Lacerta – plazí bytost, žijící v podzemním světě – 7. díl

711315x 08. 08. 2016 1 čtenář

   Potvrzuji, že následující text je absolutní pravda a není to žádná fikce. Jedná se o výňatky z přepisu rozhovoru, který jsem dělal s plazí bytostí, v prosinci 1999.

   Tato bytost byla v kontaktu s mým přítelem (jehož jméno uvádím v textu pouze zkratkou E.F.), po dobu několika měsíců. Dovolte mi, abych prohlásil, že jsem byl po celý život skeptik, o UFO, mimozemšťanech a jiných podivných věcech,  jsem si myslel, že mi E. F. říká jen své sny nebo fiktivní příběhy, když se mnou mluvil o jeho prvních kontaktech s nehumanoidní bytostí „Lacerta“.

   Byl jsem stále skeptik, i když jsem ji potkal. Bylo to bylo 16. prosince loňského roku. Setkali jsme se v malé, teplé místnosti, v domě mého dávného přítele, v blízkosti jednoho města na jihu Švédska. Navzdory předsudkům jsem ji viděl na vlastní oči a poznal, že to není člověk. Řekla a ukázala mi tolik neuvěřitelných věcí v průběhu tohoto setkání, že nemohu dále popírat skutečnost a pravdivost jejích slov. Není to další ze špatných dokumentů o UFO, a mimozemšťanech, které tvrdí, že říkají pravdu, ale ve skutečnosti jsou jen fikcí. Jsem přesvědčen, že tento zápis obsahuje jedinečnou pravdu, a proto byste si ho měli přečíst.  Pokud vás zaujme, zašlete ho všem svým přátelům, prostřednictvím e-mailu nebo si zápis zkopírujte.

   Potvrzuji také, že různé „nadpřirozené“ schopnosti jejího druhu, jako je telepatie a telekineze, byly prokázány v průběhu 3 hodin a 6 minut jednání a jsem si naprosto jistý, že tyto schopnosti nebyly žádné triky. Následující text je samozřejmě pro někoho obtížné pochopit a uvěřit mu, když to osobně nezažil, ale byl jsem opravdu v kontaktu s její myslí a jsem si teď úplně jistý, že všechno, co řekla během našeho rozhovoru je absolutní pravda o našem světě. Nemohu od vás očekávat, že uvěříte, když vidíte, že moje prostá slova podávám bez důkazů, ale já vám  nemohu dát žádné důkazy.

  Přečtěte si přepis rozhovoru a přemýšlejte o něm, možná najdete v těchto slovech pravdu.

Ole K.

 

Otázky a odpovědi:

 Otázka: Zmínila jste dříve, že používáte jméno „Lacerta“ když jste mezi lidmi, a že jste ráda na skutečném slunci na povrchu Země. Ale jak můžete být mezi lidmi? Nevypadáte jako my, takže každý uvidí, že patříte k jinému druhu. Proč vás nikdo neviděl a nepopsal bytost, jako jste vy, pokud váš druh žije již od našeho „stvoření“ spolu s námi na stejné planetě. Můžete mi to nějak vysvětlit?

    Odpověď: Za prvé, můj druh byl samozřejmě mnohokrát viděn, popsán a uctíván, ve vaší dávné minulosti, například ve vašich náboženských spisech, jako je vaše křesťanská Bible. Můžeš najít popisy a dokonce i naše jednoduché kresby v jižní části amerického kontinentu, v různých chrámech. Takzvaní mudrcové z Indie a z asijských hor také popsali mnohokrát náš druh ve svých spisech, spolu s dalšími šamany z afrického kontinentu. Myslím si, že my jsme nejčastěji zmiňovaný nehumanoidní druh ve vaší historii (snad vedle „Illojim – Elohim“). Pokud mi nevěříš, podívej se na vaši historii a uvidíš, že mám pravdu. Vaši „velcí“ vědci nazývají víru v nás pověrami a náboženstvím a dnešní inteligentní lidé zapomněli na naši dávnou přítomnost na povrchu.

