Lacerta – plazí bytost, žijící v podzemním světě - 5. díl

16305x 25. 07. 2016 1 čtenář

   Potvrzuji, že následující text je absolutní pravda a není to žádná fikce. Jedná se o výňatky z přepisu rozhovoru, který jsem dělal s plazí bytostí, v prosinci 1999.

   Tato bytost byla v kontaktu s mým přítelem (jehož jméno uvádím v textu pouze zkratkou E.F.), po dobu několika měsíců. Dovolte mi, abych prohlásil, že jsem byl po celý život skeptik, o UFO, mimozemšťanech a jiných podivných věcech,  jsem si myslel, že mi E. F. říká jen své sny nebo fiktivní příběhy, když se mnou mluvil o jeho prvních kontaktech s nehumanoidní bytostí „Lacerta“.

   Byl jsem stále skeptik, i když jsem ji potkal. Bylo to bylo 16. prosince loňského roku. Setkali jsme se v malé, teplé místnosti, v domě mého dávného přítele, v blízkosti jednoho města na jihu Švédska. Navzdory předsudkům jsem ji viděl na vlastní oči a poznal, že to není člověk. Řekla a ukázala mi tolik neuvěřitelných věcí v průběhu tohoto setkání, že nemohu dále popírat skutečnost a pravdivost jejích slov. Není to další ze špatných dokumentů o UFO, a mimozemšťanech, které tvrdí, že říkají pravdu, ale ve skutečnosti jsou jen fikcí. Jsem přesvědčen, že tento zápis obsahuje jedinečnou pravdu, a proto byste si ho měli přečíst.  Pokud vás zaujme, zašlete ho všem svým přátelům, prostřednictvím e-mailu nebo si zápis zkopírujte.

   Potvrzuji také, že různé „nadpřirozené“ schopnosti jejího druhu, jako je telepatie a telekineze, byly prokázány v průběhu 3 hodin a 6 minut jednání a jsem si naprosto jistý, že tyto schopnosti nebyly žádné triky. Následující text je samozřejmě pro někoho obtížné pochopit a uvěřit mu, když to osobně nezažil, ale byl jsem opravdu v kontaktu s její myslí a jsem si teď úplně jistý, že všechno, co řekla během našeho rozhovoru je absolutní pravda o našem světě. Nemohu od vás očekávat, že uvěříte, když vidíte, že moje prostá slova podávám bez důkazů, ale já vám  nemohu dát žádné důkazy.

  Přečtěte si přepis rozhovoru a přemýšlejte o něm, možná najdete v těchto slovech pravdu.

Ole K.

 

Otázky a odpovědi:

 Otázka: Co řeknete o své tělesné teplotě? Řekla jste, že ráda ležíte na slunci. Jaký vliv to má na váš organizmus?

    Odpověď: My nejsme savci a u plazů závisí tělesná teplota na teplotě našeho okolí. Pokud se dotkneš mé ruky, budeš mít možná pocit, že je chladnější než tvoje, protože naše normální tělesná teplota se pohybuje kolem 30 až 33 stupňů Celsia. Pokud budeme sedět na slunci (zejména nazí a otočeni ke Slunci, s naší řadou destiček na zádech), naše tělesná teplota může stoupnout o 8 – 9 stupňů, během několika minut. Tento nárůst způsobuje produkci mnoha enzymů a hormonů v našem těle, naše srdce, mozek a každý orgán se stává aktivním a cítíme se velmi, velmi dobře. Vy lidé si to na slunci také užíváte, ale pro nás je to největší potěšení, jaké si dokážete představit (asi jako vaše sexuální vzrušení). Také si vychutnáváme koupání ve velmi teplé vodě nebo jiných tekutinách, abychom zvýšili naši tělesnou teplotu. Pokud jsme několik hodin ve stínu, naše teplota opět klesá na 30 až 33 stupňů. To nám sice nemůže způsobit žádnou škodu, ale cítíme se mnohem lépe na slunci. Máme v podzemí umělá solária, ale není to totéž, jako na skutečném slunci.

Otázka: Co jíte?

Odpověď: Obecně řečeno, různé potraviny jako vy: maso, ovoce, zeleninu, zvláštní druhy hub (z podzemních farem) a další věci. Můžeme také jíst a strávit některé látky, které jsou pro vás jedovaté. Hlavní rozdíl mezi vámi a námi je, že musíme jíst maso, protože naše tělo potřebuje proteiny. Nemůžeme se stravovat zcela jako vegetariáni, jako váš druhu, protože naše trávení by přestalo fungovat a my bychom bez masa zemřeli po několika týdnech nebo možná měsících. Mnozí z nás jedí syrové maso a další věci, které by byly pro vás odporné. Osobně dávám přednost vařenému masu a ovoci z povrchu Země, jako jsou jablka a pomeranče.

