Lyřanské mimozemské rasy (2. díl): Historie Lyřanů

7646x 20. 02. 2018 1 čtenář

Všechno to bylo poněkud zmatené, a tak Plejáďané nabídli krátkou historii, aby se dostali do úhlu pohledu. Podle nabídnutého vysvětlení byli Lyřané původními (alespoň pro nás) předky naší větve evoluce.

Před mnoha tisíci lety jejich civilizace v Lyře dosáhla vysoké technologické úrovně a začali cestovat ve vesmíru. Byla to stvoření se svobodnou vůlí, ovládající svůj osud. V určitém okamžiku se dostali do rozporů a rozdělili se na frakce s různými ideologiemi a různými cíli. Nakonec šli do války a zničili většinu své společnosti a svůj domov. Běženci, kteří se snažili vyhnout se očekávanému výsledku, utekli z jejich rodného systému a našli domovy v hvězdných systémech, které nyní nazýváme Plejády a Hyády. Také odešli do nedalekého systému Vegy.

Za několik tisíc let tyto společnosti dosáhly vysoké technologické úrovně a znovu mohly cestovat vesmírem. Někteří Plejáďané původem z Lyry objevili na svých cestách naši planetu a její vznikající život, vyvíjející se ve velmi pohostinné atmosféře. Zůstali zde a usadili se zakrátko v pozdní etapě Lemurie a časné civilizaci Atlantidy, někteří se dokonce smíchali s bytostmi ze Země a stali se pozemšťany. Ti, kteří zůstali původním druhem a nekřížili se, brzy vytvořili vysoce vyvinuté technologie, navrhli a postavili mnoho nádherných strojů a zařízení a vytvořili pro své pohodlí vymoženosti všeho druhu.

Opět se však dostali do konfliktů a společnost se polarizovala do dvou táborů, z nichž oba měly vyspělé technologie. Nakonec šli do války, která vyústila do strašné destrukce. Ti, kteří mohli, unikli do jiných oblastí vesmíru a začali znovu. Některé z těchto bytostí nás také občas navštěvují.

Po dlouhé době přiletěla nová vlna Plejáďanů, aby zkontrolovala potomky svých předků, kteří přežili hroznou válku. Zjistili, že někteří přežili, znovu se s nimi spojili a pomohli lidstvu získat kontrolu nad svými aktivitami a výrobou nových technologií. Tato společnost se stala pozdějšími Atlanťany, kteří pozvedli svou vědu na úroveň, která umožňovala cesty vzduchem i pod mořem předtím, než se tato civilizace opět zničila válkou na povrchu.

Současní Plejáďané jsou potomci mírové frakce, která se usadila v této hvězdné skupině, kterou astronomové takto pojmenovali. Vegané, kteří nás navštěvují, jsou nyní potomky další klidné skupiny, která se usadila v systému hvězdy Vega.

Potomci Lyřanů, kteří se dlouho vyvíjeli během konfliktů, se nyní zajímají o naše blaho a cítí zvláštní odpovědnost vůči nám, protože zaujímáme jejich dřívější bojovné postoje. Ve své historii během konfliktů ztratili mnoho, několikrát se zničili a pokaždé ztratili svůj náskok v technologickém pokroku. Podle jejich příběhu se dokonce usadili v naší Sluneční soustavě na další pohostinná planetě, 5. od Slunce, která byla vlastně zničena v jaderné válce zbraněmi, které se jim tam dostaly z rukou. To je součást jejich znepokojení nad tím, jak budeme využívat naši jadernou vědu. Tito Lyřané nám nyní určitým způsobem pomáhají s jejich lidskými bratranci v Plejádách, od Vegy a dalších.

Takže vidíme, že ačkoli jsou Lyřané mnohem starší ve vývoji, jsou v některých technologiích jen o málo dále před ostatními, ale v ostatních jsou za nimi a pomáhají jim jejich bratranci. Takže mnoho humanoidů, jako tito mimozemšťané, se objevuje ve stejné době. Někteří jsou skutečně propojeni ve vývoji a mají zjevně společný původ. Naše opětovně se rozvíjející technologie přitahuje jejich pozornost, a nyní jsou zde, aby nás pozorovali a pomáhali nám podle naší svobodné vůle.