Navíc, náš druh je vidět někdy i dnes lidskými svědky v naší původní podobě, na zemi nebo v blízkosti našich povrchových vstupů a tunelových systémů, ale naštěstí vy a vaše média nevezmou zprávy o takových šílenostech jako skutečnost. To je pro nás dobré, a to je důvod, proč jsem zde, aby lidé viděli, jací skutečně jsme. Někteří z mých druhů, jsou také v přímém kontaktu s vašimi vědci a politiky na povrchu, ale je to přísně tajné, jak bys to nazval, a nikdo z veřejnosti o tom nic neví. (Záležitosti těchto setkání se obecně týkají nadcházející války s mimozemšťany a naší pomoci v této válce.)

Ale je tu také jiné vysvětlení, proč jsme schopni chodit mezi vámi a proč nejste schopni  nás rozpoznat: jsou to mimikry. Může to opět znít neuvěřitelně a dokonce je to pro vás šokující, ale když jsi se zeptal, tak ti to vysvětlím. Říkala jsem, že máme rozvinutější mentální schopnosti, než váš druh a jsme „vyspělejší“. Myslím, že jsme schopni používat telepatii a telekinezi od svého narození, ve skutečnosti, matka a novorozené dítě komunikují telepaticky již během prvních měsíců těhotenství bez speciálního tréninku, jaký budete potřebovat vy k aktivaci těchto spících části mozku. Struktura našeho mozku je trochu jiná, než vašeho a naše hypofýza je větší a aktivnější než vaše, zvláště když jsme na slunečním světle. Naše mentální schopnosti jsou velmi silné v porovnání s vámi, ale slabé v porovnání s některými jinými mimozemskými druhy na této planetě, kteří dokáží manipulovat i s vesmírnými bublinami. Nikdy jsem v tom nebyla moc dobrá, že myslí tvoříme věci, ale my všichni máme tyto základní schopnosti a lze je použít například pro naši ochranu nebo dokonce k útoku.

Když jsme na povrchu a setkáváme se s lidmi (i velkou skupinou, v tom není žádný rozdíl, neboť všechny vaše mysli jsou jako jedna), jsme schopni se kontaktovat s vaší myslí a přimět vás telepatickým příkazem, vidět nás jako jednoho z vašeho druhu a slabá lidská mysl přijme tento příkaz, abyste nás viděli i přes náš plazí vzhled, jako normální lidi.

Udělala jsem to mnohokrát a vy, slabí lidé, mě vesměs vidíte jako atraktivní brunetku, protože jsem si vytvořila tyto speciální „mimikry“, jako obraz v mé mysli před mnoha lety a mohu ho zcela bez problémů vyvolat ve vaší mysli. Potřebovala jsem zpočátku nějaký čas, než jsem se správně naučila používat mimikry, ale pak už to fungovalo téměř automaticky a já se dokonce pohybovala ve skupině lidí a nikdo nepoznal, kdo jsem.

K dispozici je jednoduchý přepínač, vidět nás, jací opravdu jsme nebo jak chceme, abyste nás viděli ve vašem vědomí, který nám byl dán „Illojim“, když vytvořili váš druh a my můžeme použít tento přepínač, abychom vás přesvědčili, že vidíte jen lidi, když se na nás díváte. (Ostatní mimozemšťané používají tento přepínač také.) Je to jednodušší, než si myslíte. Když se setká váš druh a mimozemšťané, kteří se vám zdají, že vypadají přesně jako vy, tak tito zřejmě využili tento přepínač a některá setkání s mimozemšťany, vypadajícími jako lidé, mohou být také vysvětlena setkáním s mým druhem. Když jsem se setkala s E. F. poprvé, viděl mě jako normální lidskou ženu a vzpomínám si, že byl velmi vystrašený a šokovaný, když jsem mu odhalila svůj skutečný vzhled.

Otázka: Můžete říct, že mi opravdu můžete vsugerovat, že teď mluvím s atraktivní hnědo-vlasou pozemšťankou namísto plazí bytostí, jakou jste?

Odpověď: Pravděpodobně ano, ale nemyslím si, že je to ve tvém případě potřeba. Když někdo očekává, že uvidí lidskou ženu místo mě, můžu to udělat s jeho myslí bez problémů, i s velkými skupinami lidí, protože nikdo neočekává, že uvidí plazí ženu. Ale já jsem ponechala od počátku tvoji mysl, abys mě viděl v mé původní podobě, jako při našem prvním setkání a nikdy jsem něco nevnutila do tvé mysli, takže sis uvědomil, že nejsem člověk. Pokud bych se nyní pokusila něco změnit, vedlo by to pravděpodobně k absolutnímu zmatku nebo k bezvědomí a já ti nechci ublížit. Jak už jsem řekla, nejsem moc dobrá v těchto věcech.