 Otázka: Můžeš mi říci něco o historii a vývoji vašeho druhu? Jak starý je váš druh? Vyvinuli jste se z primitivních plazů, jako se lidstvo vyvinulo z opic?

(Pozn. překl. – Je vidět, že autor dosud věří Darwinově teorii.).

Odpověď: Ó, to je velmi dlouhý a složitý příběh a bude znít pro tebe jistě neuvěřitelně, ale je to pravda. Pokusím se to v krátkosti vysvětlit. Asi před 65 milióny let, mnoho našich předků, současníků dinosaurů, zemřelo při velké globální katastrofě. Důvodem tohoto zániku nebyla přírodní katastrofa při dopadu asteroidu, jak si myslí vaši vědci, ale válka mezi dvěma nepřátelskými mimozemskými skupinami, která se odehrávala hlavně na oběžné dráze a vysoko v atmosféře naší planety. Podle našich omezených znalostí o počátcích této globální války, to byla první válka mimozemšťanů na planetě Zemi, ale rozhodně nebyla poslední (a budoucí válka se blíží, zatímco tzv. „studené války“, jak jim říkáte, mezi mimozemskými skupinami probíhají na vaší planetě stále, během posledních 73 let).

Protivníci v této 65 milionů let staré válce, byly dvě vyspělé rasy mimozemšťanů, jejichž jména jsou opět nevyslovitelná pro váš jazyk. Mohu říct, že tě budou bolet uši, když ti řeknu ta jména v jejich originálním znění. Jedna rasa byla humanoidní jako váš druh, (ale mnohem starší) a pocházela z tohoto vesmíru, ze solárního systému hvězdy v souhvězdí, kterému říkáte na hvězdných mapách „Procyon“. O druhých toho tolik nevíme, byla plazího původu, ale nemají nic společného s našim vlastním druhem, protože my jsme se vyvinuli z místních ještěrů, bez vnějšího vlivu, kromě úspěšné vlastní manipulace s našimi geny. (Více o tom později.)

Tato vyspělá plazí rasa nepocházela z tohoto vesmíru, ale z jiné bubliny multiverza. Možná byste to nazvali jinou dimenzí. Vaši vědci skutečně nepochopili pravou podstatu vesmíru, protože vaše nelogická mysl není schopna pochopit nejjednodušší věci a spoléhá se na pochybnou matematiku a čísla. To je součástí genetického naprogramování vašeho druhu, o kterém budu mluvit později. Dovol mi říci, že jste téměř stejně daleko od pochopení vesmíru, jako jste byli před 500 lety.

Pro pochopení používaných termínů bude třeba porozumět tomu, že cizí druhy nepřišli z tohoto vesmíru, ale z jiné „bubliny“ v pěně multiversa. Ta by se snad dala nazvat další dimenzí, ale to není to správné slovo, jak to popsat. (Mimochodem, termín „dimenze“ je při tom obecně špatně používán, jak ho vy chápete.)

Je skutečností, kterou byste si měli uvědomit, že pokročilé druhy jsou schopné procházet mezi bublinami vesmírů, za pomocí – jak byste to nazvali – kvantové technologie a to někdy zvláštními způsoby, pouze za použití své mysli. (Můj vlastní druh má také vyvinutější mentální schopnosti, v porovnání s vaším druhem, ale nejsme schopni překročit hranici mezi bublinami vesmírů bez pomoci techniky, ale jiné druhy, existující na této planetě, jsou toho schopny a vám to připadá, jako mávnutí kouzelného proutku, protože tak to nazvali vaši předkové.)

Zpět k naší vlastní historii: první rasa (humanoidů) dosáhla Země asi 150 let před reptiliány a vytvořili několik kolonií na bývalých kontinentech. Byla tam velká kolonie na kontinentě, který dnes nazýváte „Antarktida“ a další na kontinentu, kterému dnes říkáte „Asie“. Tito lidé žili na planetě bez problémů, společně s živočichy, které nazýváte dinosaury. Když dorazily pokročilé plazí druhy do tohoto systému, kolonizátoři z Procyonu, snažili se s humanoidy komunikovat, ale nebyli úspěšní a během několika měsíců začala globální válka. Musíš pochopit, že obě rasy se zajímaly o tuto mladou planetu, ne pro její přírodu a nevyvinuté živočišné druhy, ale jen z jednoho důvodu – pro nerostné suroviny, zejména měď.

