Magická místa: Marie Magdalena jako skrytá patronka pražské kotliny

5215x 04. 07. 2019 1 čtenář

Kaple Marie Magdaleny stavěli naše předkové na silových místech, obvykle se starou pohanskou tradicí. Nejvíce těchto staveb, často románského nebo gotického původu, najdeme v Praze a okolí. Zdá se, že kult světice, ve staré češtině zvané Máří, měl za úkol potlačit vzpomínky na slovanské kněžky a jejich obřady.

Tajemná rotunda u letiště Václava Havla

Zřejmě nejstarší svatyni, zasvěcenou Marii Magdaléně, nalezneme v obci Přední Kopanina, která je dnes součástí hlavního města Prahy, a k jejímu koioritu patří hlučná startující letadla z nedalekého letiště Václava Havla. Dřevěnou kapli zde měla podle pověsti založit už svatá Ludmila, tedy matka sv. Václava, a to někdy kolem roku 900, kdy vznikal i nejstarší český kostel na nedalekém hradišti Budeč. Dnešní podoba rotundy v Přední Kopanině je románská a pochází ze 13. století, velmi zdařile byla rekonstruována a dostavěna ve století devatenáctém. Bílá opuka, díky které rotunda v Kopanině září do dálky, pochází ze stejného lomu jako klášter sv. Jiří na Pražském Hradě. Paprsky zapadajícího Slunce pak oba tyto opukové kostely dokážou zabarvit do různých odstínů zlaté barvy, což je velmi působivé. Samotné Marii Magdaléně ale byla odpradávna zasvěcena barva červená. Možná není náhodou, že na kopci severovýchodně nad rotundou v Kopanině se podle pověstí zjevoval přízrak Panny Juliány v červeném hábitu, a to na místě, které má zřejmě starší pohanskou minulost. K soše svaté Juliány na křižovatce starých cest se tu až do 19. století konaly pouti, při nichž mladé dívky přinášely rudé růže. Prý se na kopci i dole v místě rotundy původně rozkládaly posvátné háje slovanské bohyně Živy nebo Krasiny, jejímž symbolem bývaly právě květiny červených a rudých odstínů.

Kaple Marie Magdaleny na Vršovickém náměstí

První kamennou svatyní Marie Magdaleny v Praze a okolí je záhadná obdélníková kaple v pražských Vršovicích. Písemně je doložena roku 1022, ale podle všeho bude mít ještě dávnější historii. I ona vyrostla na neobyčejném místě – u posvátného háje kněžského rodu Vršovců, kteří zde střežili vstup do údolí Botiče s pohanskými svatyněmi Jezerkou, Slupí a Vyšehradem. Zdá se, že pro vyznavače staroslovanské víry byla Marie Magdalena tou „nejstravitelnější“ částí křesťanství, ostatně připomíná kult Libuší, slovanských kněžek, které měly na starost radostné obřady plodnosti a oslavy přírodních cyklů. Vršovická kaple Marie Magdaleny je dnes málo známou součástí zdejšího barokního kostela sv. Mikuláše, rozkládala se v místech dnešního presbytáře, který si dodnes uchoval obdélníkový půdorys.

Z roku 1030 pak máme doloženu kapli Marie Magdaleny na nedalekém Vyšehradě. Do dnešních časů nedochovala, ale její existence potvrzuje hypotézu, že v této části dnešní Prahy byla Marie Magdalena uctívána jako náhražka pohanské Libuše, spojené se zdejším posvátným areálem Na Jezerce.

Kaple Božího Těla na Karlově náměstí

Kult Marie Magdaleny se dostal v Čechách i západní Evropě na vrchol ve 14. století – a zřejmě souvisí s pobyty císaře Karla IV. a jeho arcibiskupa Arnošta z Pardubic v jižní Francii, hlavně v Avignonu, kde byly legendy o Marii Magdaléně velmi živé. Roku 1358 dokonce této světici zasvětili jednu z katedrálních kaplí svatovítského chrámu a magdalénské motivy se objevují i v kapli sv. Kříže na Karlštejně v jihozápadním okenním výklenku. Ostatky Máří Magdalény pak přivezl císař Karel IV. z Francie do Prahy v roce 1365 a umisťuje je mezi další nejvzácnější relikvie tehdejšího světa do kaple Božího těla na Dobytčím trhu, dnešním Karlově náměstí. Dnes už nedokážeme určit, nakolik císař Karel i jeho duchovní rádce Arnošt věřili oficiálním církevním legendám, a nakolik byli ovlivněni „kacířskými“ představami tehdejších jihofrancouzských gnostiků. Ti považovali Marii Magdalenu za ztělesnění Pistis Sofia, tedy duchovní moudrosti, dostupné jen zasvěceným.

Kunice u Říčan

Další prastarý kostel, zasvěcený Marii Magdaleně, dodnes stojí ve vsi Kunice při dávné obchodní stezce z jižních Čech do Prahy, kterou zřejmě využívali už Keltové. Původní dřevěná kaple měla být postavena už v roce 970, i když pozdější přestavby, hlavně ta barokní, po ní nezanechaly stopy. Starobylé zasvěcení chrámu ale zůstalo a prozrazuje, že světice Máří Magdaléna byla na úsvitu křesťanství v Čechách velmi oblíbená.

Léčivý hrad Okoř

Další původně románskou svatyni, zasvěcenou Marii Magdaleně, nalezneme na hradě Okoři západně od Prahy, jen pár kilometrů od zmíněné Přední Kopaniny. Zdejší kaple vznikla ve 13. století a po gotické přestavbě sloužila pro obyvatele z okolí až do roku 1800, kdy se vinou zanedbané údržby zřítila její klenba. Zbytky zdejší hradní kaple jsou dodnes zřetelné v přízemní vysoké hradní věže. Místo dodnes vyniká velmi pozitivní energií, vhodnou třeba k meditacím nebo léčení. A mimochodem, na Okoři podle pověstí nestrašívala populární Bílá paní, ale ženský přízrak v červeném hávu. Opět zde narážíme na tuto barvu, která souvisí s atributy plodnosti a je pro kult Marie Magdalény tak typická.

 

Skalka u Dobříše

Posledním místem poblíž Prahy, kam se podíváme po stopách Marie Magdalény, je kaple téhož zasvěcení na Skalce u Dobříše. Na silné energetické zóně zde stávala svatyně odpradávna, křesťanská kaple a křížová cesta ovšem pocházejí až z období baroka, kdy se kult Marie Magdaleny znovu vrací do módy. Tentokrát už ale není představována jako mystická Kristova žena, ale jako pokorná kajícnice, což je zásadní posun původního významu. Baroko si libovalo v podobných obrazech obrácení na „správnou“ cestu víry a askeze. Oproti tomu současné duchovní proudy spíše navazují na původní archetyp Marie Magdaleny coby představitelky vyšší úrovně lásky a moudrosti, spjaté s energií grálu a posvátným propojením muže a ženy.

 

Dárkový poukaz

Sueneé: Jan Kroča je skvělým průvodcem po mystických a magických místech v České a Slovenské republice. Nabízíme vám jedinečnou příležitost využít níže uvedenou poukázku na procházku s ním po Vyšehradě. Poukázku zakoupíte v našem eshop.


Pokud Vás zajímají i další zajímavá místa, nechte se inspirovat.

 

Podobné články

Napsat komentář