Lyřanské rasy začaly evakuovat svoji domovskou planetu před více než 22 miliony let, a od té doby završily svůj vývoj a začaly migrovat. Domnívají se, že samotné stvoření je první příčinou všeho, nikoli to, že vše vytvořil Stvořitel. Vidí Stvořitele jako všeobecné poznání, univerzální moudrost a univerzálního ducha. Řekli Meierovi, že jim jsou známy miliardy forem stvoření.

Také mu řekli, že naše nejstarší společnost na Zemi byla okopírována od raných Lyřanů, kteří navštěvovali Zemi. Byli tady a pozorovali náš život na Hyperboreji, prvním kontinentu, který v té době zahrnoval veškerou suchou plochu země. Toto bylo dávno předtím, než lidé Země začali svůj fyzický vývoj. Potomci těchto Lyřanů přišli později znovu, pomáhali začínající společnosti v dalším období a Lemurii i Atlantidě dali současná jména.

Byly tam i další bytosti z jiného systému, který se jmenoval Bawwi, kteří tehdy také navštívili Zemi. Bawwi byla rasa bytostí o výšce 2,5 až 3 metry. Kdysi byla Země navštěvovaná i bytostmi o výšce 7 až 8 metrů. Měly chodidla 90 až 93 cm dlouhá a měli bychom nacházet jejich fosilní stopy.

Na tom, co dnes nazýváme Velikonoční ostrov, byla zvláštní rasa velkých lidí, která měla nepředstavitelnou výšku 10 až 11 metrů. Nebyly úplně fyzické. Celá historie Hyperboreje, Agarthy, pevniny Mu a Atlantdy byla sepsána Plejáďany. Při své návštěvě ve vesmíru ukázali Meierovi další planety s atmosférou a s životem ve dřívějším stadiu evoluce. Viděl dinosaurům podobná stvoření, primitivního člověka, který se odíval kůžemi a strmé pyramidy v dálce, v mlhavé zlaté atmosféře. Bylo mu řečeno, že tato planeta je od Země vzdálena 770 světelných let.

Podle Plejádských záznamů Lyřané opustili svůj systém jako rebelové a usadili se v Plejádách a Hyádách. Později přišli na Zemi a smíchali se s obyvateli Země. Pozemšťané pak žili na zbytcích jediného starého kontinentu, nyní známého jako Hyperborea. Tyto bytosti pak  zde na Zemi vytvořily a vyvinuly civilizaci s pokročilou technologií. Zapojily se však do války mezi sebou a část jich odešla na planetu Erra v Plejádách, jiní šli na jinou planetu s atmosférou v naší Sluneční soustavě, 5. od Slunce, kterou nazývali Malona. Usadili se na této planetě a smísili se s místní lidskou formou bytostí.

Potomci Lyřanů, kteří se usadili na Zemi a na Maloně, byli válečnou rasou a nesli s sebou své válečné sklony. Maloňané nakonec zničili svou planetu ve strašlivém atomovém holocaustu. Uděláme snad totéž?

Přeživší Lyřané odešli na mnoho tisíc let. Následné generace se vrátily v jiné době, znovu bojovaly mezi sebou a znovu odešli. Toto se opakovalo ještě jednou a nyní jejich potomci znovu pozorují Zemi a přeživší potomky svých předků.

Lyřanští rebelové dosáhli vyšší duchovní úrovně a už se nemuseli dopouštět konfliktů a válek. Jejich předkové jsou však zodpovědni za druh rasy, která se nyní nachází na Zemi.

Takže vidíme, že my, Plejáďané, Vegani a některé další původní bytosti, které sem přišly z Hyád, jsou všichni v jistém smyslu potomky Lyřanů, a všichni jsme spojeni společným dědictvím. Současní Lyřanští návštěvníci s jejich vyšší spiritualitou se zde snaží zvrátit některé z účinků, které zanechali dříve jejich méně duchovní předkové. Starší Lyřanští předkové, z důvodu jejich nedostatečně rozvinuté spirituality upadli do stagnace a ztratili většinu své technologie. Plejáďané jim nyní pomáhají vrátit se na cestu k úžasným technologiím, které kdysi měli.