Abys pochopil tento důvod, musíš vědět, že měď je velmi důležitý materiál pro některé pokročilé rasy i dnes, protože je společně s některými nestabilními prvky schopna produkovat nové stabilní prvky, pokud působíte silným elektromagnetickým polem v přesném úhlu k silné jaderné interakci, abyste vytvořili výsledné pole smíšením vibrací těchto polí. Potom nastane fúze mědi s dalšími prvky v takovémto magneticko-radiačním poli, což může vytvořit silové pole zvláštního charakteru, které je velmi užitečné pro různé technologické účely. Obě rasy chtěly získat na planetě Zemi měď, a z tohoto důvodu vybojovaly ve vesmíru, na oběžné dráze, nepříliš dlouhou válku.

Humanoidní druh se zdál být v průběhu války zpočátku úspěšný, ale v poslední bitvě se reptiliáni rozhodli použít mocnou experimentální zbraň – zvláštní druh fúzní bomby, která měla zničit všechny formy života na planetě, ale nemělo to být na úkor cenných surovin, zejména mědi. Bomba byla odpálena z vesmíru a vybuchla na místě vaší planety, kterému dnes říkáte „Střední Amerika“. Vzhledem k tomu, že vybuchla v oceánu, vyprodukovala nepředvídatelné fúze s vodíkem z vody, takže účinek byl mnohem silnější, než reptiliáni očekávali. Smrtící radiace, vznik radioaktivního kyslíku, spad různých částic a nukleární zima po téměř 200 let, byly výsledkem toho výbuchu. Většina humanoidů byla zabita a reptiliáni ztratili na několika let svůj zájem o tuto planetu, pro nás z neznámých důvodů – možná kvůli záření. Planeta Země byla znovu opuštěna a zvířata na povrchu vymřela.

Mimochodem, jedním z následků použití fúzní bomby bylo zničení některých prvků a vznik jiných prvků, vytvořených v procesu fúze a jedním z těchto prvků bylo Iridium. Dnes vaši vědci pokládají koncentraci Iridia v půdě za důkaz dopadu asteroidu, který zabil dinosaury. To není pravda, ale jak byste to jinak mohli vědět, že?

Většina dinosaurů zemřela. Všichni ne při výbuchu, ale pro špatné podmínky, které nastaly po válce, zejména to byla jaderná zima a změny podnebí. Téměř všichni dinosauři a reptiliáni vymřeli během příštích 20 let. Někteří z nich, zvláště ti žijící v oceánech, však byli schopni přežít dalších 200 až 300 roků i v tomto změněném světě, ale i tyto druhy vymřely proto, že se změnilo klima. Nukleární zima skončila po 200 letech, ale podnebí na Zemi zůstalo chladnější, než bylo předtím. I přes toto kataklyzma, některé druhy byly schopné přežít, například ryby (podobné současným žralokům), ptáci, malí savci (údajně vaši předkové), různí plazi, jako jsou krokodýli … a přežil také zvláštní druh malých, ale vyvinutých dinosaurů, který se vyvíjel společně s posledními velkými druhy plazů, například tím, který nazýváte tyranosaurus.

Tito noví plazi chodili po dvou nohách a vyhlíželi, pro vaši představu, jako Iguanodon (ten vznikl ze stejného druhu), ale byli menší (asi 1,50 m vysocí), s některými humanoidními rysy, změněnou kostní strukturou, měli větší lebku a mozek, ruku s palcem, která byla schopna uchopit předměty, odlišný metabolismus a trávení, kvalitní oči umístěné uprostřed na hlavě, jako vaše oči a to nejdůležitější … měli novou, lepší mozkovou strukturu. To byl náš přímý předek.

Existuje teorie, že záření bomby se podílelo na mutaci organismu tohoto nového druhu, ale to není prokázáno. Nicméně, tento malý dinosaurus s lidskými znaky se vyvinul v průběhu následujících 30 milionů let (jak jsem již dříve řekla, některé druhy potřebují obecně více času k vývoji, než si myslíte, pokud tento vývoj není uměle vyvolán, jako tomu bylo ve vašem případě) ze zvířete na víceméně samostatně myslící bytost. Tyto bytosti byly dosti vyvinuté na to, aby se v příštích miliónech let staly inteligentní, protože se naučili měnit své chování.

