Megality generují svá vlastní energetická pole

11547x 08. 04. 2018 1 čtenář

Údaje výzkumů svědčí o tom, že megality a jiné starověké stavby, jako např. kamenné kruhy a pyramidy, uchovávají a dokonce generují svá vlastní energetická pole, čímž vytvářejí prostředí, ve kterém je možné vstoupit do změněných stavů vědomí.

V roce 1983 Charles Brooker provedl výzkum, jehož cílem bylo prokázat přítomnost magnetismu na posvátných místech. Prozkoumal megalitický kamenný kruh Rollright v Anglii. Magnetometr ukázal, že magnetická síla je stahována do kamenného kruhu skrz úzkou štěrbinu mezi kameny u vstupu. Dva západní kameny kruhu pulzovaly a vyzařovaly soustředné kruhy střídavého proudu, které připomínaly vlnění na rybníce. Analýza provedená ukázala, že „průměrná intenzita [geometrického] pole uvnitř kruhu byla značně nižší, než zvenku, jako by kameny působily jako štít“.

V chrámu Edfu v Egyptě existuje stěna, kolem které se prostor energeticky liší od okolního prostředí. Podle starověkých nápisů bohové stvořitelé nejdříve vytvořili násep a „pustili skrze něj hada“, díky čemuž zvláštní síla přírody nasytila toto místo. Had byl v mnoha kulturách symbolem klikatých silových linií Země, které vědci nazývají telurickými proudy. Zdá se, že starověcí architekti mohli ovládat zákony přírody. Výzkum energetických polí uvnitř i okolo Avebury, největšího kamenného kruhu na světě, ukázal, že jeho megality byly předurčeny pro to, aby na sebe směrovaly telurické proudy.

V roce 2005 byl Johnem Burke proveden výzkum, jehož výsledky pak zveřejnil ve své knize Semeno poznání, kámen hojnosti. Elektrody umístěné v Avebury ukázaly, že prstencový příkop ruší předávání telurického proudu na zem, shromažďuje elektřinu a uvolňuje ji u vstupu do Avebury. Elektromagnetická aktivita se snižuje v noci a zvyšuje se při svítání. Zjistil také, že kameny jsou záměrně rozmístěny tak, aby nasměrovaly elektromagnetické proudy určitým směrem. To se podobá současným atomovým urychlovačům částic, ve kterých se ionty pohybují ve stejném směru.

MegalityPosvátné megalitické stavby shromažďují elektromagnetickou energii, protože megality obsahují značné množství magnetitu. A právě takovéto kameny sem byly dováženy z velmi vzdálených míst. Takže megalitické stavby jsou vlastně obrovskými, ale slabými magnety. To má hluboký vliv na lidský organismus, zejména na železo proudící v cévách, a to už nemluvíme o milionech částic magnetitu v lebce a šišince. Ta je samo o sobě velmi citlivá na geomagnetická pole a při stimulaci produkuje pinolin a serotonin, který vede k vytváření halucinogenu DMT (dimethyltryptamin, velmi silný, krátce působící halucinogen, pozn. překl.). Jak je známo, v podmínkách, kdy se snižuje intenzita geomagnetického pole, zažívají lidé neobyčejné psychické a šamanské stavy.

V Karnaku ve Francii, kde bylo napočítáno kolem 80 000 megalitů, provedl vyčerpávající studii elektroinženýr Pierre Mirë. Nejdříve pochyboval o tom, že by megalitické stavby disponovaly nějakými zvláštními vlastnostmi. Ale výzkumy ukázaly, že dolmeny zesilovaly a uvolňovaly telurickou energie v průběhu dne a vrcholu dosahovaly za úsvitu. Mirë to přirovnal k elektrické indukci.

Podle jeho slov „se megality chovají jako cívky nebo selenoidy, v nichž se indukční proudy zeslabují nebo zesilují v závislosti na okolním magnetickém poli. Ale k těmto jevům nedochází, pokud dolmen neobsahuje krystalické horniny s vysokým obsahem křemene, jako je například žula“. Karnacké megality, které se nachází v nejaktivnější seismické zóně ve Francii, neustále vibrují, díky čemuž jsou tyto kameny elektromagneticky aktivní. Energie pulzuje v pravidelných intervalech, přibližně každých sedmdesát minut se kameny pravidelně nabíjí a vybíjí.

Mirë zaznamenal, že napětí se ve stojících kamenech zmenšovalo v závislosti na jejich vzdálenosti od kamenného kruhu, který svým způsobem choval jako energetický kondenzátor. Je evidentní, že megality nebyly na tomto místě umístěny náhodou. Vědci určily, že kameny byly dovezeny ze vzdálenosti devadesáti sedmi kilometrů a poskládány v přímé závislosti na zemském magnetismu.

Mnohé starověké tradice na celém světe ukazují na jeden specifický aspekt: určitá místa na povrchu Země disponujíMegality vyšší koncentrací síly, než jiná místa. A právě zde lidé stavěli chrámy a jiné rituální stavby. Každá kultura tvrdí, že tato zvláštní místa jsou spojena s nebesy a duše může v průběhu rituálu vstupovat do kontaktu se záhrobním světem.

V roce 2008 NASA zjistila, že Země je spojena se Sluncem sítí magnetických portálů, které se otevírají každých osm minut. Takového objevy potvrzují tvrzení senzibilů a proutkařů o tom, že v megalitických stavbách a starověkých chrámech se člověk může spojit s místy, která se nachází daleko za hranicemi této planetární sféry.

Starověcí egyptští veleknězi nepovažovali chrám za konglomerát mrtvých kamenů. Vždy ráno „probouzeli“ každý sál, protože považovali chrám za živý organismus, který v noci spí a probouzí se za úsvitu.

Přehled nejznámějších megalitů v ČR najdete v následujícím videu:

Podobné články

Napsat komentář