Kód pyramid: poselství našich předků

16170x 01. 09. 2013 1 čtenář
Aktualizováno: 28.03.2016, 00:35

Pás klidu

Klasická egyptologie učí, že pyramidy byly postaveny kolem roku 2500 před Kristem. Autorka pětidílného cyklu Pyramidy? (v originále Pyramid Code), ale tvrdí, že existují důkazy, že pyramidy jsou ještě starší. Umí už věda vysvětlit, za jakým účelem pyramidy byly postaveny? Proč toho o Egypťanech víme tak málo? Jejich technická vyspělost byla prý podle klasické egyptologie na nízké úrovni, ale na chrámovních zdech pyramid jsou vyobrazeni lidí, kteří provádějí přesné výpočty.

 

 

Vyspělá technika

Jsme zvyklí na technické vymoženosti novověku. Proto jsme jen stěží ochotni připustit, že starověké národy možná disponovaly vlastní vyspělou technikou. Proč nám technické objevy starověku zůstávají skryté? Je to snad tím, že se díváme jinam, než bychom měli? Co když lidí ve starověku měli vlastní energetickou soustavu úplně jinou, než je naše? Pohled na architektonická díla starověkého Egypta v nás vyvolává úžas. Dokud si budeme myslet, že lidé ve starověku neuměli používat vyspělou techniku, tak ji ani nebudeme hledat, a přitom důkazy o tom přímo bijí do očí. Megalitická naleziště na celém světě mají určité společné rysy; jejich stavitelé znali něco, co my neznáme, neovládáme a nechápeme.

 

Posvátná kosmologie

Pyramidy jsou přírodní rezervoáry zemské energie a vyspělé kondenzátory navržené pro napojení se silami magnetického pole planety. Je vůbec možné, aby vypouštěly a vystřelovaly čistou energii do cestujícího kosmického oblaku, obklopujícího sluneční soustavu? Jedno víme o starých Egypťanech jistě: pozorovali hvězdu Sirius. Všechno, co vychází ze starověkého světa, může mít duchovní a metafyzickou základnu. Lidé ve starověku, zejména starověcí Egypťané, ale možná i další starověké civilizace, chápali sebe, lidstvo, nás, jako něco těsně provázaného s širším prostředím, s vesmírem, jako součást většího celku. Stavěli pomníky podle hvězd, ale proč? Má to, v co věřili, platnost i dnes?

 

Člověk obdařený duchovní silou

Krása dokonalost egyptského umění nás nepřestává uchvacovat. Jak osvětluje symbolika egyptského umění jejich kulturní hodnoty? Jaká starobylá tajemství leží stále ještě ukryta v zaprášených bednách ve sklepích Egyptského muzea v Káhiře? Je pro nás těžké chápat starověké Egypťany, protože je poznáváme skrze paradigma patriarchální struktury a díváme se na ně optikou vlastní kultury. Byla světová kultura vždy ovládána muži a patriarchální? Matriarchát není opakem patriarchátu, kde vládnou ženy a ovládají muže. Je založen na rovnováze mezi mužstvím a ženstvím a souladem s přírodou. Příkladem toho je starověký Egypt, který byl ve starém jazyce označován jako Země Kemet.

 

Nová chronologie

Je nám vštěpováno, že staroegyptská civilizace zažila svůj Zlatý věk v období dvou až tří tisíc let před Kristem. Při představě, jak se tato velkolepá kultura rodí z malých osad v biblické době, se nás bezděky zmocní pochybnosti, zda je naše časová osa správná. Součástí všech světových kultur jsou báje vyprávějící o vysokých rovinách vědomí, vyspělé vědě, umění a architektuře kdysi v pradávných dobách. Jak lze sladit tento rozpor?

Jsme uvězněni ve vlastním pojetí času, ale řada kultur má pro čas diametrálně odlišné měřítko. Podle vědeckých poznatků jsou nejstarší lidské ostatky staré asi dva a půl milionu let. Dnes se lidstvo i bez astrologů ocitá na křižovatce. Jsme připraveni vykročit do nové budoucnosti? Podařilo se nám konečně vyřešit tajemství pyramid?

 

Texty podle ČT, videa na YT. Domovská stránka projektu: Pyramid Code.

Podobné články

Napsat komentář