Otázka: Je to velmi děsivé. Můžete s těmito schopnostmi i zabít?

 Odpověď: Ano, ale je to zakázáno. Ale neznamená to, že se to v minulosti nestalo.

Otázka: Mají obě vaše pohlaví tyto schopnosti?

Odpověď: Ano.

Otázka: Co řeknete o fotografiích? Jak vypadáte na fotografiích?

 Odpověď: To je hloupá otázka. Objevím se na fotografiích jako plazí bytost, protože nemůžu mít vliv na fotografie či na samotný fotoaparát, ale pouze na fotografovu mysl. Jestliže by exponoval film a ukázat fotografii ostatním, viděli by mě v mé skutečné podobě. To je důvod, proč je vašemu druhu zakázáno nás filmovat či fotografovat a musíme se vyhnout každé kameře na povrchu, (to je velmi obtížné a my jsme byly někdy v minulosti bez našeho vědomí natočeny, zejména od některých vašich vládních a tajných agentur).

Otázka: Jaké další příkazy může váš druh vyvolat v naší mysli? Něco jako „služ nám“ nebo „poslouchej“?

Odpověď: To je opět divná otázka. Nejsme vaši nepřátelé (většina z nás není), takže proč bychom to dělali? Chceš-li odpověď na svou otázku: záleží na síle lidské mysli a na síle vysílajícího plaza. Neexistuje žádné „sloužit nám“ nebo „sloužit mě“ pro přepínač ve vaší mysli, takže takový příkaz, je mnohem obtížnější vyvolat. Pokud lidská mysl a vědomí jsou slabé a plazí induktor má zkušenosti v těchto věcech a byl několik hodin na slunci, než se to snaží udělat, pak by to pravděpodobně mohlo po určitou dobu fungovat.

Máme tajné nauky o takových věcech, ale nikdy jsem se o tom nic nedozvěděla. Já používám své primární schopnosti pro mimikry a pro komunikaci s mým vlastním druhem a někdy i pro další soukromé věci, ale nikdy jsem to nepoužívala na to, abych ublížila lidem nebo jejich mysli. Ocenila bych, kdybychom mohli skončit s tímto tématem.

Otázka: Poslední otázka: Říkala jste, že můžete ukrýt svá UFO? Používáte pro to stejné schopnosti?

Odpověď: Ano, ale na technickém základě. Existuje účinné zařízení uvnitř každého plavidla, které je schopno vyslat umělý signál do vaší mysli, aby vás přesvědčilo, že jste neviděli nic nebo pouze nebe, případně že vidíte obyčejné letadlo, jako objekt místo naší lodí. Toto se ale nepoužívá příliš často, protože se vyhýbáme veřejnosti, když se pohybujeme v atmosféře. Pokud jste schopni vidět naši loď, znamená to, že na zařízení je buď závada nebo je z nějakého důvodu deaktivováno. Kamuflážní efekt nepracuje na fotografiích, odpověděla jsem na tuto otázku již předtím, ale proč by někdo dělal fotky oblohy, když tam nevidí nic neobvyklého. Mimochodem, většina oblastí na povrchu poblíž vstupních míst do našich tunelů, je také maskována takovým zařízením a váš druh obvykle uvidí jen obyčejné stěny jeskyní, namísto dveří. To je jeden z důvodů, proč jsem řekla, že pochybuji, že bys byl schopen někdy najít takové tajné dveře do našeho světa. (Stalo se to však několikrát v minulosti).

 

Lacerta – 6.díl

Lacerta: plazí bytost, žijící v podzemním světě

Další díly ze seriálu

7 komentářů k "Lacerta – plazí bytost, žijící v podzemním světě – 7. díl"

 • Looper napsal:

  OBRAZ NEVZNIKÁ V OČÍCH, ALE VZNIKÁ V MOZKU – PROTO JE TAKÉ MOŽNÉ , ABY VIDĚL ČLOVĚK TROJROZMĚRNĚ, PŘESTOŽE LIDSKÉ OKO NEDOKÁŽE SEJMOUT TROJROZMĚRNÝ OBRAZ.
  TAKŽE TO, CO VIDÍME, JE VLASTNĚ JEN SIMULACE – MOZEK ZÍSKÁ Z OČÍ JEN KUSÉ INFORMACE A SPOUSTU VĚCI SI DOMÝŠLÍ.

