší jistý pocit uvolnění a úlevy.

Takže vás tím tímto prosím: Sídlejte dál…! Pište nám o svých zkušenostech. Je to důležitá cesta, jak můžeme společně transformovat způsob myšlení a tím i kvalitu bytí na tomto světě jménem Vesmír a planetě zvané Země.

Rozhovor

Martin: Co znamená jméno Sueneé a jak jsi k němu přišel?

Sueneé: Ano, na tohle se mne ptají lidé často a ptát se zjevně budou. Kdysi jsem k tomu napsal článek: Myslíte si, že naše jména jsou skutečně naše? Je to hra s energiemi, myšlenkami a slovy. Velmi doporučuji vyzkoušet. Čím dál více potkávám totiž lidi, kteří si uvědomují, že jména v občance nevystihují jejich kvality a charakter. O tom jistě něco tušili už dávní Egypťané nebo domorodí indiáni z pralesů.

Martin: Četl jsi Interview s Mimozemšťanem? Jaký je tvůj názor?

Sueneé: Na tohle téma jsem natočil samostatné video. Dovolím si tedy odpovědět jeho prostřednictvím

Martin: V jednom videu zmiňuješ důvody, proč jsou nám zatajovány informace o mimozemšťanech za účelem cíleného vyvolávání strachu, vytvoření centrální vlády a následném rozpoutání války. Na druhou stranu také zmiňuješ, že informace o ET nejsou veřejnosti přístupné, protože na to nejsou lidé připraveni. Mě zajímá, jak jdou tyto dvě tvrzení dohromady?

Sueneé: O tom je celý příběh popsaný v knize MIMOZEMŠŤANÉ. Doporučuji si ji přečíst, protože těžko bych ti tu nastínil všechny detaily. Ve zkratce se dá říci, že celá tahle mašinerie začala už někdy v období 1. resp. 2. světové války, kdy armády všech zainteresovaných stran zjistili, že je tu někdo další, kdo vstupuje do vzdušného prostoru a pozoruje, případně nepřímo ovlivňuje výsledky, některých soubojů. Z počátku si každá parta myslela, že to jsou ti druzí! Mají nějakou moderní techniku… Ale díky zpravodajským službám, rychle pochopili, že je tu skutečně další hráč, který přichází vesmíru. Hráč, kterému nezáleží na tom, kdo vyhrává válku, ale zda se vůbec válka musí odehrávat a jaké to má následky v globálním měřítku.

Největší hemžení ETV nastalo kolem roku 1945, kdy Američané otestovali první atomovou bombu v novodobé historii. Bylo to asi stejné, jak když děti si vezmou na pískoviště natajnačku sirky a zkouší, co se stane když… Ti vyspělejší na to velmi rychle přišli (je to vidět i na fotkách) a dali USA i SSSR opakovaně nasrozuměnou, že hraní si tak nebzepečnými věcmi nebude tolerováno, neboť nerozumíme důsledkům, který byť jediný výbuch způsobuje v globálním měřítku.

Je zdokumentovana celá řada případů, kdy mimozemšťané aktivně zasáhli do pokusů odpálit jaderné nálože nebo jen cvičné rakety pro atomové bomby, bez ostrých střel.

Armádní rétorika byla jednoduchá: “Ohrožují naši národní suverenitu a bezpečnost. Je třeba proti nim (proti ET) vyvinout nové účinné zbraně.” Nutno podotknout, že do dnešních dnů není (pokud vím) evidován jediný případ, kdy by ETV bylo v roli aktivního agresora. Pokud došlo k nějakému boji, vždy tím, kdo první zmačkl spoušť, byli vojáci bez špetky vlastního úsudku následující slepě příkazy nadřízených, jenž neměli v srdci kousek soudnosti. Jak říká, Dr. Steven Greer, je zázrak, že ET mají s nami velkou trpělivost.

