Mars: přítomnost dusíku na Marsu může být důkazem života

2609x 30. 01. 2016 1 čtenář

Sonda Curiosity objevila horniny, které po zahřátí vylučují oxidy dusíku. Mohl být využíván živými organismy.

Vybavení Curiosity, analytická laboratoř, SAM (plynový chromatograf, hmotnostní spektrometr a laserový spektrometr) objevilo, že po zahřátí některých vzorků marťanské půdy dochází k vylučování oxidů dusíku, které mohly být zužitkovány živými organismy. A tak se dusík stal dalších důkazem toho, že v dávné minulosti byl Mars vhodný pro život, minimálně pro nejjednodušší mikroorganismy.

Současně ale sondy na Marsu nenašli žádné stopy ani jednoduchých zkamenělých mikroorganismů.

Dusík má důležitý význam pro všechny formy známého života, protože je potřeba při stavbě makromolekul, jako jsou, například DNA a RNA. Kromě toho, dusík také urychluje a reguluje chemické reakce. Na Zemi i na Marsu je atmosférický dusík „uzavřen“ – molekuly jsou tvořeny dvěma atomy dusíku, spojenými velice pevnou vazbou, a slabě reagují s jinými molekulami.

Aby se dusík mohl účastnit chemických reakcí v živých organismech, je třeba rozbít jeho vazba a musí být „zafixován“ do organických sloučenin. Na Zemi jsou některé organismy schopny biologicky fixovat atmosférický dusík a tento proces má rozhodující význam pro metabolismus živých organismů. Menší množství dusíku se také dostává do půdy v důsledku úderů blesků.

Zdrojem biologicky fixovaného dusíku jsou dusičnany (NO3). Molekuly dusičnanů mohou reagovat s jinými látkami. V místech půdních vrtů na Marsu byla koncentrace dusičnanů přibližně v poměru 1100 dílů ku milionu.

Je třeba podotknout, že senzační zprávy z Rudé planety přichází periodicky. Nezřídka si také navzájem odporují. Jednu dobu vědci úporně prohlašovali, že na planetě byla, s velmi vysokou pravděpodobností, voda. Jedním z nejsilnějších argumentů byly stopy po proudech kapaliny, které NASA objevila na povrchu Marsu. A tyto fotografie obletěly celý svět.

Nedávno však francouzští a američtí fyzici oznámili, že tyto stopy nebyly způsobeny proudy tekutiny, ale, vzhledem ke složení ledového podkladu, oxidem uhličitým. Dle jejich mínění, při silném ochlazení v hloubce několika desítek centimetrů půdy, vzniká tenká vrstva suchého ledu (dioxid uhličitý v pevném stavu). A po ní sklouzává půda.

Takže pro verzi existence vody na Marsu bude potřeba hledat další a silnější důkazy. A tím spíše o životě na planetě.

Podobné články

Napsat komentář