Komise pro Veřejné slyšení vyzývá OSN k celosvětové konferenci o mimozemšťanech

6501x 11. 05. 2013 1 čtenář

Bývalí členové Kongresu USA vydali společnou zprávu z Veřejného slyšení o odhalení (Citizen Hearing on Disclosure). Slyšení se konalo ve Washington, DC v Národním tiskovém klubu (National Press Club). Zpráva vyzívá Nadaci pro veřejné slyšení (Citizen Hearing Foundation), aby předal usnesení Valnému shromáždění OSN a to vyzval k uspořádání celosvětové konference o přezkoumání důkazů o možné mimozemské přítomnosti ovlivňující lidskou rasu.

Veřejné slyšení o odhalení dne 3. května 2013 završilo svoji práci na zpřístupnění důkazů o možné mimozemské přítomnosti a vlivu na lidstvo. Toto slyšení se konalo Národním tiskovém klubu (National Press Club) ve Washington, DC. Po dobu 5 dnů 40 vojenských, vědeckých a vládních svědků z 10 zemí světa vypovídalo před pěti bývalými členy US domu reprezentantů a jedním bývalým členem senátu US. Členy komise Veřejného slyšení o odhalení byli: senátor Mike Gravel; Mike Gravel; kongresmanky Lynn Woolsey, Carolyn Kilpatrick a Darlene Hooley a kongresmani Roscoe Bartlett and Merrill Cook.

Před završením celého slyšení, komise společně se svědky zastupující mnohé národy, sepsali společné prohlášení pro Valné shromáždění OSN s názvem Zpráva z veřejného slyšení o odhalení ve Washingtonu (Již v češtině.)

Podstatou této iniciativy je OSN sponzorovaná Světová konference, která bude zkoumat důkazy o případném současném i minulém vlivu mimozemské inteligence na pozemskou.

Zpráva uvádí: „… vzhledem k velkému množství věrohodných svědků, kteří předložili ohromující vědecké důkazy dokumentující současnou přítomnost neznámých a nevysvětlených létajících objektů, u kterých mnozí věří, že jsou známkou mimozemského života…“ a „… vzhledem k enormnímu vlivu v celosvětovém měřítku, pokud tato plavidla jsou skutečně mimozemského původu, pak tento problém je záležitostí Valného shromáždění Organizace spojených národů (OSN).“.

Zpráva žádá Nadaci pro veřejné slyšení, aby: „…využila své kanceláře pro koordinaci zainteresovaných stran a navýšila finanční prostředky za účelem vyvolání celosvětové kampaně, jejímž záměrem je přesvědčit jeden nebo více národů k tomu, aby navrhli rezoluci na Valném shromáždění vyvolat OSN sponzorovanou světovou konferenci zabývající se možnými důkazy o mimozemské přítomnosti ovlivňující tuto planetu.“.

Zpráva z Washingtonu byla podepsána čtyřmi členy Komise pro veřejné slyšení: kongresmanky Kilpatrick and Hooley, senátor Gravel a kongresman Cook.

Dva ze členů komise (konresmanka Woolsey a kongresman Bartlett) nemohli zprávu podepsat, protože jsou bývalými členy kongresu jen krátce. Jsou vázáni pravidly pracovní smlouvy, která jim to zakazuje.

Nadace pro veřejné slyšení podle 501(c)3 jako nezisková organizace, byla založena s cílem informovat veřejnost, media a politické představitele o kontroverzních otázkách, kterým se nedostává patřičná vážnost v tradičních veřejných institucích. Nadace bude usilovat o realizaci Zprávy. Hlavním záměrem je iniciovat skrze OSN celosvětovou konferenci.“.

Paradigm Research Group
4938 Hampden Lane, #161, Bethesda, MD 20814
PRG(at)paradigmresearchgroup(dot)org 202-215-8344
www.paradigmresearchgroup.org

Zdroj: PRWeb.com

 

 

Podobné články

Napsat komentář