Mars: Oblast Cydonia (skeptický pohled)

5645x 29. 02. 2016 1 čtenář

TVÁŘ NA MARSU
V sobotu 4. dubna 1998 v 16:39 UT (5. dubna 1998 v 00:39 PST) kamera MOC (Mars Orbiter Camera) na palubě sondy MGS úspěšně pořídila snímek s vysokým rozlišením tváře na Marsu v oblasti Cydonia. Snímek byl pořízen 375 sekund po 220. průletu sondy perimartem. Tvář má souřadnice 40,8° N, 9,6° W a byla v té době ve vzdálenosti 444 km od sondy. „Ranní“ Slunce bylo v tu chvíli 25° nad obzorem. Snímek má rozlišení 4,3 m/pixel a je tedy desetkrát podrobnější než dosud nejlepší snímky oblasti pořízené sondami Viking v sedmdesátých letech. Celý snímek pokrývá území o rozloze 4,4 km krát 41,5 km.

Tvář (sonda MGS)

Nad tímto textem je barevný obrázek, který byl pořízen současně s detailním snímkem širokoúhlou kamerou. Obrázek vznikl složením červeného a modrého snímku, zelená barva se dopočítává průměrováním červeného a modrého snímku (jako v TV obrazu). Většinu severní polokoule Marsu pokrývají zimní oblaka. Naštěstí oblast Cydonia je relativně čistá, ačkoli chybějící povrchové detaily naznačují, že oblast může být zahalena do oparu nebo mlhy.

Tvář (z Vikingu)  Tvář porovnání

Druhý obrázek [ VLEVO ] obsahuje vlevo snímek oblasti Cydonia pořízený Vikingem. Toto je snímek s nejlepším rozlišením. Všechny detaily tváře jsou jen zvětšeniny tohoto obrázku. Na snímku Vikingu je vyznačena oblast pokrytá detailním snímkem MGS. Ten je vpravo rozložen do dvou částí. Tvář se nachází na horní části (levá – B) dole a na spodní části (pravá – C) nahoře.

Na třetím obrázku [ VPRAVO ] je porovnání detailů tváře. Vlevo je snímek Viking Orbiteru, vpravo snímek MGS. Snímek Viking Orbiteru byl 3,3 krát zmenšen a snímek MGS 3,3 krát zvětšen, aby měly obrazy tváře stejné měřítko. Jak je vidět (a jak všichni lidé obsahující funkční mozek předpokládali), tvář nevypadá moc jako tvář. [Ufisti však budou jistě tvrdit, že za těch dvacet let zvětrala, nebo, že je to potěmkinovská vesnice NASA, která vytvořila umělé snímky oblasti, aby mohla utajit ty pravé. V této souvislosti bych si dovolil podotknout, že při očekávané maximální rozlišovací schopnosti MGS kolem 1,5 m/pixel budou dva Marťani nesoucí pytel cementu na stavbě pyramidy či vodního kanálu snadno detekovatelní. Proto bude NASA muset vytvořit kompletní náhradní mapu Marsu, aby mohla ty pravé snímky utajit. – pozn. JV].


Slovům z předchozího odstavce se dostalo potvrzení. Protože v roce 1998 byla při fotografování tváře nad oblastí Cydonia mlha, vyskytly se pochybnosti. Proto byla v dubnu 2001 tvář vyfotografována znovu, tentokrát s plným rozlišením a v celé své kráse. Je to stolová hora, jakých najdeme spousty na Marsu i na Zemi. Při formování stolových hor však hraje velmi důležitou úlohu (alespoň na Zemi) vodní eroze. Tím je oblast Cydonia nezpochybnitelně velmi zajímavá.

Obrázek z 8. dubna 2001 si můžete prohlédnout v plném rozlišení, pokud kliknete na malou variantu pod tímto textem. Snímek zobrazuje oblast o rozměrech 3,6 km x 3,6 km s rozlišením 2 m. POZOR! Obrázek v plném rozlišení je velmi rozlehlý (2400 x 2400) a jeho zobrazování může trvat dlouho.

Tvář v detailu


MĚSTO
Na začátku 239. oběhu kolem Marsu pořídila kamera sondy MGS další snímek oblasti Cydonia. V 00:02 UT dne 14. dubna 1998 byla zobrazena oblast se středem o souřadnicích 40,84° N, 9,98° W. Snímek má rozlišení 2,5 m na pixel a byl získán z téměř vertikálního úhlu pohledu (2,35° od kolmice).

Město

Nad tímto textem je barevný obrázek, který byl pořízen současně s detailním snímkem širokoúhlou kamerou. Obrázek vznikl složením červeného a modrého snímku, zelená barva se dopočítává průměrováním červeného a modrého snímku (jako v TV obrazu). Na snímku je vidět povrchové detaily – byly tedy mnohem lepší podmínky než při pořizování snímku tváře o deset dní dříve. Bílý čtyřúhelník vyznačuje oblast zachycenou s vysokým rozlišením.

Měto (z Vikingu)   Město detail (z MGS)

Druhý obrázek [ VLEVO ] obsahuje vlevo snímek oblasti Cydonia pořízený Vikingem. Na snímku Vikingu je vyznačena skutečná oblast pokrytá detailním snímkem MGS. Ten je vpravo rozložen do dvou částí.

Třetí obrázek [ TENKÝ PROUŽEK VPRAVO ] ukazuje pruh vyfotografovaný MGS. Obrázek má poloviční rozlišení oproti originálu. Na snímku je mnoho sesuvů, kopců obklopených příkopy, intenzivně poďobané oblasti (vzniklé diferenciální erozí v různých vrstvách) a oblasti, které odrážejí možné periglaciální procesy (pohyby ledu a vodou nasycené půdy a kamení).


NÁMĚSTÍ
Krátce po 258. průletu perimartem (23. dubna 1998) pořídila kamera MOC sondy MGS třetí snímek oblasti Cydonia. Je na něm zachyceno náměstí.

Náměstí

Na obrázku je vlevo snímek z Viking Orbiteru s vyznačením území pokrytého snímkem MGS. Vpravo je výřez ze snímku MGS zachycující právě náměstí.

Podobné články

Napsat komentář