Lidé Neolitu dělali před více než 5000 lety falešné ostrovy – proč?

16864x 06. 08. 2019 1 čtenář

Před přibližně 5600 lety tvořil podle nové studie neolitický člověk umělé ostrovy z kamene, jílu a dřeva. Tyto ostrovy, známé jako „Crannogs“, byly původně považovány za plod Doby železné, doby o 2800 let mladší. Přestože vědci věděli o Crannogs po desetiletí, současné objevy mohou konečně přispět k odpovědi na mnohem větší otázku: Co měly tyto ostrovy za účel?

Jaký účel ostrovy měly?

Podle Live Science měly Crannogs pro své stavitele velký význam:

„Nové nálezy odkrývají nejen to, že Crannogs jsou staré nad naše očekávání, ale ukazují také, že to pro lid Neolitu, jak ukazují fragmenty keramiky vylovené potápěči, pravděpodobně byla ,místa speciálního významu‘.“

Aby se o Crannogs dověděl víc, zaměřil se Duncan Garrow, archeolog z Readingské univerzity na oblast v Severním Irsku, kde ve třech jezerech nalezli množství těchto člověkem vytvořených ostrovů. Po nálezu keramických fragmentů v okolí těchto Crannogs vznikla hypotéza, že „do vody byly nádoby a džbány pravděpodobně vrhány vědomě, s největší pravděpodobností jako součást rituálu“.

O svých nálezech píší Garrow a Sturt následující:

„Umělé ostrovy neboli ,Crannogs‘ jsou rozesety napříč Skotskem. Nové výzkumy odhalily hebridské Crannogs původem z Neolitu, i když se doteď věřilo, že nejstarší pochází z Doby železné. Průzkum a výkopové práce v této oblasti (historicky poprvé) demostrovaly, že Crannogs jsou rozšířená devíza Neolitu. Soudíme podle množství keramiky v okolních vodách devíza rituálního významu. Tato zjištění napadají pojetí a rozsah neolitických osídlení, z něhož jsme doteď vycházeli. Současně i způsob zbavování se odpadu. Naznačují také, že ostatní Crannogs neznámého stáří mohou mít základ v Neolitu.“

A vzhledem k odhadovanému použití keramiky pro rituální praktiky můžeme spekulovat o tom, že samotné ostrovy měly pro lid Neolitu obřadní význam. Že by dávná forma náboženství či obřadní činnosti?

Garrow píše:

„Tyto ostrůvky dost možná reprezentovaly důležité symboly svých tvůrců. Mohly být tedy vnímány jako místa velkého významu, oddělena vodou od každodenního života.“

Podle deníku The Sun mohly mít Crannogs další využití. Skutečný smysl těchto památek zůstává zahalen závojem spekulací, ale experti míní, že se jednalo o místa sociálního shromažďování, rituálních hostin a pohřebních příležitostí. Ostrovy měly evidentně pro ty, jež je stavěli, nemalou váhu. Možná se někdy jejich skutečný smysl dozvíme, do té doby se musíme smířit s neznámem, které obestírá další z výtvorů našich předků, kráčejících po této zemi před mnoha staletími.

Podobné články

Napsat komentář