Vegané, také potomci starých Lyřanů, jim pomáhají získat zpět některé z jejich starých technologií  a zavádět nové. Plejáďanům obyvatelé vesmíru DAL velmi pomáhali a předali jim některé technologie Lyřanů a na druhé straně jim pomáhají Lyřané jinými způsoby.

Kultura Plejáďanů

Přestože se Plejáďané podle našich standardů zdají velmi zdraví, jsou ovlivňováni naší atmosférou. Nestačí jim, že musí nosit ekologické obleky, ale mají problémy s dýcháním při dlouhodobém pobytu v našem vzduchu. Atmosféra na jejich domovské planetě je sice velmi podobná naší, ale v našem ovzduší máme více znečišťujících látek. Říká se, že po prodloužení pobytu v čistějších podmínkách jejich kosmické lodi jsou dokonce v menší míře postiženi i atmosférou své domovské planety.

Jejich ruce jsou velmi podobné našim, ale jsou jemnější a pružnější. Mají na rukou velmi jemnou pokožku. Všichni Plejáďané mají malé zahrádky a pracují na nich vlastními rukama. Je to součástí udržování kontaktu s jejich planetou. Každý z nich pracuje dvě hodiny denně v jejich továrnách, většinou jen dohlíží na automaty a roboty. Všichni jsou vzdělaní v mnoha oborech.

Plejáďané se vzdělávají až do věku 70 let. Za deset let ve škole dosáhnou úrovně vzdělání, která odpovídá našim absolventům vysoké školy. Každý musí být důkladně seznámen s 12 až 20 profesemi.

Nemohou se oženit, dokud nebudou starší než 70 let. Jejich tělo sice dospívá za 12 až 15 let, ale nemohou se ženit, dokud nedokončí své vzdělání. Střední věk těch, kteří se žení, je asi 110 let. Obě strany musí absolvovat přísné psychické a fyzické testy, než se mohou oženit. Ženit se však nemusí a mnozí  to ani nedělají. Při narození se spoléhají na přirozený porod bez anestetik. Zjistili totiž, že jejich chování se mění během anestézie. Svobodná vůle dítěte je tím ovlivněna a do určité míry se sníží.

Život na planetě Erra je klidný a harmonický. Všichni se snaží dělat to nejlepší pro dobro všech. Kdybychom přišli na domovskou planetu Plejáďanů – Erra, moc bychom toho neviděli, protože život, civilizace a všechny její činnosti existují v poněkud odlišné dimenzi a jiném časovém rámci. Jejich čas je mírně posunut, což také ovlivňuje jejich vibrační stav mysli. Musí se trochu přizpůsobovat našemu času a vibracím, aby nás kontaktovali, a my bychom museli udělat totéž, abychom vnímali jejich přirozenou existenci.

Plejáďané říkají, že každý člověk má přirozenou zodpovědnost pomáhat všem ostatním v růstu vědomí. Stvoření vyžaduje, aby každá bytost neustále pokračovala vpřed. Každý jedinec má tuto odpovědnost ke každému dalšímu jedinci.

Neočekávaná věc, která by ale neměla být neočekávaná, je najít důvody a logiku ve vzájemném vztahu všech těchto zvláštních zkušeností. Přemýšlel jsem nad tím, proč se tato jejich aktivita děje jen na jednom místě na světě, a bylo mi řečeno, že Švýcarsko není jediným místem, kde se tato činnost odehrává. Plejáďané dokonce Meierovi řekli, že mají více pozemních stanic v provozu na naší Zemi, jedna je ve Spojených státech a jedna na východě.

V diskusi o Plejádské pozemní základně v Alpách, kterou v současné době vede Quetzal, jeden z Meierových častých kontaktů, jsem se dozvěděl, že tato stanice existuje již více než 70 let! Je v uzavřeném údolí mezi vysokými vrcholy hor a nevede tam žádná silnice, takže je z povrchu nepřístupná. Je plně chráněna a není vidět ani ze vzduchu.

