Největší shluk megalitických komplexů v Senegambii

2183x 26. 06. 2018 1 čtenář

Největší koncentrace dolmenů celého světa se nachází na korejském poloostrově. Největší nahromadění megalitických komplexů ale najdeme v centrální oblasti Senegalu, který na severu hraničí s Gambií.

Samotné monumenty jsou záhadou. Odborníci zatím nebyli schopni určit datum jejich vzniku. Obecně se ale věří, že megalitické struktury začaly vznikat od 3. století před naším letopočtem do 16. století našeho letopočtu.

Wassu – Saloum kruhy

To opět ukazuje, jak obrovský je počet starověkých míst, které na Zemi existují, a o kterých většina lidí nemá ani tušení. Na ploše 30 000 čtverečních kilometrů mezi oběma zeměmi, severně od Janjanburehu (dříve Georgetown), najdeme megalitické struktury ztracené civilizace.

Tyto mohutné monumenty bývají někdy rozděleny na Wassu kruhy (Gambie) a Sine-Saloum kruhy (Senegal), ale toto je pouze čistě národnostní rozdělení moderní doby.

Megalitické struktury nacházející se v Senegalu a Gambii jsou obvykle rozděleny do čtyř hlavních oblastí: Sine Ngayene a Wanar v Senegalu a Wassu a Kerbatch v oblasti centrální řeky Gambie.

Megalitické kamenné kruhy Senegambie jsou domovem asi 29 000 kamenů, 17 000 památníků a 2 000 jednotlivých míst. Památníky byly poprvé prozkoumány v roce 1903 archeology Toddem a Ozannou.

UNESCO

Komplex megalitických kamenných kruhů byl v roce 2006 přidán na seznam světového dědictví UNESCO. Todd prováděl výkopy na památkách v roce 1911 společně s Wolbachem a dospěl k závěru, že jejich konstrukce nemůže být přičítána kulturám, která v té době obývala území.

Odborníci zjistili, že sestavení senegambijských kamenných pomníků poukazuje na vyspělou a velmi dobře organizovanou kulturu s ohledem na množství práce potřebné k vybudování takových struktur.

Práce vyspělé kultury

Předpokládá se, že kameny byly těžené pomocí železných nástrojů z lomů lateritu, ačkoli archeologové nalezli jen několik lomů v blízkosti pomníků. Jak staří stavitelé transportovali masivní kamenné bloky z lomu na místo stavby zůstává hádankou.

Kdo byli tito lidé starověku, je také tajemstvím. Někteří archeologové věří, že je to lid Sererů, kteří jsou staviteli obrovských staveb. Tato teorie vyplývá ze skutečnosti, že Sererové stále používají hrobky, které byly nalezeny ve Wanaru.

Sererové

Sererové jsou třetí největší etnickou skupinou v Senegalu a tvoří 15% senegalského obyvatelstva. V blízkosti památek byly nalezeny mohyly s lidskými pozůstatky, keramika a další objekty. Není ale jasné, zda a jak se tyto hroby týkají kamenných kruhů.

Některé teorie naznačují, že stavitelé struktur byli zemědělci, protože většina kruhů leží blízko řek, ale odborníci objevili oštěpy v některých hrobkách, což naznačuje, že byli také lovci.

Většina odborníků se shoduje, že není přesně známo, zda hroby byly již před kruhy, zda pocházejí ze stejné doby nebo jestli byly postaveny později. Podle místních legend byly postaveny kruhy kolem hrobů králů starověkého království Ghany.

Největší monolit

Největší monolit se nachází ve městě Wassu v Gambii, má výšku 2,59 metrů a je součástí kruhu, který obsahuje deset dalších kamenů.

Nicméně oblast s největším počtem kruhů je Sine Ngayene v Senegalu se 52 kruhy, z nichž jeden má dvojité kamenné kruhy a celkem 1102 kamenů.

Nové závěry

Archeologické vykopávky prováděné v roce 2002 dospěly k závěru, že některé hroby jsou jasně starší než megality.

Navzdory všem hádankám, které obklopují tyto megalitické struktury, víme jistě: oblast je domovem největšího nashromáždění megalitických komplexů na světě, neboť v žádné jiné části světa jsme nenalezli tolik megalitů.

Podobné články

Napsat komentář