Protože bylo krátce po druhé světové válce a armáda se obávala, že co by tomu řekla veřejnost nebo i ti druzí (Rusové, Němci…atd.), že je tu někdo kdo dostává nakolena nepřemožitelné US ARMY, bylo rozhodnuto, že tohle se nesmí veřejnost dozvědět. Že je to třeba udržet pod pokličkou, co nejdéle to půjde. Proto byl v roce 1952 zřízen dezinformační projekt Blue Book. Ten měl dva cíle: shromažďovat data o pozorování ET od široké veřejnosti a přesvědčit veřejnost, že fenomén ET nepředstavuje téma hrozbu pro národní bezpečnost, přesněji, že to není téma, kterým by se kdokoliv měl jakkoliv seriózně zabývat.

Obdobný projekt vznikl v 80. letech i na území Československa a dodnes funguje pod označením PROJEKT ZÁŘE.

Veřejnost v 50. letech měla skutečně problém akceptovat fakt, že nejsme ve vesmíru sami. Zejména v USA, kde jsou lidé pod velkým církevním tlakem. Příkladem je rozhlasová hra H. G. Wellse: Válka světů, která v roce 1938 způsobila paniku na veřejnosti. Ač šlo jen o rozhlasovou inscenaci, hodně lidí podlehlo velmi sugestivnímu podání a zpanikařilo. Obávali se, že na Zemi opravdu útočí nějací krvelační mimozemšťané. Armádě posloužil tento incident jako podnět k vypracování několika sociologických studií, které opakovaně doporučili dalších 50 let nic o ET nezveřejňovat, neboť lidstvo na to prý není psychicky připraveno.

A zda se to nějak vylučuje? Nemám ten pocit. Vše souví s tím, čemu se říká Vojensko-průmyslový komplex. Jde polostátních nebo spíše soukromých firem nebo institucí, které těží z armádní mašinerie. Čím více se bojuje, tím více se zbrojí a čím více se zbojí, tím je větší odbyt zbraní a ekonomika čísel se točí. Je to kšeft, ve kterém sice umírají lidé, ale z globálního hlediska jde o statisticky zanedbatelné ztráty. Není to sice věc, se kterou bych byl v souladu, ale pochopil jsem, že je tu ještě stále generace lidí, kteří dostatečně silnými sociopaty (bezcitní), kterým smrt několika tisíc lidí vyměněná za mnoha miliardové obrady přijde jako dobrý obchod.

 

Martin: Pokud by bylo lidstvo připraveno, dostalo by tyto informace a od koho?

Sueneé: Je tomu více jak 74 let, kdy skončila poslední válečná mašinerie. Možná v té době mělo nějaké zatajování politický význam s obavy, že by mohlo jít o Ruského/Nacistického nepřítele (i když i to považuji za naprostou pošahanost). Dnes je naprostý nesmysl a z globálního měřítka je to více na škodu než k užitku. Těmi, kdo z této dezinformační kampaně stále těží, jsou právě různé skupiny kolem cabal. Je třeba si uvědomit, že přiznání si existence ET není problém at fakta, ale at technologie. Mimozemšťané nevyužívají fosilní paliva, nebo atomové elektrárny. Nepotřebují tržní hospodářství a dělbu majetku podle peněz. Cestují napříč Vesmíry rychleji než světlo a přesto mají na vše prakticky neomezené zdroje energie. Představa, že by lidstvo začalo klást lidem ve vysokých politických funkcích dost rázné otázky: “Proč ještě používáme zastaralé technologie, když dávno ovládáme od roku 1956 anitigravitaci? Proč ještě používáme fosilní paliva, když princip volné energie objevil už Nikola Tesla v roce 1903? Proč používáme tržní hospodářství, když tento systém přerozdělování moci a majetku je neefektivní, vede k válkám, násilí a kriminalitě? Proč využíváme ještě stále princip zastupitelské demokracie, když je spojená korupcí? Proč devastujeme planetu Zemi, když jsou tu k dispozici technické prostředky, jak téměř na fleku můžeme změnit kurz podobně jako to dělají ETV?”