Žili v jeskyních, místo ve studené vodě, naučily se používat kameny a větve jako první nástroje a používat oheň, jako prostředek na zahřátí zejména jejich krve, což bylo velmi důležité pro přežití našeho druhu. Během dalších 20 milionů let, se tento druh rozdělil přirozeným výběrem do 27 poddruhů, (bohužel, bývalé plazí druhy byly náchylné víceméně nelogicky k dělení  do poddruhů, během procesu vývoje. Zde je jasně vidět, že v dřívějších dobách existoval zbytečné vysoký počet druhů dinosaurů) a bylo mnoho bojů mezi těmito poddruhy, většinou o nadvládu.

Příroda k nám nebyla velmi přátelská, pokud víme, tak z 27 poddruhů jich 24 zaniklo v nesmyslných bojích a během evoluce, protože jejich organismus a rozum nebyly vyvinuté natolik, aby přežily a (jako hlavní důvod) nebyly schopné měnit teplotu své krve správným způsobem, pokud docházelo ke změnám klimatu. 50 milionů let po vyhynutí dinosaurů, zůstaly na této planetě pouze tři, nyní také technologicky pokročilé plazí druhy, spolu se všemi ostatními nižšími živočichy.

Prostřednictvím přirozeného i umělého křížení, byly tyto tři druhy sjednoceny do jednoho plazího druhu a po objevu genetické manipulace, jsme byli schopni eliminovat nevhodné geny v naší genetické struktuře, způsobující náchylnost k opětovnému dělení druhu. Podle naší historie a víry, to byl okamžik, kdy naše konečná plazí rasa, jak mě vidíš dnes, spatřila díky genetickému inženýrství světlo světa. To bylo asi před 10 miliony roků a náš vývoj se v tomto bodě téměř zastavil.

(Vlastně zůstaly nějaké drobné změny v našem vzhledu, směrem k větším humanoidům a savcům, ale už jsme se opět nerozdělili do poddruhů.) Jak vidíš, my jsme velmi stará rasa, ve srovnání s vaším druhem, který kdysi poskakoval jako malé opice v korunách stromů, když my jsme již vymysleli techniku kolonizace dalších planet tohoto systému a postavili na této planetě velká města (která během věků zmizela beze stopy) a manipulovali se svými vlastními geny, zatímco ty vaše byly stále zvířecí.

Před 10 miliony let malé opice začaly růst a sestoupily ze stromů na zem, opět z důvodu změny klimatu, zejména na africkém kontinentu. Ale vyvíjely se velmi pomalu, jak to je normální u savců a pokud by se ve vašem druhu nic mimořádného nestalo, nemohli bychom tady sedět a diskutovat ve vašem vlastním pohodlném moderním domě, ale museli byste se schovávat v jeskyních, oblečeni v kožešinách, a snažili se odhalit tajemství ohně nebo byste možná seděli v jedné z našich zoologických zahrad.

Ale věci se vyvíjely rozdílně a vy jste teď „vrcholem stvoření“, můžete sedět v moderním domě a my se musíme schovávat a žít pod zemí, v odlehlých oblastech planety. Asi před 1,5 milionem let, další mimozemské druhy dorazily na Zemi. Kdysi tak překvapily první druhy, před více než 60 miliony let. Bylo by pro vás překvapující, kdybyste věděli, kolik různých mimozemských druhů je tady dnes.

Zájem těchto humanoidních druhů, kterým dnes říkáte „Illojim“ (Elohim), nebyl o suroviny a měď, ale k našemu údivu se ujali lidoopů – nevyvinuté rasy humanoidů. Přes naši přítomnost na této planetě se cizinci rozhodli pomoci opicím v rychlejším vývoji, aby mohly v budoucnu sloužit jako jakási rasa otroků a vojáků v nadcházejících válkách. Osud tvého druhu nebyl opravdu pro nás důležitý, ale my jsme neměli rádi přítomnost „Illojim“ na naší planetě a jim se zase nelíbila naše přítomnost v jejich nové „galaktické zoo“, a tak vaše šestá a sedmá modifikace stvoření byla důvodem pro válku mezi námi a jimi. Můžete si přečíst něco o této válce například v knize nazvané „Bible“, ve velmi zvláštním popisu. Celá pravda je však velmi dlouhý a složitý příběh.

 

Lacerta – díl 4. 

Lacerta: plazí bytost, žijící v podzemním světě

Další díly ze seriálu

Napsat komentář