Machu Picchu bylo záměrně postaveno ve středu tektonických chyb

4778x 18. 10. 2019 1 čtenář

Starověké město Machu Picchu je považováno za jeden z největších architektonických triumfů lidstva. Město bylo postaveno v peruánských Andách na vrcholu úzkého hřebene vysoko nad strmým říčním kaňonem. Místo je dokonale integrované s ohromující krajinou.

Machu Picchu vyslovujeme jako maču pikču (kečuánsky Machu Pikchu – Starý vrch). Město bylo budováno v roce 1430, poté bylo opuštěno a zcela zchátralo a upadlo v zapomnění. V roce 2007 bylo Machu Picchu zařazeno mezi sedm nových divů světa. Co se v bájném městě stalo? Machu Picchu bylo postaveno na místě, které nemělo hospodářský a ani strategický význam. Inkové zde možná jen chtěli být blíže svému božstvu. V 16. století město uniklo pozornosti španělských dobyvatelů, i přesto po zániku celé Incké říše zcela zmizelo v přirozeně se šířící vegetaci. Podle teorií obyvatelé podlehli nějaké nemoci, například neštovicím.

Záhadná poloha

Poloha města však dlouho mátla vědce. Lidská civilizace vždy obývala území maximálně několik set metrů nad mořskou hladinou. Jenom hrstka měst byla postavena na hranici dvou kilometrů nad mořem. Machu Picchu ale bylo vybudováno na velmi nepřístupném a tektonicky chybném místě, proč?

Nový výzkum vedený Rualdem Menegatem, geologem brazilské Federální univerzity v Rio Grande do Sul, naznačuje, že odpověď může přímo souviset s těmito geologickými chybami pod městem. Na základě geoarcheologické analýzy to skutečně vypadá, že Inkové své město, stejně tak jako některá jiná města, postavili v místech, kde se tektonické chyby setkávají a že její poloha není náhodná.

X pod městem

Byla zaznamenána kombinace družicových snímků a provedeno měření v terénu – Menegat zmapoval síť protínajících se poruch pod tímto inským zázrakem. Analýza ukázala, že se od sebe poruchy liší. V kamenech jsou drobné praskliny, ale také se tam vyskytuje 175 kilometrů dlouhá linie prasklin, která má vliv na orientaci řeky v údolí.

K těmto poruchám došlo v několika “sadách”, z nichž některé odpovídají hlavním poruchovým zónám zodpovědným za růst středních Andských hor v průběhu posledních osmi milionů let. Nejvíce zvláštní je, že některé z těchto chyb jsou orientovány na severovýchod-jihozápad a jiné směřují na severozápad-jihovýchod. Společně tak vytvářejí pomyslné “X”, které leží přesně pod Machu Picchu.

Mistři zlomených hornin

Jednotlivé budovy, schodiště a zemědělské pole, jsou zde postaveny podle těchto trendů hlavních geologických chyb. Jiná incká města, jako jsou Ollantaytambo, Pisac a Cusco, jsou na tom úplně stejně. Byly postaveny ve středu tektonických chyb – tedy v křižovatce poruch. Každé z měst je vyjádřením hlavních poruch v geologické síti.

Machu Picchu

Tektonické chyby jsou zde stejně důležité jako samotné kameny, ze kterých bylo město postaveno. Zdivo bez malty je tvořeno kameny tak dokonale spojenými, že byste mezi ně nezasunuli ani kreditní kartu. Inkové využili stavební materiály ze zóny zlomu. Díky tomu, že kameny praskaly, nebylo tak náročné je vyřezat a opracovat. Je pravděpodobné, že porušená krajina nenabídla Inkům jen výhody ve snadném vyřezání a opracování kamenů. Vypadá to, že tektonické chyby zapříčinily správné nasměrování vody k městu. Díky vysoké poloze nehrozilo riziko lavin a sesuvů půdy, jak je ve vysokých horských oblastech jinak běžné.

Pokud přišly bouře a příliš intenzivní deště, díky poruchám v tektonice se voda velmi rychle odplavila, tak bylo eliminováno i riziko záplav. Vypadá to tedy, že Incká říše byla říší “zlomených hornin” a velmi chytře vystavěných měst.

Tip na knihu z eshopu Sueneé Universe

Nemožné skutečnosti

NEMOŽNÉ SKUTEČNOSTI – Z Jižní Ameriky i odjinud. Co se od doby vydání Vzpomínek na budoucnost změnilo? Byly snad ony záhadné stavitelské zázraky vysvětleny a jejich tajemství rozluštěna? Nalezli pro ně vědci a klasická archeologie přesvědčivá vysvětlení?

Nemožné skutečnosti

Podobné články

Napsat komentář