  A TO DOMÝŠLENÍ MÁ SVÉ SLABINY, PROTO SE PODAŘILO VYMYSLET SPOUSTU VIZUÁLNÍCH KLAMŮ, JENŽ JSOU VŠEOBECNĚ ZNÁMÉ.

  A JAK SPRÁVNĚ UKÁZAL FILM MATRIX – OBRAZ JE JENOM INFORMACE A TA INFORMACE NEMUSÍ PŘICHÁZET DO MOZKU Z OČÍ, ALE MŮŽE DO OČÍ PŘICHÁZET Z NĚJAKÉ KRABIČKY, TJ V MATRIXU Z POČÍTAČE KTERÝ OBRAZ GENEROVAL.
  TAKŽE LIDÉ MĚLI POCIT, ŽE VIDÍ SVĚT, KTERÉ VE SKUTEČNOSTI KOLEM NICH NEEXISTOVAL.
  OVŠEM V MATRUXU BYLI LIDÉ NAPOJENÍ NA POČÍTAČ DRÁTAMA.

  OTÁZKOU JE, JAK PŘENÉST DO LIDSKÉHO MOZKU INFORMACE BEZ DRÁTŮ. Z POHLEDU DNEŠNÍ VELMI CHABÉ VĚDY SE MUSÍ DOSTAT INFORMACE DO MOZKU POMOCÍ NERVŮ, DRÁTŮ NEBO CHEMICKÝCH POSLŮ.
  TAKŽE ZŘEJMĚ LZE MOZKU VNUTIT INFORMACE TELEPATICKOU CESTOU, TJ MOZEK PŘIJÍMÁ VYSÍLÁNÍ ZE VZDUCHU ANIŽ BY SI TO UVĚDOMOVAL.

  A TEĎ SE NABÍZÍ OTÁZKY :
  CO JE TO ZA VYSÍLÁNÍ ? JSOU TO ELEKTROMAGNETICKÉ VLNY, KTERÉ SE POUŽÍVAJÍ PŘI TELEVIZNÍM VYSÍLÁNÍ ? ()
  JE MOŽNÉ TOHO VYSÍLÁNÍ NĚJAKÝM ZPŮSOBEM ZACHYTIT A ODFILTROVAT?  JE MOŽNÉ TOTO VYSÍLÁNÍ VYRUŠIT RUŠIČKOU?

  SKUTEČNOST, ŽE SE TO MOZKU VYSÍLAT INFORMACE, JE VELMI DĚSIVÁ.
  TITO PLAZY ZŘEJMĚ POUŽÍVAJÍ SCHOPNOST JENOM NA MASKOVÁNÍ, ALE ŠEDIVÁCI JI POUŽÍVAJÍ K TOMU, ABY LIDSKÉ JEDINCE ZCELA OVLÁDLY.
  A Z TOHO MĚ BEHÁ MRÁZ PO ZÁDECH.
  CO SE S TÍM DÁ DĚLAT? LZE POUŽÍT HELMU?

 • Narcis napsal:

  Zajímavý román na pokračování :-)

  Jenže když si spojíme fakta i dávné mýty tak už hypotéze o „plazí rase“ nezní až tak pohádkově. Už v Bibli je že „had poté musel polykat prach a plazit se“ – to se dá vzít jako podobenství o zahnaném druhu „svržených andělů“ do podzemí. Snad všechny kultury přepokládají že pod námi se nachází svět obydlený když ne přímo strašnými bytostmi, tak alespoň hodně cizorodými a povětšinou nepřátelsky naladěnými k těm co žijí na světle na povrchu. Dále z dnešní doby bych si povšiml zastaveného nejhlubšího vrtu na poloostrově Kola kde projekt zastavili pod vcelku banálnimi výmluvami. A nakonec z toho udělali že se soudruzi provrtali do pekla :) Někam se určitě provrtali a to tak že jim to vzalo chuť pokračovat. Možná se provrtali k někomu kdo jim naznačil že to není nejlepší nápad. Vím že to zní divně, ale pořád lepší než pohádka o pekle. A pak se v hlubokých jeskyních systémech často ztrácejí lidé, nejvíc v těch upravených z megalitických časů, viz slavné Hypogeum na Maltě.