Zatímco jsme se zabývali Plejádskými zařízeními, byl jsem odhodlán zjistit více o velké mateřské lodi ve Sluneční soustavě na oběžné dráze a znovu jsem si připomněl důvod pro nechuť poskytovat informace. Není to jen nedostatek času, diskutovat o všem, co by bylo možné. Diskuse o mateřské lodi trvala téměř půl dne a sotva jsme se dotkli problému.

V podstatě to není jen 17 km veliká koule ve vesmíru, ale sestava sestávající z jedné veliké koule, 3 menších koulí o průměru několika mil, spojených s centrální koulí po 120 stupních od sebe, a nad centrální koulí je menší řídící jednotka veliká asi 1 km v průměru, připojená na dlouhé rouře, 5 až 6,5 km nebo i více, nad hlavní koulí. Celá sestava je velká téměř 35 km.

Toto celé bylo vybudováno a smontováno ve vesmíru a není to závislé na žádné planetě. Tři menší koule obsahují výrobní závody, opravny, potravinářská a zpracovatelská střediska pro celou kolonii. Větší centrální koule obsahuje všechny obytné plochy, parky, rekreační zařízení a paluby hangárů kosmických lodí. Malá horní koule na dlouhém úzkém připojení je ústředním řídícím a komunikačním centrem celé lodi.

Ostatní mimozemšťané

Jsou jako bratranci, v řadě evoluce hominidů však nejsou všichni, kteří nás pozorují. Existuje řada dalších druhů. Pracovali jsme více než dva roky na dalším případu UFO, který se stal v červenci 1967, což je jedno z největších období aktivity UFO, zaznamenané v moderní době, a stále se tak děje. Tito mimozemšťané pocházejí z atmosférické ​​planety, asi 10 světelných let od Země, kterou nazývají Iarga. Má průměr a hmotnost vyšší než Země a gravitace na povrchu je silnější. Atmosféra je mnohem hustší než naše. Říkali, že člověk Země bude zničen záplavami na své planetě.

Rychlost otáčení Iargy je pomalejší, takže dny a noci jsou delší, ale odrážející se sluneční světlo za soumraku může některé noci rozjasnit. Vzhledem k silnější atmosféře a vyššímu tlaku vzduchu na povrchu je i jiné složení atmosféry, než je naše. Iarga nezná jasné sluneční světlo a nevidí žádné měsíce a hvězdy. Převažuje zde zelená barva atmosféry. Obyvatelé tam jsou o něco větší než my a vypadají zcela jinak. Mají velmi statné postavy. Jejich lodě a jejich vybavení vykazují velmi pokročilou technologii.

Další kontakt, který se odehrával od října 1969 a stále pokračuje, zahrnuje životní formu z jiné planety, obíhající kolem slunce asi 20 světelných let vzdálené hvězdy, které říkáme Epsilon Eridani. Tato hvězda byla označena jako 82-Eridani, neboť je to hvězda kategorie G5, která je značně podobná našemu Slunci, neboť je ve spektrální třídě G0.

Tyto bytosti jsou větší, až 7 – 7,5 metru vysoké, pokryté vrásčitou kůží, mají velmi dlouhé paže a tři silné prsty. Kůže má plotýnky a vrásky, něco jako u krokodýlů. Mají podivné tváře, velká ústa a velmi velké uši, stejně jako Iargané demonstrovali vysoce pokročilou technologii.

Ještě další opakující se případ, na kterém pracujeme v poslední době, zahrnuje menší bezsrsté mimozemské bytosti s bílou kůží, velkými klenutými hlavami, velkýma očima a malými obličejovými rysy. Mají útlá těla a jsou jen asi 4 stopy vysocí. (Tito mimozemšťané jsou ti, které dnes známe jako Šedé.)

