Konec lunárního měsíce - pojďme udělat rituál

9604x 05. 04. 2019 1 čtenář

Je čas kdy můžeme jasně a čistě požehnat uzavření minulosti a vstoupit do stavu dokonalosti. S radostí vám předkládám rituál a zvu vás, abyste se se mnou propojíli ve společném záměru a žili v radostné, milující, krásné realitě ve stavu absolutního spojení všech energetických center, ve stavu jednoty s posvatnou svatýni svého Srdce, se svou Duší, se svým Duchem, ve stavu naladění se na přírodní rytmy, Galaktické rytmy, rytmy Vesmíru, ve stavu nové světové reality.

Novoluní dnes (5.4.2019) bude v 10:50. Pojďme tedy udělat společně tento rituál k očištění.

Tato zpráva je integrována mnoha a mnoha setkání s mistry, s miloványmi, s těmi lidmi, kteře mě inspirují, integrovana v mých zkušenostech, v kristálu mé Duše a jsem velmi ráda, že se o ní mohu podělit. Jsme světlem, láskou a radostí!

Je velmi důležité ukončit všechny emoční vztahy s minulostí. V čistotě a jasnosti. Požehnejme si k uzavření všech nedokončených karmických procesů, ve kterých zůstává naše pozornost a přítomnost, kterou potřebujeme Tady a Teď.

Rituál

Je to rituál dokončení, rituál vstupu do stavu dokonalosti. K tomu budeme muset vytvořit ohnivy kruh a sednout do jeho středu. Je dobré, když to bude 12 svíček podle počtu 12 hlavních světelných paprsků a 12 hlavních DNA kodů. Posaďtme se do středu kruhu, vstupme do stavu naslouchání, stavu absolutní citlivosti, meditace a promitejme svou minulosti, jasně, čistě, připravení vidět vše, co ještě bolí.

Krystalizovat vědomí je velmi důležité. Mít záměr přijmout do života vše, co je v souladu s krásou a čistotou naší Duše, vstoupit do stavu absolutní víry v posvátnost naší Duše, že naše Duše je ve stavu radosti, ve stavu nadšení, ve stavu inspirace a nic nemůže překazit naše setkání v milující Přítomností, v tomto okamžiku, v souladu s Duchem, Duší a Tělem.

Uprostřed ohnivého kruhu provedeme ladění-modlitbu:

Pozvěme do tohoto kruhu strážné anděle, nanebevzatí Mistřy, vaše Mistřy, osvícené bytosti všech dob, světů a dimenzí, váš Rod, vaše milované, všechny Živly. Otevřme se do všech směrů. A z tohoto stavu Centra, pronesme modlitbu:

Posvátným Galaktickým paprskem, Světla, Víry, Lásky, Spravedlnosti, uznávám nedotknutelnost své Duše. Přijímám přes (jmeno osoby) pouze to, co je v souladu s čistotou a krásou mé Duše, uzavírám cesty ke své Duši skrze (jmeno osoby) všemu, co není v souladu s čistotou a krásou mé Duše, mými činy, pocity, slovy jsem v souladu se Stvořitelem, žijícím ve mně, v posvátné svatyni mého Srdce, spojující mne s Jednotou. Moje činy jsou skutečné ve všech světech, časech a rozměrech, tady a teď a pro všechny bytosti, které v nich žijí. Ve jménu míru, lásky a světla. Amen

„Uzavírám cesty ke své Duši všemu, co není v souladu s čistotou a krásou skrze Tebe“ – znamená – pomáhám Ti vstoupit do stavu čistoty Tvého kristálu.

Tato modlitba bude vyslovena tolikrát, kolikrát během promitání minulosti narazíme na napětí uvnitř sebe, což znamená, že uzdravíme svůj postoj k naší minulosti, krystalizujeme své vědomí. A dovolime uzdravit svůj postoj nejen k těmto událostem, ale i k lidem, s nimiž jsme dosud spojení karmickymi uzly. A v tomto stavu jasnosti a čistoty, když je vědomí krystalizováno, jsme připraveni vstoupit do nového lunárního měsíce.

Zapojme každou buňku svého těla

Je velmi důležité, abychom se modlili každou buňkou svého těla, v každém projevu svého pocitu, v každé myšlence a v každém svém záměru přijímáli to, co nám umožňuje integrovat světlo do sebe, do své bytosti, dovoluje nám stát se světlem. Pro dobro všech bytostí. Pro požehnání míru, lásky a radosti, tady a teď v tomto těle, v této době, v tomto prostoru.

A když Měsíc začne růst, požehnejme si novým záměrem. Záměr to je vytvoření emočního obrazu. Důležité je říci nahlas:

Já jsem. Jsem milující, zdravý, vzkvétající, inspirujíci a inspirovaný životem, krásou tohoto života, radosti. Já jsem … (doplňte).

Když mluvíme, odpovídejme všemi smysly, tvořme obrazy ve své mysli, žijme tuto realitu, když mluvíme. Slovo je Bůh, slovo kóduje naši DNA, slovo je okamžitě vnímáno světem jako naše odhodlání realizovat vytvoření nového prostoru. A být v této realitě, žít tuto realitu, žít světlo v sobě!

Podobné články

Napsat komentář