A jistě jedna z velmi nepohodlných otázek bude i: “V jakého boha věří ET? Jsou křesťané, židé, muslimové nebo co? A je vůbec ten bůh popsaný ve Starém zákoně onou metafyzickou entitou nebo jde jen dezinformaci o mimozemské rase, která nás kdysi stvořila? Kdo byli doopravdy Mojžíš, Ježíš, Mohamed, Buddha, Shiva…?”

Mám důvod se domnívat, že na mného tyto otázky se běžnému člověku bude odpovídat lehce, ale těm, kteří buď o podstatě těchto otázek systémvě lhali nebo těm, kteří jsou v jádru své duše fundamentalisté (= ten kdo má strach ze měny), se bude dýchat velmi těžce.

Kdo nám tedy přinese ony informace? Sueneé Universe? :D Je to na každém z nás! Žádná světová vláda s tím nepřijde dříve, než kritická masa lidstva prohlásí: “My to už dávno víme!”

Martin: A co by z výsledné války s ET měli? Zničenou Zemi, vyhubené lidstvo? K čemu by jim potom nějaké peníze byly? Snad si nemyslí, že by dokázali porazit jinou rasu?

Sueneé: Dr. Steven Greer v knize MIMOZEMŠŤANÉ vysvětluje, že existuje několik početných zájmových skupin (např. Bilderberg), které jsou přesvědčeny, že je třeba regulovat počet obyvatel této planety, aby se dali lidé snadněji ovládat. Stejně tak, že je třeba podnítit druhý příchod krista, jak předpovídá Bible. Smyslem těchto lidí není, něco vyhrát ale udržovat válečné status quo, protože jen tak se daří jejich obchodům. Podívej se na mapu světa a všimni si kolik kontingentů a kolik válek v současné době vede USA ve světě a kde má US ARMY své výstaky pro případ, že by se našla nějaká vhodná záminka. :(

Martin: A pokud by o tom mimozemšťané věděli, proč by jim v tom pomáhali v tajných laboratořích?

Mimozemšťané nemají a priori vést s někým boj. Naopak podle Stevena Greera opakovaně dali najevo, že globální zásilí v celopalentárním měřítku nebudou tolerovat. Takže pokud tu jsou bytosti aktivně zapojené do vývoje technologií v tajných laboratořích, pak se nabízí několik výkladů, proč tomu tak je:

  1. Mimozemšťané vychází z toho, že jisté formy technologie vyžadují určitou kvalitu vědomí. Tato kvalita vědomí je podmíněna spirituální vyspělostí, která je na opačném konci tábora než militarismus. Jinými slovy, pokud nám pomáhají rozvíjet technologie, které nelze použít pro násilí, pak de facto pomáhají pozvedat kvalitu vědomí celého lidstva. Je to běh na dlouhou trať, ale čas je tu relativní.
  2. Výhodný směnný obchod. Mimozemšťané mohou provádět své pokusy na civilním obyvatelstvu výměnou za spolupráci na vývoji nových zbraní. Zainteresovaní lidé žijí v představě, že nemají jinou možnost, že je to nutné příměří, neboť ET mají nad lidmi převahu. Je tedy třeba získat čas na vývoj účinných zbraní, kterými se armády na Zemi mohli bránit proti mimozemské invazi.
  3. Upřednostňují vlastní zájmy a využívají intelekt lidí k vývoji něčeho, co sami doposud nedokázali. Jednoduše jiný úhel pohledu přináší jiné možnosti.

Sueneé & Ta Ura: Ptejte se na co chcete, my vám rádi na co chceme odpovíme. :)

Sledujte nás na YouTube Sueneé Universe! Budeme rádi, když nás podpoříte na Darujeme.cz.

Ptejte se, Sueneé & Ta Ura vám rádi odpoví

Další díly ze seriálu

Napsat komentář