Jejich lodě jsou úžasné stroje a mají na palubě nádherná zařízení, ale v některých ohledech se nezdají být mnohem pokročilejší než my. Jejich technologie se zdá být těsně za naší, stejně jako bychom mohli vytvořit takové stroje za pár stovek let. Tyto bytosti říkají, že pocházejí od dvou sluncí, které nazýváme Zeta 1 a Zeta 2 Reticuli, a že zde působí a studují Zemi a její obyvatele již po celá desetiletí. Říká se, že jejich velké oči jsou velmi citlivé na světlo a z tohoto důvodu mají tendenci přicházet na povrch Země jen v noci.

Právě jsme zahájili zkoumání dalšího opakujícího se případu kontaktů, který se stal blízko našeho domova v Arizoně, a který probíhá již mnoho let a zahrnuje rozsáhlé předávání technických důkazů nejpokročilejší povahy. Věříme, že takový druh kontaktu probíhá ve všech zemích po celém světě, kdybychom se snažili identifikovat všechny případy, museli bychom utrácet více peněz, abychom je řádně vyšetřili.

Ve skutečnosti jsme ve velkém měřítku navštěvováni cizími inteligencemi, které se obecně nezdají být nepřátelské, měli bychom si toho být vědomi, i jejich možných účinků na naše životy a budoucnost. Tyto bytosti (Plejáďané a většina ostatních humanoidních ras zmíněných výše) spadají pod vedení Konfederace planet v našem sektoru vesmíru, vedené vysokou radou, která sídlí v Andromedě. Jsou to nefyzické bytosti, které existují jen jako různé druhy energie.

Obyvatelé ze souhvězdí Labutě, jejichž informace jsme objevili na našem posledním badatelském zájezdu, jsou také v kompetenci Vysoké rady v Andromedě, ale patří k ostatním proudům evoluce. Zeptal jsem se Meiera, jestli by mi mohl říct ještě něco o těch podivných bytostech, které spatřil v lese poblíž svého domu, při jednom z jeho kontaktů, kterým říkal „Murrg“ – „Muurrrg“, a on tentokrát zopakoval svůj příběh.

Kontakt se uskutečnil v jeho blízkosti. Stvoření mělo na sobě nějaký skafandr, mělo velké klenuté oči, velice široká rýhovaná ústa, nemělo žádné vlasy a mělo tmavou mastnou pokožku, možná dokonce vlhkou. Pomalu k němu přistoupilo s otevřenými dlaněmi, jakoby ukazovalo, že nenese žádné zbraně. Stvoření se zastavilo před ním a několik sekund hledělo, vyslovovalo nějaká slova, čekalo ještě několik vteřin, pak se odvrátilo a pomalu odkráčelo do noci.

Krátce nato se Meiera na to zeptala Semjase, byla překvapena a nabídla se, že se tam vrátí. Později ho informovala o tom, že toto stvoření pochází z planety od hvězdy Cygnus, že jeho kosmická loď byla poškozena při vstupu do naší atmosféry a že proto hledalo pomoc. Jmenovalo se Asina. Vyslala tísňový signál (bylo to neuvěřitelně logické), takže ji vyzvedli Plejáďané a poslali záchrannou skupinu, aby Cygnusanům pomohli zpět. Zatím byla Cygnusanská kosmická loď opravena, Semjase přivedla Asinu zpět do kontaktu s Meierem a on pak byl schopen komunikovat s touto bytostí telepaticky. Cygnusané pocházejí z odlišného vývoje a málo z toho chápeme.

Existuje mnohem více podobných případů, které zahrnují takové množství informací a důkazů, že podvod takového rozsahu by byl příliš nákladný pro jakoukoli jinou, než velmi bohatou osobu. Meier se setkal s účastníky z většiny těchto míst, která byla doposud zmíněna, v jednom či dvou a v některých případech i několikrát, dokonce i s dalšími bytostmi.

Nyní je vše trochu jasnější a celý fantastický program kontaktů má smysl. Jsme jednoduše mladšími bratry v pokračujícím proudu života a kontaktů, jsme v tomto případě navštěvováni přinejmenším jedinci našeho druhu, kteří jsou poněkud pokročilejší a mají zájem o blahobyt a rozvoj svého druhu.

Lyřanské mimozemské rasy

Další díly ze seriálu

Napsat komentář