  Nu a na závěr mě zaujala pasáž o jejich masožravosti – kampak asi na to maso chodí? V pohádkách se až přiliš často vyskytují dračí/plazí tvorové co si potrpí na „člověčinu“. Jistě, pohádky nelze brát za bernou minci, ale u těch opravdu starých jádro stojí na prožitých událostech, byť časem hodně pokroucených….

  • Looper napsal:

   BIBLE  JE TOTÁLNĚ ZMATENÁ, PROTOŽE ŘÍKÁ, ŽE HAD JE TOTÉŽ JAKO DRAK.

   JE MOŽNÉ, ABY SI NĚKDO POPLETL HADA A DRAKEM? PODLE MĚ TO MOŽNÉ NENÍ, PROTOŽE DRAK VYPADÁ OPRAVDU ABSOLUTNĚ JINAK – V PRVNÍ ŘADĚ MÁ DRAK KŘÍDLA A PAK DALŠÍ KONČETINY. HAD NEMÁ ŽÁDNÉ KONČETINY.

   KDYŽ JE BIBLE TAKTO ZMATENÁ A PLETE HADA S DRAHEM, TAK BY TA BIBLE MĚLA POPSAT PODOBU TOHO ONOHO – ABY TO BYLO JASNÉ.
   KAŽDÝ NORMÁLNÍ AUTOR NORMÁLNÍ KNIHY BY POPSAL PODOBU.
   ALE BIBLE JE JAKO JEDINÁ KNIHY TOTÁLNĚ NENORMÁLNÍ A NEPOPISUJE VŮBEC NIC – K PARADOXU OBJEMNOSTI JEJÍCH TEXTŮ.

   BIBLE JE MYSTIFIKAČNÍ BRAK VYTVOŘENÝ ZA ÚČELEM MANIPULACE S VEŘEJNOSTÍ A TVORBY DUTÝCH POSLUŠNÝCH OVEČEK.

   • Sueneé napsal:

    offtopic admina: prosím tě nemám nic proti obsahu tvých komentářů. Jen bych ocenil, kdybys přestal psát velkým písmem. Ve světě internetu je to projev velmi hlasitého křiku, což není příhodný způsob komunikace. Tlačítko „caps lock“ je po tvojí levé ruce. Stačí jen zmáčknout, aby zhasla ta zelená kontrolka vpravo na klávesnici… díky.

 • Sueneé napsal:

  Kdo četl knížku Smrť od Terryho Prachetta, tak ví přesně o čem ten fenomén je.

  V historii je to známé též jako příběh o conkvistadorech a jejich lodích, které indiáni neviděli, protože si nedokázali na první pohled představit, něco takového – tak obrovského.

  Naše mysl vytváří realitu. Pokud do ní nepřijmeme i jiné živé nebo neživé formy (tvary), pak nebudou pro nás vidět.

  • Standa Standa napsal:

   Další možností je, že nějaké formy nebo tvary přijmete jako existující, a pak je můžete vidět i tam, kde nejsou.

   Jinak: nevidění zjevných věcí je součástí zápletky mnoha detektivekk už od doby E.A. Poea.

  • Looper napsal:

   NA PRVNÍ POKUS ČLOVĚK NEVIDÍ CO CHCE VIDĚT – NEVĚŘÍ TOMU, CO VIDÍ – TAKŽE SI PRO JISTORU PROTŘE OČI RUKAMA (TO LIDI OPRAVDU TAKTO DĚLAJÍ, PŘESTOŽE TO NEMÁ ŽÁDNÝ SMYSL) – A PAK SE PODÍVÁ ZNOVU.
   KDYŽ BYTOST ZAPNE SVOU HYPNOZU, TAK ČLOVĚK UŽ NA DRUHÝ POKUS VIDÍ TO, CO VIDĚT CHCE. A NA TEN PRVNÍ POKUS ZAPOMENE, PROTOŽE NA NĚJ ZAPOMENOUT CHCE.

   OVŠEM TAKTO VYŠINUTÍ JSOU JENOM DOSPĚLÝ LIDÉ.
   MALÉ DĚTI SI NEURČUJÍ, CO CHTĚJÍ VIDĚT A CO NECHTĚJÍ VIDĚT.

Napsat komentář